İspanyolca tanım edatları


Bu dersteki yeni kelimeler

İyi -kötü = Buena/o mala/o


İspanyolca aynı İtalyancada ki gibi ;isimler, sıfatlar…kendilerini tamamlayan ispanyolca tanım edatları ile birlikte kullanılır. Çok zor değil.
İngiliz dilindeki “the” ekinin görevini yaparlar.Yani ismin belli olması lazım.
İspanyolca’da, Belirli tanım edatları 4 şekildedir.Eril yada dişil ,tekil yada çoğul olmasına göre değişiklik gösterir.

Eril KarakterTekilTekilçoğulçoğul
Belirli Tanım EdatıElthelos
Belirsiz Tanım EdatUna.an-birunosbirkaç
Dişil Karakter
Belirli Tanım EdatıLathelas
Belirsiz Tanım EdatUnaa,an-birunasbirkaç

Belirli tanım edatı


Eril belirli tanım edatı ; el. (Çoğul) los
dişil belirli tanım edatı ; la (çoğul) las


Eğer cinsiyet belirtmek gerekirse;

los gatos(kediler) dendiğinde bir gruptan bahsedilir.
Bu grup dişil de olabilir. …las gatas

Kelimeleri belirli belirsiz..tekil çoğul olarak bir kalıp halinde ezberleyin.

el cuchillo (kuçiyyo)
the knife-bıçak
los cuchillos(kuçiyyos)
the knives-bıçaklar
la flor(fılor)
the flower-çiçek


las flores (las flores)
the flowers-çiçekler


Belirsiz tanım edatları


İngiliz dilindeki “a,an ve some” ekleri gibi görev yaparlar.
isim belli değildir.
İspanyolca belirsiz tanım edatları ;eril,dişil,tekil,çoğul değişiklik gösterir.


bir kitap
bir sandalye
birkaç pencere gibi…


un libro
A book-bir kitap
unos libros
some books-bazı kitaplar
una silla
a chair-bir sandalye
unas sillas
some chairs-bazı sandalyeler


Bir sepet düşünün yumurta ile dolu .
Mavi,sarı..bir sürü yumurta var.
Belirli olan ‘mavi olan yada sarı olan…’ ve belirsiz herhangi bir yumurtadan bahsediliyorsa ‘bir yumurta’ denir.


Sepetten bana mavi yumurtayı ver
Bana bir yumurta ver


gato: [ kedi ] eril bir isimdir. Bu isim, tanım edatı olmadan kullanılmaz.İsmin başına gelecek edat o ismin belirli olmasına bağlıdır.


Eğer herhangi bir kedi ise [ Un gato ]
Eğer belirli bir kedi ise [ El gato ]


libro: ( kitap ) eril bir isimdir.


Eğer herhangi bir kitap ise[ Un libro]
Eğer belirli bir kitap ise [ El libro]


İsimleri çoğullaştırdığımızda tanım edatları da çoğullaşacaktır.


el cuchillo / los cuchillos=bıçak/bıçaklar
la flor / las flores=çiçek/çiçekler
el hombre / los hombres=adam/adamlar
la mujer / las mujeres=kadın/kadınlarTanım edatlarında kısaltma


a -(e,ye) anlamında
ve
de (-nin,-den)anlamındadır.
Arttikeller bu edatlarla birleşince kısalır.

a+el : al olur
de+el : del
olur


doktor-a gidiyorum.
Voy al (a+el) médico.

ağaç-tan geldi.
Vino del (de+el) árbol.

Adam-ın vazosu
Jarrón del (de+el) hombre


cinssiz ‘lo’


‘Lo’ bir kaç farklı şekilde kelimenin önüne gelir. (Nesne zamiri..özne zamiri..gibi)
Bu konumuzdaki yeri ; lo nötr belirli tanım edatıdır.
Tanım edatlarındaki cinssiz ‘lo’ sıfatın önüne gelerek o sıfatı ‘soyut isim’ haline getirir.


malo:kötü
Lo malo (kötü olan şey)
bueno:iyi
Lo bueno (iyi olan şey)


Tanım edatlarının Kullanıldığı,kullanılmadığı yerler
ÖZEL İSİMLER


Bir bütünü belirtiliyorsa ,…hanedanı,..aileyi..aşireti…KULLANILIR
Coğrafya isimlerindeKULLANILMAZ
bazı yer isimlerinde (la china,el canada…​)KULLANILIR
ard arda çok fazla isim geliyorsa ..sadece ilkine gelir.
(karışıklık olmaması İçin)
(la donna,hija y studiante)
KULLANILIR
bir madde hakkında : Bir miktar belirtilmediyse
sana su vereyim.-Te doy agua
KULLANILMAZ
Eğer özel isim sıfat ile niteleniyorsa:
Ali geliyor
Ali viene.
Genç Ali geliyor.
El joven Ali viene.
KULLANILIR
Lakapla kullanılan şahıs isimleriKULLANILIR
fakat bir kişiye bu şekilde hitap ediliyorsa kullanılmaz

el senor martinez esta aqui
bay martinez burada
come sta signor Martínez?
nasılsınız bay martinez
KULLANILMAZ


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.