İspanyolca kolay alıştırmalar

Testler


İspanyolca kolay alıştırmalar sayfamızda kolay derslerde öğrenilenleri test ediyoruz.. Testler çok basit..

İspanyolca kolay alıştırmalar içersinde bütün dersler için testler var ,isterseniz baştan sona kendinizi test edebilirsiniz.ispanyolca kolay alıştırmalar içersinde konularla ilgili eksik bilginize ,konu anlatımlarından bakabilirsiniz.

İspanyolca ders 15, İspanyolca kolay alıştırmalar
DERS – la lección ,las lecciónes ÇALIŞMAK – funcionar

1-başlangıç

Alıştırmalar 1

A. Aşağıdaki sözcüklerin artikellerini BOŞLUKLARA yazınız.

B. Aşağıdaki kelimelerin İspanyolcalarını ya da Türkçelerini  bulunuz.

1-La silla

masa

kapı

araba

sandalye

kitap

2-La puerta

kapı

kedi

araba

sandalye

kitap

2-kitap

la gata

el gato

la flor

la casa

el libro

2-ev

la puerta

el libro

la casa

el gato

la gata

2-dolmakalem

la casa

el gato

la pluma

el lápiz

la gata

2-kurşun kalem

el lápiz

el libro

la pluma

el gato

la casa

2-tanımlılık edatları

Alıştırmalar 2

A.AŞAĞIDAKİ İSİMLERİN ÖNÜNE ARTİKELLERİNE GÖRE UN,UNA,ARTİKELLERİNDEN UYGUN OLANINI KOYUNUZ VE OKUNUŞLARINI BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B. BU SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE’LERİNİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C. BU SÖZCÜKLERİN İspanyolcaLARINI BOŞLUKLARA YAZINIZ.

3-işaret zamirleri


Alıştırmalar 3

A. AŞAĞIDAKİ SÖZCÜKLERLE ÖRNEKTE GÖSTERİLEN TİPTE CÜMLELERİ BOŞLUKLARA YAPINIZ.
ÖRNEĞİN;

kitap;
este es un libro

C. BOŞLUKLARA ésta-éste SÖZCÜKLERİNDEN UYGUN OLANINI YAZINIZ.

D. BOŞLUKLARA BU CÜMLELERİN TÜRKÇE’LERİNİ YAZINIZ.

4-soru cümleleri

Alıştırmalar 4

A-Aşağıdaki sorulara parantez içinde gösterilen sözcükleri kullanarak cevap veriP boşluklara yazınız.

örnek = ¿Qué es esto? (Masa)
Esta es una mesa

B-Bu cümlelerin Türkçelerini boşluklara yazınız.

5 -bu kimdir?

Alıştırmalar 5

Aşağıdaki sorulara parantez içinde gösterilen sözcükleri kullanarak cevapları boşluklara yazınız.

örneğin=
¿quien es este?(erkek çocuk)

Éste es un hijo

Aşağıdaki sorulara parantez içinde gösterilen sözcükleri kullanarak cevapları boşluklara yazınız.

6-sıfatlar

Alıştırmalar 6

A-Aşağıdaki sıfatların İspanyolcalarını seçiniz.

1-çalışkan

trabajador

joven

grande

viejo

abierto

2-TEMBEL

abierto

viejo

perezoso/a

grande

largo

3-KÜÇÜK

perizoso

abierto

grande

viejo

pequeña

4-UZUN

pequeña

largo

viejo

abierto

caro

5-PAHALI

largo

viejo

pequeña

caro

abierto

6-eski

viejo/a

trabajador

pequeña /o

grande

joven

7-GENÇ

pequeña

caro

perezoso

joven

largo

8-açık

largo

viejo

pequeña

joven

abierto

9-kapalı

viejo

abierto

cerredo

joven

pequeña

B-Aşağıdaki isimlerle sıfatları örnekte gösterilen şekilde ispanyolca cümle yapıp boşluklara yazın.

örneğin:

vazo ,küçük

El florero es pequeño

C-Bu cümleleri Türkçelerini boşluklara yazınız.

d-Bu cümlelerin İspanyolcalarını boşluklara yazınız.

7-come-nasıl?

