Olumlu cevaplar


İtalyanca ders 12 ‘de sorduğumuz sorulara olumlu cevaplar veriyoruz.Öğrendiğimiz soruların elbetteki cevapları da olacaktır.Buraya kadar gayet yavaş öğreniyoruz.Tekrar yapmayı evdeki eşyalarla denemeyi unutmayınız.


cevaplar için kullanacağımız kelimeler


si’ ve ‘no’
‘evet’ ‘hayır’


Bu bir kitap mıdır? Evet,bu bir kitaptır.

é questo il libro? si,questo é il libro.


Erkek öğrenci çalışkan mıdır? Evet,erkek öğrenci çalışkandır.

é lo studente assiduo? Si,questo studente é assiduo.


Çiçekler beyaz mıdır? Evet,çiçekler beyazdır.

é il fiore bianco? Si,questo fiore é bianco.


Bu bir köpek midir? Evet,bu bir köpektir.

é Questa una cagna? Si,questa é cagna.


Bu bir şişe midir? Evet, bu bir şişedir.

é questa una bottiglia? Si, questa é bottiglia.


Bu bir şişe midir? Evet, bu bir şişedir.

é questa una bottiglia? Si, questa é bottiglia.


Bunlar gazeteler midir? Evet,bunlar gazetelerdir.

Sono questo giornali? Si,questo sono giornale.


Doktor genç midir? Evet,doktor gençtir.

é questa medica giovane? Si, questa medica é giovane.


Çantalar siyah mıdır? Evet,çantalar siyahtır.

é questa borsa nero. Si,questa borsa é nero.


Bu bir gömlek midir? Evet,bu bir gömlektir.

é questa una camicia? Si,questa una camicia.


Top yeni midir? Evet,top yenidir.

é questa palla nuovo? Si,questa palla é nuovo.


Bunlar çatallar mıdır? Evet,bunlar çatallardır.

Sono queste forchetta? Si,questa sono forchetta.


Ceket eski midir? Evet,ceket eskidir.

´questo cappotto vecchio? Si,questo vecchio é vecchio.


Pencereler açık mıdır? Evet ,pencereler açıktır.

Sono queste finestre aperto.? Si,queste finestre sono aperto


Bu ev midir? Evet,bu evdir.

é questa casa? Si,questa é casa.


Adam yorgun mudur? Evet,adam yorgundur.

é l’uomo stanco? Si,l’uomo é stanco.


Bu bir buzdolabı mıdır? Evet,bu buzdolabıdır.

é questo un frigo? Si,questo é frigo.


Buz soğuk mu? Evet,buz soğuk.

é il ghiaccio freddo? Si,il ghiaccio é freddo.


Bunlar resimler midir? Evet,bunlar resimlerdir.

Sono queste pitture? Si,queste sono pitture


İtalyanca ders 12 test:


ALIŞTIRMALAR

A.1.Aşağıdaki cümleleri soru haline getiriniz.
1.Questi sono giornali
2.Quest’alberi é verde
3.İl bambino é pigro
4.Questi tavoli non sono nuovo
5.Questa finestra é pulito.

B.Aşağıdaki sorulara olumlu cevaplar veriniz.
é cavallo bianco?
si ,il cavollo é bianco

1.é studentessa stanco?
2.Sono queste porte aperto?
3.é quest’uccello ?
4.é la riga lungu?
5.sono queste pittura bello?
6.non é automobile caro
7.é questo il letto?
8.é la donna giovane?

C.Bu cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.
1.si,questo é cucchiaio
2.é la figlia stanco?
3.si,questa figlia é stanco.
4.é questa bottiglia blu?
5.si,la gatta non é pulito.

D.Bu cümleleri italyanca’ya çeviriniz.
1.Evet,gömlek sarıdır.
2.Evet,çatallar pahalı değildir.
3.Kadın güzel midir?
4.Bunlar gazeteler midir?
5.Evet,doktor yaşlıdır.

CEVAPLAR

A
1.sono questi giornali
2.é quest’alberi verde
3.é il bambino pigro
4.non sono questi tavoli nuovo
5.é questa finestra pulito.

B.
1.si,la studentessa é stanco.
2.Si,sono queste porte aperto.
3.Si,quest é uccello.
4.Si,la riga é lungo.
5.Si,sono queste pittura bello
6.si,l’auotomobile é caro.
7.si,questo é il letto.
8.si,la donnaé giovane.

C.
1.evet,bu bir kaşıktır.
2.Kız çocuğu yorgun mudur?
3.Evet,bu kız çocuğu yorgundur.
4.bu şişe mavi midir?
5.Evet,kedi temiz değildir.

D.
1.Si,la camicia é giallo.
2.Si,le forchette sono caro.
3.é la donna bello?
4.Sono i giornali ?
5.Si,Medico é vecchio.


Soru cümleleri

Olumsuz cümleler


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.