İspanyolca zaman-haber kipi

fiil kipleri

fiil zamanları


İspanyolca zaman

        İspanyolca zaman bölümlere  ayrılıyor.Tamamlanıp  tamamlanmadığına dair bölünmeler oluyor. Bunların ayrıntılı anlatımı için aşağıdaki sınıfları inceleyelim.

        Bazıları iki zaman kalıbının birleşmesiyle meydana geliyor bunlar adından da anlaşılacağı gibi ‘ bileşik’ zamanlardır. Geniş zamanlar da ise Türkçe ‘den de bildiğimiz zaman kalıpları var. Şimdiki zaman…geçmiş zaman…gelecek zaman…gibi

        Aslında zaman diyoruz ama kişinin konuşma şekline göre eylemler değişmekte ( emir mi veriyor?..düşüncesini mi söylüyor.?…o anda mı yapıyor?…yapmış mı? ) olduğundan , konuşan kişiye bağlı bu değişiklik göstermesine KİP DENİR.

İspanyolca ‘da zaman üstte de söylediğim gibi tamamlanmış mı?..tamamlanmamış mı? Diye ayrılırlar.


TamamlanmamışTamamlanmış
Haber kipiHaber kipi
Şimdiki zaman
Şimdiki zaman hikayesi
Gelecek zaman
 
 
Di’li geçmiş
Yakın geçmiş
Miş’li geçmiş
Miş’li geçmiş hikayesi
Gelecekte geçmiş zaman
Dilek kipiDilek kipi
Şimdiki zaman
Geçmiş zaman
Gelecek zaman
Hikaye
Rivayet
Gelecek zaman
Şart kipiŞart kipi
BasitBileşik
Emir kipi
Şimdiki zaman

      Haber kipleri


Haber kipleri : yapmış mı..? Yapıcak mı?..yapıyor mu?…devam etmiş mi?..

TamamlanmamışTamamlanmış
PRESENTE
Şimdiki zaman
PRETÉRITO
di’li geçmiş zaman
PRETÉRITO IMPERFECTO
Şimdiki zaman hikayesi
PRETÉRITO PERFECTO
Yakın geçmiş zaman
FUTURO İMPERFECTO
Gelecek zaman
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
miş’li geçmiş zaman
PRETÉRITO ANTERIOR
miş’li geçmişin hikayesi
FUTURO PERFECTO
gelecekte geçmiş zaman

Geniş zamanlar

Bileşik zamanlar : iki fiil ile yapılır ve bir tanesi ortaçlarla yapılır bu tür cümle kalıpları bileşik(compound tenses) zamanlardır.

Geçmiş zamanda olanlar
Pretérito Perfecto (present perfect)
Pretérito Pluscuamperfecto (past perfect) 

Gelecek zamanda.
Futuro Compuesto (future perfect)

Bu dersimizin devamında Türkçe dilbilgisinde olduğu gibi ,

  1. şart kipi
  2. dilek kipi
  3. emir kipi

Bu zaman kalıplarını ister tek tek isterseniz tekil olarak linklere basarak çalışabilirsiniz.

İspanyolca zaman içersindekileri daha iyi anlayabilmeniz için , zamanların İngilizce’de hangi zamana denk geldiğini görelim…


PRESENT


simple present (presente)    verb/verbs+am,is are (I do)

present progressive   am,is are +verb+ing(I am doing)

present perfect (have, has + verb 3. çekim (I have done)

present perfect progressive have,has been+verb+ing( I have been doing)


PAST TENSE (pretérito)


simple past (pretérito)(fiil 2. çekim)( I did)

imperfecto( I did)

past progressive (imperfect progressive)(was,were+verb+ing)(I was doing)

past perfect-pluperfect (pluscuamperfecto) (had+3. çekim)(I had done)

past perfect progressive (had been+verb+ing)(I ha bee doing)


FUTURE TENSE (futuro)


simple future (futuro)(will+verb)(I wiil do)

future progressive (will be+verb+ing)(I will be doing)

future perfect (futuro perfecto)(will have+3. çekim)(I will have doing)

future perfect progressive(will have been+ verb+ing)(I will have been doing)