İspanyolca ders 8

İSİMLER


ispanyolca ders 8 ‘ de konumuz İsimler ,isimlerin çoğulları ,ismin halleri ve yeni kelimeler..


BIÇAK/EL CUCHİLLO/LOS CUCHİLLOS


İsimlerin çoğulları Bildiğimiz gibi Türkçe’de isimleri çoğullaştırmak için _ler,-lar takıları eklenir.
İtalyanca’da her sözcüğün çoğulu farklıdır.Aldığı artikeller değişir.Bu yüzden isimleri çoğullarıyla beraber ezberlemeliyiz.İsimler konusunda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
sonu – e harfi alarak çoğul olan isimler.DİŞİL

örneğin;

Somut isimler

İspanyolca ders 8

duman el humo dumanlar,los humos
su agua sular,aguas

Su içmek istiyorum.
quiero beber agua

burada  duman  var.
hay humo aquí


Cins isimler


İspanyolca ders 8

dişi kedi la gata
kediler ,las gatas
dişi köpek perra köpekler.
Köpekler     las perras


İspanyolca ders 8

bıçak El cuchillo
bıçaklar,los cuchillos

Bıçak çok keskin.
El cuchillo es muy agudo. 


madde isimleri


kurşun kalem(f) El lápiz kalemler ,Los lápices.
 sandalye(f) la silla sandalyeler ,las sillas .
ev la casa evler ,las casas .
dolma kalem La pluma kalemler ,las plumas

örneğin;

Olvidé mi pluma.
Kalemimi unuttum.

Mi casa es grande.
Benim evim büyük


isimlerin dereceleri


küçültme takıları.
örneğin;
kedicik—gatito.
köpekcik—perrito
Bu köpekcik çok tatlıdır.
Este perrito es muy lindo


hola!(merhaba)
¿Es ese tu gato?(Bu senin kediciğin mi?)
si.(evet)
Este gatito es muy lindo.(Bu kedicik çok tatlı.)


Bu adamın büyük kafası var.

   Ese hombre tiene una gran cabeza..  


İsmin halleri /yalın hali-nominativo


İspanyolca ders 8 ismin hallerine bakalım. İspanyolca isim : Bir isim : cümlede isim-yüklem olarak ya da özne olarak bulunuyorsa :YALINDIR. Hiçbir edat kullanılmadı.

örneğin;
Ali geliyor.
Ali viene. 

Mehmet benim arkadaşımdır.
Mehmet es mi amigo. 

Bu gelen Ali dir.
Este es Ali


in hali (genitivo)


De edatı sahiplik gösteren durumlarda isme -in hali verir.
Bir şeye sahip olma kavramı ya da iyelik hallerinde bu durumu sağlayan tek edattır.

Örneğin;
Kadın çocuğun bisikletini getirdi.
La mujer traji la bicicleta del (de+el)niño.
(Çocuğun bisikleti : yani sahipliği var bu yüzden de edatı ile -in hali kullanılıyor. 

Çocuğun sevinci
La alegría del niño
(Burada da sahiplik var.çocuğun sahip olduğu sevinç , gene de edatı ile -in hali kullanıldı.

Madde isimleri : de edatlı kullanılır.-in halinde.

örneğin;
Plastik kaşık
Cuchara de plástico
Ali’nin çılgınlığı gibi ifadelerde de ‘de’ edatı niteleme sıfatına bağlanır.
La locura de Ali.


-i hali (acusativo)


Daha önceden de bahsettiğimiz geçişli fiillerden bahsedelim. Eylemin tamamlayıcısı hem özne hem de özneden başka bir şeydir.

Eylemin öznesi : eylemi gerçekleştiren kişidir.
Eylemin son noktası : düz tümleçtir.
Soru : Neyi?kimi? Sorularına cevap veren -i halindedir.


örneğin;
Bir müzik dinliyorum.
özne belli :ben dinliyorum. 
Ama bir şeyi dinliyorum. Müzik.
Escucho música

İşte bu geçişli fiilleri tamamlayan bu sözcükler : i halindedir.
neyi dinliyorum? Müziği : i halinde.

Dün babam küçük Ali’yi sevdi.
Ayer mi padre amaba al(a+el) pequeño Ali.


Not: Bu cümlede a Edatının kullanılma nedeni : a edatı tümleç olan insan isimleriyle kullanılmak zorundadır.çünkü özne ile tümlecin ayırt edilmesi lazımdır. A edatı olan insan ismi :tümleçtir.