Alıştırmalar 7

A. Bu soruları aşağıdaki örnek gibi boşluklara yazarak cevaplayınız.

örnek =kitap – eski

             El libro es viejo

B. Cümlelerin Türkçelerini boşluklara yazınız.

C. Cümlelerin İspanyolcalarını boşluklara yazın.

8-ismin halleri

Alıştırmalar 8

A. Aşağıdaki isimlerin çoğullarını yazınız

B. Bu sözcüklerin İspanyolcalarını boşluklara yazınız.

9-soru zamiri-niye?

Alıştırmalar 9

A AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ ÇOĞUL HALE GETİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B. BU CÜMLELERİ TÜRKÇE’YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C. BU CÜMLELERİ ispanyolcaya ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

10-soru zamiri-nerede

Alıştırmalar 10

A .AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ OLUMSUZ HALE GETİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C-OLUMSUZ CÜMLELERİ ,OLUMLU YAPIP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

D-BU CÜMLELERİ TÜRKÇE’YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

E.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ ispanyolcaya ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

11-soru zamiri-hangisi

Alıştırmalar 11

A.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ SORU HALİNE GETİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

Örneğin;

Este es un libro.
¿Es este un libro?

C .BU CÜMLELERİ TÜRKÇE ‘YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

d.BU CÜMLELERİ ispanyolcaya ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

12-soru zamiri-ne kadar

Alıştırmalar 12

A.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ SORU HALİNE GETİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B.AŞAĞIDAKİ SORULARA OLUMLU CEVAPLAR VERİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

örneğin;

¿es el caballo blanco?
si ,el caballo es blanco

C.BU CÜMLELERİ TÜRKÇE’YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

D.BU CÜMLELERİ İTALYANCA’YA ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

ALIŞTIRMALAR

A.1.Aşağıdaki cümleleri soru haline getiriniz.
1.¿Estos son periódicos?
2.Es el Árbol verde
3.El hijo es perezoso
4.Esta mesa no son nuevo
5.Esta ventana es Limpia.

B.Aşağıdaki sorulara olumlu cevaplar veriniz.
¿es el caballo blanco?
si ,el caballo es blanco

1.¿Es el estudiante cansado?
2.¿Estas puertas están abiertas?
3.¿es este pájaro ?
4.¿é la regla largo?
5.¿son esta imagen bello?
6.¿no es el automóvil caro?
7.¿es esta la cama?
8.¿es la mujer joven?

C.Bu cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.
1.si,este es Cuchara
2.es la figlia stanco?
3.si,esta niña es cansada.
4.es esta Botella azul?
5.si,la gata no es limpio.

D.Bu cümleleri ispanyolca’ya çeviriniz.
1.Evet,gömlek sarıdır.
2.Evet,çatallar pahalı değildir.
3.Kadın güzel midir?
4.Bunlar gazeteler midir?
5.Evet,doktor yaşlıdır.

CEVAPLAR

A
1 ¿Son Estos Periódicos?
2.¿Es El Árbol Verde?
3.¿Es El Hijo Perezoso?
4.¿Son No Esta Mesa Nuevo?
5.¿Es Esta Ventana Limpia?

B.
1.Si,El Estudiante Es Cansado.
2.Si,Estas Puertas Son Abiertas.
3.Si,Este Es Pájaro.
4.Si,La Regla Es Largo.
5.Si,Esta Imagen Son Bello
6.Si,L’auotomobile É Caro.
7.Si,Esta La Es Cama.
8.Si,La Mujer Es Joven.

C.
1.Evet,Bu Bir Kaşıktır.
2.Kız Çocuğu Yorgun Mudur?
3.Evet,Bu Kız Çocuğu Yorgundur.
4.Bu Şişe Mavi Midir?
5.Evet,Kedi Temiz Değildir.

D.
1.Si,La Camisa Es Amarillo.
2.Si,El Tenedores Son Caros.
3.Es La Mujer Bello?
4.Son Estas Periódica?
5.Si,El Doctor Es Viejo

13-soru zamiri-ne zaman

Alıştırmalar 13

A.AŞAĞIDAKİ SORULARA OLUMSUZ VE OLUMLU CEVAPLAR VERİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B.SORU CÜMLELERİNİ PARANTEZ İÇİNDEKİLERLE CEVAP VERİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C.CÜMLELERİ TÜRKÇE ‘YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

14-şahıs zamirleri

Alıştırmalar 14

A.ŞAHIS ZAMİRLERİNDEN SONRA GELECEK ESSERE FİİLİNİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B.EKSİK OLAN ŞAHIS ZAMİRLERİNİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.

