İspanyolca ders 13

İspanyolca ders 13


Quando? When?
Ne zaman?


İspanyolca ders 13 : soru zamiri ne zaman?….öncelikle konu içersinde öğreneceğimiz yeni kelimelere bakalım.

  • İspanyolca ders 13
  • İspanyolca ders 13
  • İspanyolca ders 13

Quando? When?
Ne zaman?

Sorunun anlamından da anlaşıldığı gibi zamanı sormak için kullanırız. Ne zaman gelecek? Ne zaman gitti?

Doğum günün ne zaman?
¿Cuando es tu cumpleaños?
When is your birthday?

Film ne zaman?
¿Cuándo es la película?
When is the movie?


Olumsuz cevaplar

Şimdi de sorularımıza olumsuz cevap verelim.

‘no’ ‘hayır’ kullanıyoruz.

Mutlaka olumsuzluk eki olan no kullanılmalıdır. Bir önceki dersimizde verdiğimiz olumlu cevapların tersine olumsuz cevapları bu ‘no’ eki ekleyerek yapıyoruz.


İspanyolca ders 13 : soru zamiri ne zaman? Olumsuz cevaplar


Okul büyük müdür? Hayır,okul büyük değildir.

¿Es escuela grande? No, la escuela no es grande.

Bu bir bisiklet midir? Hayır,bu bir bisiklet değildir.

¿Es esto una bicicleta? No, no es una bicicleta.

Bunlar resimler midir? Hayır,bunlar resimler değillerdir.

¿Son estas las imágen? No,no son estas las imágenes?

Bu bir köpek midir? Hayır,bu köpek değildir.

¿Es esto un perro? No, este no es un perro.

Çatallar pahalı mıdır? Hayır,çatallar pahalı değildir.

¿Son los tenedores caros? No, los tenedores no son caros.

Otomobil yeşil midir? Hayır ,otomobil yeşil değildir.

¿Los autos son verdes? No, el auto no es verde.

Dolap yeni midir? Hayır dolap yeni değildir.

¿Es el armario nuevo? No es el armario nuevos.


olumsuz cevaplar devam…


Kuş beyaz mıdır? Hayır,kuş beyaz değildir.

¿Es el pájaro blanco? No, el pájaro no es blanco.

pencereler kapalı mıdır? Hayır,pencereler kapalı değildir.

¿Las ventanas están cerradas? No, las ventanas no son cerradas.

Kalem uzun mudur. ? Hayır,kalem uzun değildir.

¿Es La pluma larga ? No,la matita no es largo.

Bunlar gömlekler midir? Hayır, bunlar gömlekler değildir.

¿Son estas camisas? No,estos no son camisas.

Bu bir defter midir? Hayır,bu bir defter değildir.

¿Es esto un cuaderno? No, no es un cuaderno.

Kız öğrenciler yorgun mudur? Hayır,kız öğrenciler yorgun değildir.

¿son las Estudiantes cansadas? No,las Estudiantes no son cansadas.

Çocuk akıllı mıdır? Hayır,çocuk akıllı değildir.

¿Es el niño intelligente? No, el niño no es intelligente.

Anna aptal mıdır? Hayır,Anna aptal değildir.

¿es Anna estúpida? No,Anna no es estúpida.

Bunlar radyolar mıdır? Hayır,bunlar radyo değillerdir.

¿Son estas radios? No, estas no son radios.

Bu bir okul mudur? Hayır,bu bir okul değildir?

¿Es esta la escuela? No,esta no es escuela.

Otobüsler eski midir? Hayır,otobüsler eski değildir.

¿Los autobuses son viejos? No, los autobuses no son viejos.

Şapka sarı mıdır? Hayır,şapka sarı değildir.

¿Es el sombrero amarillo? No, el sombrero no es amarillo.

Saat pahalı mıdır? Hayır,saat pahalı değildir.

¿Es el reloj caro? . No,el reloj no es caro.

Bu bir bardak mıdır? Hayır ,bu bir bardak değildir.

¿Es este un vaso? No,este no es vaso


Bu da değişik olumsuz ve olumlu cevapların bir arada kullanımıdır.


Elma yeşil midir? Hayır,elma yeşil değildir. Elma kırmızıdır.

¿Es la manzana verde? No, la manzana no es verde. la manzana es rojo.

Bu sandalye midir? Hayır,bu sandalye değildir.Bu bir masadır.

¿Es esta silla? No,esta no es silla.Esta es la silla.


İspanyolca ders 13 : soru zamiri ne zaman? ile ilgili testALIŞTIRMA 1

AŞAĞIDAKİ SORULARA OLUMSUZ VE OLUMLU CEVAPLAR VERİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.


¿Es esto un gato?

CEVAP si, esto es un gato No, esto no es un gato.

son estas las puertas?

CEVAP Sí, estas son puertas. No, estas no son puertas.

¿Son estos el jarrón?

CEVAP Sí, estas son macetas. No, estos no son jarrones.

¿Es esto una bolsa?

CEVAP Sí, esta es una bolsa. No, esto no es una bolsa.

¿Es esta una habitación?

CEVAP Sí, esta es una habitación. No, esto no es una habitación.
ALIŞTIRMA 2

SORU CÜMLELERİNİ PARANTEZ İÇİNDEKİLERLE CEVAP VERİP BOŞLUKLARA YAZINIZ VE KONTROL EDİNİZ.

¿Es esta pelota cara? (sí)

CEVAP si, esta pelota es cara

¿Este abrigo es barato? (No)

CEVAP no, abrigo no es barato

¿Este autobús es viejo? (No)

CEVAP no,este autobús no es viejo

¿Este niño es estúpido? (Sí)

CEVAP si,este niño es estúpido

¿Es esta huevo es blanco? (Sí)

CEVAP si,esta huevo es blanco
ALIŞTIRMA 3

CÜMLELERİ TÜRKÇEYE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ VE KONTROL EDİNİZ.

¿ la horquilla es nueva?

CEVAP Çatal yeni midir?

¿ La bicicleta es azul?

CEVAP Bisiklet mavi midir?

Sí, el frigorífico está frío.

CEVAP evet,buzdolabı soğuktur.

No, el médico no está cansado.

CEVAP hayır,doktor yorgun değildir.

No, el periódico es caro.

CEVAP Hayır, gazete pahalıdır.

¿Este hombre es estúpido?

CEVAP Adam aptal mı?

¿Esta puerta está cerrada?

CEVAP kapı kapalı mı?

No, la casa es cara.

CEVAP Hayır, ev pahalıdır.

Sí, la mesa es negra.

CEVAP Evet, masa siyah.

No, el cuaderno es pequeño.

CEVAP hayır,defter küçüktür.