İspanyolca progressive tense

Progressive  tenses


İspanyolca progressive tense : Türkçe’de (-yor,)kalıplarıdır.
Yapıyor…geliyor.
yapar..gelir..

Yapıyor..,yapıyordu..yapıcak..gibi tabii ki zamanın ne zaman olduğuna bağlı olarak değişiyor.


Gelecekte mi?..geçmişte mi?


  • Present progressive
  • Imperfect (past) progressive
  • Future progressive
  • Conditional progressive

Present progressive
present continuous


  1. Bu zaman şimdiki zaman aslında,ama tam şimdiki zaman yani : şimdi zarfı olmalı.
  2. Eylem o anda olmalı ya da geçici eylemler yani ister istemez o anda olan eylemler.

estar(present çekimli) + gerund (fiilin)
estoy
estás
está
estamos
estáis
están


 
‘gerundio’ bildiğimiz gibi kelimeye—yor eki ekliyor ve kelimenin anlamı =Konuştuğunuz anda yaptığınız eylemi anlatma ız için kullanılır.
 
-ar çekimli kelime-Ando
-er veya ir çekimli kelime-İendo
 


ı am drinking (içiyorum)Yo estoy bebiendo
you are drinking(içiyorsun)Tú estás bebiendo
he/she is drinking(içiyor)usted/él/ella estábebiendo
We are drinking(içiyoruz)Nosotros estamos bebiendo
You are drinking(içiyorsunuz)Vosotros estáis bebiendo
They are drinking(içiyorlar)ustades/ellos/as) están bebiendo

 
I am watching
estoy viendo
Ben izliyorum


imperfect progressive
past continuous


İspanyolca progressive tense : İmperfecto


ar
aba
abas
aba
ábamos
abais 
er
aba
abas
aba
ábamos
abais 
 ir 
Ía 
ías 
Ía 
íamos 
íais 

Preterite


Ar
é
aste
ó
amos
asteis
aron
Er
í
iste

imos
isteis
ieron
İr
í
iste

imos
isteis
ieron

 
İmperfect tense ‘e çok benziyor ama konuşmayı yaptığımız anda olay devam etmektedir.
‘gerundio’ bildiğimiz gibi kelimeye—yor eki ekliyor ve kelimenin anlamı
 
-ar çekimli kelime-Ando
-er veya ir çekimli kelime-İendo
 


estar(imperfect çekimli) + gerund (fiilin)
estaba
estabas
estaba
estábamos
estabais
estaban

içiyordumwas drinkingYo estaba bebiendo
içiyordunyou were drinkingTú estabas bebiendo
içiyorduhe/she was drinkingusted/él/ella estaba bebiendo
içiyordukWe were drinkingNosotros estábamos bebiendo
içiyordunuzYou were drinkingVosotros estabais bebiendo
içiyordularThey were drinkingustades/ellos/as) estaban bebiendo

 
I was sleeping when you came.
Estaba durmiendo cuando llegaste.
Sen geldiğinde ben uyurdum.
 
 


future progressive
future continuous


İngilizcede ki gibi =will+be+doing /yapacak,içecek,gelecek…gibi-ar çekimli kelime-Ando-er veya ir çekimli kelime-İendo
estar(future çekimli) + gerund (fiilin)
estaré
estarás
estará
estaremos
estaréis
estarán


içeceğimI will be drinking Yo estaré bebiendo
içeceksinyou will be drinkingTú estarás bebiendo
içecekhe/she will be drinkingusted/él/ella estará bebiendo
içeceklerWe will be drinkingNosotros estaremos bebiendo
içeceksinizYou will be drinkingVosotros estaréis bebiendo
içeceklerThey will be drinkingustades/ellos/as) estarán bebiendo

Örneğin;

 
I will be working in a fitnees center
Estaré trabajando en un gimnasio.
Bir fitness merkezinde çalışacağım.
 


Condicional progresivo.
Conditional progressive


Belirli bir zaman süregelen bir olayı ifade eder.İngilizcede ki gibi =would be + -ingYapıyor olurdumYapıyor olurdu…-ar çekimli kelime-Ando-er veya ir çekimli kelime-İendo
 


estar(conditional çekimli) + gerund (fiilin)
estaría
estarías
estaría
estaríamos
estaríais
estarían

içecektimI would be drinkingYo estaría bebiendo
içeceksinyou would be drinkingTú estarías bebiendo
içecekhe/she would be drinkingusted/él/ella estaría bebiendo
içecektikWe would be drinkingNosotros estaríamos bebiendo
içecektinizYou would be drinkingVosotros estaríais bebiendo
içeceklerdiThey would be drinkingustades/ellos/as) estarían bebiendo

İtalyanca ders 6,ispanyolca progressive tenses

He would be walking when it’s rainning
estaría caminando cuando está lloviendo
O yağmur yağdığı zaman yürüyordu.


Örneğin;

él estaría cantando
o şarkı söylerdi
 
he would be singing when it’s rainnig.
Estaría cantando cuando está lloviendo.
 


EMİR KİPİCÜMLE KALIPLARI

Bir Cevap Yazın