İspanyolca yardımcı fiiller

verbos auxiliares

İspanyolca yardımcı fiiller …fiil ifadelerini oluşturmak için ana fiillerin belli zaman çekimleri ile birleştirilerek kullanılır. Ulaçtan , ortaçdan , mastar ekinden önce gelir. İspanyolca da bu şekilde çok fazla kullanılan yardımcı fiil vardır.

Yardımcı fiiller ana fiilin zamanını belli etmek için kullanılır.

Yardımcı fiiller iki şekile ayrılır. Nasıl kullanıldıklarına göre…

  • Basit : fiil tek başına kullanılır
  • bileşik : fiil ortaç ile birlikte kullanılır.(bileşik zamanlar)

Yardımcı fiiller cümle içersindeki ek görevi dışında tek başlarına da bir çok anlam ifade etmektedir.
Yalnızca ana fiilli olan ve yardımcı fiili olmayan bir zamana geniş zaman denir.

Mastarlı yardımcı fiiller

debermalı,meli…should
deber desahip olmak gerekirTo have should do
venir aolmak zorunda…have to happen
volver aBir şeyi tekrar yapmak..to do stg..again
ir abirşeyler yapmakgoing to ..do stg
poder+mastaryapabilmekCan/could – may
solerAlışkanlıkUsed to
Haber de
Tener que
deber de
yapmak zorunda olmakTo have to do
llegar a
alcanzar a
Bir şeyi yapmayı başarmakTo manage to do stg
Haceryapmakto do,to make
acabar (şimdiki zaman)de +
geçmiş ortaç
az önce yapılan ..bir şeylerJust have ..done stg

estar+ortaçolmakbe
ser+geçmiş ortaçolmakbe
debermalı,melishould
poder+mastaryapabilmekCan/could – may
tener(que to)Zorunda olmakHave to
solerAlışkanlıkUsed to
Habersahip olmakto have
Haceryapmakto do,to make

ingilizcedeki yardımcı fiiler ile karşılaştıralım.

İngilizce ile benzerlik göstermesine rağmen çoğu yardımcı fiil benzer değildir. Örneğin : ingilizce de kullanılan ‘will’ yardımcı fiili vardır. İspanyolca da ise gelecek zamandan bahsederken sadece fiilin sonunda aksan vardır.

olacağım
I will be.
seré

Estar-Ser

Ayrıntılı anlatım için ser-estar konu anlatımına bakabilirsiniz.

be + gerund : estar + present participle -gerund

O şarkı söylüyor.
Ella esta cantando.
She is singing.

be + past participle : ser + past participle(geçmiş ortaç)

Şiir öğretmeni tarafından yazılmıştır.
The poem was written by her teacher.
El poema fue escrito por su maestra.

Poder

can +fiil :  poder + mastar 

Şarkı söyleyebilirler.
Ellas pueden cantar
They can sing.

İspanyolca ders 18, İspanyolca yardımcı fiiller

may : poder

yağmur yağabilir.
ıt may rain.
puede llover.

Haber-tener-hacer

Ayrıntılı konu anlatımı için haber-tener-hacer sayfasına bir göz atın.

have + past participle : haber

uzun zaman oldu.
ha pasado mucho tiempo.
it have been a long time.

ought, shoulddeber-debería

O bu kitabı okumalı.
Ella debería leer este libro.
she should read this book.

will: gelecek zaman -será –will be

my son will go to university next year.
Benim oğlum seneye üniversiteye gidecek.
mi hijo irá a la universidad el año que viene.

FİİL TÜRLERİDEBER-TENER

Bir Cevap Yazın