İspanyolca şart kipi

Şart kipiİspanyolca şart kipi / Condition mood ,Olaya ..şarta bağlı bir isteğe bağlıdır. Bir olay düşünün geçmişte yapılmış…işte bu olayın gelecekte de bir şarta bağlı olarak yapılabilir olmasını ifade eder.İki zamana ayrılır.

  1. basit şart
  2. bileşik şart

Haber kipi
TamamlanmamışTamamlanmış
Şimdiki zaman
Şimdiki zaman hikayesi
Gelecek zaman
Di’li geçmiş
Yakın geçmiş
Miş’li geçmiş
Miş’li geçmiş hikayesi
Gelecekte geçmiş zaman
Hikaye
Rivayet
Gelecek zaman
Dilek kipi
Şimdiki zaman
Geçmiş zaman
Gelecek zaman
Emir kipi
Şimdiki zaman
Şart kipi
BasitBileşik

Basit şart


İspanyolca şart kipi Gelecekte yapılması olası bir eylemi: geçmiş zamana gönderme yaparak ifade eder.

..caktım,…çaktın…

gelecekti..(vendría)(would come)

yapacaktı.(haría)(would do)

Bu kipimizin fiil çekimleri nasıl olacak…


Ar-er-ir
ía
ías
ía
íamos
íais
ían


Decir : söylemek ( geçmişte olmuş)
Llamar : geçmişte yapılana istinaden yapılacak olan.

Akşam arayacağını söyledi.
Dijo que llamaría (conditional)peor la tarde.

Bana soracağını biliyordum.
Sabía que me preguntarías .Bir istekden bahsederken.


Yapmak istiyorum.
Me gustaría hacer.
would like to do.


Şartlı ifadelerde.. 

….if (eğer)cümleleri


Eğer’cümlesinde İkinci cümle ima içerir.

Eğer istenilenler olursa , neler olabileceğini ifade etmek için kullanılır.

  • Bu yapı, bazı koşullar yerine getirildiğinde olmuş olacak bir şeyle ilgili olarak kullanılır.
  • Sonuç cümlesi durum istediğimiz gibi olmadıysa olanaksız.

Si + Past (Imperfect) Subjunctive


Si + Past (Imperfect) Subjunctiveconditional

Yağmur yağarsa, şemsiyemi alırım.
Si lloviera, tomaría mi paraguas.
If it rained, I would take my umbrella.


Bileşik şart


Spanish past conditional

conditional perfecto


Söylenildiği gibi geçmişte oluşmuş bir olayı ifade etmek için kullanılır. Mevcut olan koşullu zamanın ,geçmişinden bahseder. Olmayan olayları hayal eder.

Bu bileşik bir zamandır.


Geçmiş olaydaki olasılık veya varsayımıda ifade etmek için kullanabiliriz.


Bu bileşik zamanın cümle yapısı..fiil çekimleri nasıl olmalı..haber fiilinin conditional (basit şart) çekimine bakalım ilk önce..


Haber(basit şart çekimi
Habría
Habrías
Habría
Habríamos
Habríais
Habrían


Şimdi haberin (basit şart) çekimine + ortaç ekleyeceğiz.


Haber(basit şart çekimi) + partıcıpıo pasado(-miş yapılı ortaç)

Iwould have drinkediçerdimYohabría 
bebido 
youwould have drinkediçerdinhabrías 
bebido 
he/shewould have drinkediçerdiusted
/él/ella
habría 
bebido 
Wewould have drinkedİçerdikNosotroshabríamos 
bebido 
Youwould have drinkediçerdinizVosotroshabríais 
bebido 
Theywould have drinkediçerdilerustades
ellos/as)
habrían 
bebido

Si + Pluperfect Subjunctivepast conditional

İspanyolca koşullu zaman ile ilgili cümle örnekler.I would have gone to Phuket.
Yo habría ido a Phuket.
Ben Phuket’e giderdim. ( param olsaydı..zamanım olsaydı..)

If I had money, I would have gone to Phuket.
Si tuviera dinero, habría ido a Phuket.
Param olsaydı, Phuket’e giderdim.


İspanyolca şart kipi

If she had gone by car, he would have goton the plane to catch him. 
Araba ile gitmiş olsaydı, onu yakalamak için uçağa binerdi.
Si hubiera ido en coche, habría subido al avión para atraparla.


İspanyolca şart kipi

They would have been quite like this child.

Habrían estado callados como este niño.

Bu çocuk gibi sessiz olurlardı.


Matematik sınavını geçeceğini biliyordum.
Sabía que habrías pasado la prueba de matemáticas.
I knew you would have passed the math test. 


İtalyanca ders 19,ispanyolca şart kipi

Matematik sınavını geçeceğini söyledi.
Dijo que habría pasado la prueba de matemáticas.This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.