Bir müzik dinliyorum derken edat kullanılmasına gerek yoktur. Kimin ne yaptığı bellidir. Özne ve tümleç ayırt ediliyordur.
Ama : i halindeki sözcükler a edatı kullanılsa dahi anlamı belirsiz ise Edat kullanmaya gerek yoktur.


örneğin;
Busco escuela
Okul arıyorum.
Neyi arıyor? Sorusuna belirli bir cevap Yok. Yani okulu arıyor ama ne okulu,kendi okulumu çocuğu İçin mi …belli değil. Edat kullanmadık.


e hali (dativo)


Eğer eylemi dolaylı yoldan tamamlıyorsa : ismin -e halidir.(dolaylı tümleç)

örneğin;
Annem komşusuna bir pasta yaptı.
Mi madre hizo un pastel a su vecino 

(Ne yaptı ? Pasta .( fiilin -i halindeki nesnesi)..ama sorular bitmedi
Kime yaptı? Komşusuna (a su vecino)(-e hali) 

Annem komşusu İçin bir pasta yaptı.
Mi madre hizo un pastel para su vecino


-hal hali (ablativo)-koşullu tamamlayıcı


Her edatla yapılabilir. De,a para ismin birçok haliyle kullanılır.İsmin edatlı edatsız cümlelerine birkaç hal tümlecine örnek

edat
E haliA ,para
i haliA , de
Hal haliA , para , de
eylemin nedenini bildirir.Por
Yokluk bildirirSin
yön bildirirTras ,hacia
beraberlik bildirirCon

örneğin;
Kedinin çeşitli fiillerle olan ilişkisi her defa farklıdır.
Öğretmen bir kedi ile geldi.(beraberlik)
El maestro vino con un gato

öğretmen kedi aleyhinde konuştu.(karşıtlık)
El maestro habló en contra del gato

Öğretmen kediye doğru yürüdü.(yön)
El maestro caminó hacia el gato

Öğretmen kedinin peşinden koştu.(yön)
El maestro corrió detrás del gato.

Öğretmen kediden bahsetti.
El maestro habló del/sobre gato(konu konuşuluyor)

öğretmen kedisiz gelmiyor.
el maestro no viene sin un gato.(yokluk anlamında)

Buradan anlaşıldığı gibi ; 

de edatı : hem -in hali , hem de hal hali olarak kullanılır. 
a edatı : Hem -e hali , i-hali ve hal hali olaraka kullanılır. 
para edatı : hem -e hali , hem de hal hali olarak kullanılır.

-hitap hali (vocativo)

Bu hal de isim hitap haldedir. Cümle içersinde kullanılan isim özne olmayabilir. Bir kişinin bir başka kişiye hitap şeklidir. O zaman hitap edilen şahıs isimleri (veya eşya da olabilir) hitap halidir.

Mesela bazen yaşı büyük biri ,kendinden küçük birisine ‘oğlum’ ‘kızım’ diye hitap eder. İşte bu şekilde…

örneğin;
oğlum, şu çantamı alır mısın.?
chico, ¿llevarías mi bolso?
boy, would you take my bag?


İspanyolca ders 8 ile ilgili test:ALIŞTIRMA 1

Aşağıdaki isimlerin çoğullarını bulunuz.

El libro
los libros
Las libros
yanlış
los libro
yanlış
El Árbol
Los árboles
Los árbol
yanlış
Las árboles
yanlış
la silla
Las sillas
Las silla
yanlış
Los silla
yanlış
la hija
las hijas
La hijas
yanlış
las hija
yanlış
la hora
las horas
Los horas
yanlış
las hora
yanlış
la camisa
las camisas
las camisa
yanlış
Los camisas
yanlış
el hombre
los hombres
los hombre
yanlış
las hombres
yanlış
la casa
las casas
las casa
yanlış
la casas
yanlış
El estudiante
los Estudiantes
los Estudiante
yanlış
las Estudiantes
yanlış
El florero
Los floreros
Los florero
yanlış
las floreros
yanlış
ALIŞTIRMA 2

Bu sözcüklerin İspanyolcalarını boşluklara yazıp cevabını kontrol ediniz

çalışkan
CEVAP trabajador
otomobiller
CEVAP Los automóviles
tembel
CEVAP perezoso
çiçekler
CEVAP Las flores
masalar
CEVAP las mesas
büyük
CEVAP grande,gran
kapalı
CEVAP cerrado
dolma kalemler
CEVAP Las Plumas
Kedicik
CEVAP Gatito


Bir Cevap Yazın