İspanyolca var olma


İSPANYOLCA VAR OLMA


There is,there are

Here is,Here are


İspanyolca var olma : ‘haber fiili’ :

-iki tane anlamı var :  ‘sahip olmak’ ; to have+ verb3 (yardımcı fiil)

  • ella ha mirado / she has watched. / o izledi.

-ikinci anlamı : ‘olmak’ : to be

  • hay un gato / there is a cat / orada bir kedi var.
  • Türkçedeki var olma –orada var ,
  • İngilizce’deki ‘there is a..,there are..ifadesinin karşılığıdır.

Hay(3.tekil şahıs formu)

Haber fiilinin şimdiki zamanda (present tense) kullanım şeklidir.
Bu şekli : Orada var..var..demek için kullanılır.

Hay : tekil ve çoğulda aynı şekilde kullanılır. (Şimdiki zaman_present)there is,are

Hubo : tekil ve çoğulda aynı şekilde kullanılır. ( geçmiş zaman_preterite )there was,were

Habrà : tekil ve çoğulda aynı şeklide kullanılır(gelecek zaman_future)there will

İspanyolca’da çok yaygın bir ifadedir.

There is a cat in front of the window
Pencerenin önünde bir kedi var.
Hay un gato en frente a la ventana


İspanyolca var olma

Bu pastada dört yumurta var.

Hay cuatro huevos en este pastel.

There are four eggs in this cake.


Haber fiilinin “present formu” : 


Yo he

has

Èl/ella/usted  ha , hay

nosotros  hemos

vosotros  habèis

ellos/ellas/ustedes  han


conditional
olacağını
Future
0lacak
İmperfect
oldu,vardı
Preterite
oldu,vardı.
YohabríahabrèHabìaHube
habríasHabràsHabìasHubiste
Èl/ella/ustedhabríaHabràHabìaHubo
NosotroshabríamosHabremosHabìamosHubimos
VosotroshabríaisHabrèisHabìaisHubisteis
Ellos/ellas/ustedeshabríanHabrànHabìanHubieron

#   Eğer ‘hay que’ bir mastar fiili ile devam ederse   :  zorundalık bildirir.


herhangi bir sorunuz var mı?
¿hay alguna pregunta?

Cüzdanımda para yoktu
No había dinero en mi billetera


# ahí (there) , aquí (here) ,allí ( there) : orada ,burada …anlamındalar. Bir yerde var


olmak ile alakalı bu şeklilde de cümle kurabiliriz.


Orada kalabilirsin.
Puedes quedarte allí.
Burada birçok böcek var.
Hay muchos insectos aquí.
Şuradaki yılanı gördün mü?
¿Viste a la serpiente allá?
orada
por ahí
dışarı / içeride
afuera / adentro
Oradaki kim var?
¿quién está ahí?
işte burada
ahí está,aquí es
işte burdasın
aquí tienes
var ?
esta ahi?
Yok.
no hay
İşte burdayım.
aquí estoyBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.