15-fiiller/geniş zaman

Alıştırmalar 15

A.CÜMLELERİ İTALYANCA’YA ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B.CÜMLELERİ TÜRKÇE’YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

16-fiiller ile cümleler

Alıştırmalar 16

A. Aşağıdaki cümleleri ispanyolcaYa çeviriP boşluklara yazınız.

B.Aşağıdaki cümleleri Türkçe’ye çeviriP boşluklara yazınız.

17-edat zamirleri

Alıştırmalar 17

A. Aşağıdaki cümleleri ispanyolcaya olumlu-olumsuz çevirip boşluklara yazınız.

B.Aşağıdaki cümleleri olumlu yApın ve türkçeye çeviRip boşluklara yazınız.

C.Aşağıdaki cümleleri ispanyolcaya çevirip boşluklara yazınız.

18-sahip olmak fiili

Alıştırmalar 18

A. AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞLUKLARA ‘TENER’ FİİLİNİ UYGUN HALİYLE KOYARAK İSPANYOLCA’YA ÇEVİRİN.

B.Aşağıdaki cümleleri olumlu yapıP Türkçe’ye çeviriniz.boşluklara yazın

C.Kelimeleri çeviriP boşluklara yazın.

19-sormak fiili : chiedere

Alıştırmalar 19

A. Aşağıdaki cümleleri ispanyolcaya çeviriP boşluklara yazınız.

B.Aşağıdaki cümleleri ispanyolcaya çeviriP boşluklara yazınız.

c.ispanyolcaYa çeviriP boşluklara yazınız.

20-İyelik zamirleri,İyelik sıfatları

Alıştırmalar 20

A. Aşağıdaki cümleleri ispanyolca iyelik zamiri haline getiriP boşluklara yazınız.

ÖRNEĞİN;
Bu benim arabamdır. 
esta es mi casa
Bu seninki. 
Esta es mio

B.BoşluklarA çoğul ya da tekil olarak doldurunuz.

Yeni Kelime toplulukları

İspanyolca kolay alıştırmalar sayfamızda Dilbigisi konularına kısaca buraya kadar değindik. Şimdi de..yeni kelimelerimizi artırıyoruz. Temel başlıklar ile önemli ispanyolca kelime toplulukları öğreniyoruz.

21-Selamlaşmalar

Alıştırmalar 21

A.Aşağıdaki cümleleri ispanyolcaya çevirerek sorulara sonundaki kelimelerle cevap veriP boşluklara yazınız.

B. Aşağıdaki cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.

C.Aşağıdaki cümleleri ispanyolcaya çeviriniz.

D.ispanyolca anlamlarını yazınız.

22-sayılar ve orgaNlarımız

Alıştırmalar 22

A . Aşağıdakileri ispanyolcaya çeviriniz.

23-Aile bireyleri

Alıştırmalar 23
KELİME TESTİ

1-kız kuzen

la Prima
il Nieta
yanlış
la chica
yanlış

2-kız kardeş

la hermana
la abuela
yanlış
la tía
yanlış

3-El padre

baba
dede
yanlış
yeğen
yanlış

4-La abuela

büyükanne
anne
yanlış
abla
yanlış

5-¿Cuantos años tienes?

neden?

ne?

onlar kaç yaşındalar?

kaç yaşındasın?

kaç yaşında?

6-el gemelos

ikizler

anne

yeğen

bekar

abla

7-soltero/a

büyük anne

bekar

evli

8-el hombre

büyükanne

kız kardeş

erkek ,adam

Alıştırma

A . Aşağıdakileri ispanyolcaya çeviriniz.

A . Aşağıdakileri ispanyolcaya çeviriniz.

24-renkler ve şekİller

Alıştırmalar 24

A. Aşağıdaki renkler ve şekilleri  ispanyolcalaRını seçiniz.

25-banyo Eşyaları

Alıştırmalar 25

A . Aşağıdaki kelimelerin ispanyolca’larını boşluklara yazınız.

B . Aşağıdaki kelimeleri Türkçe’ye çeviriniz.

26-doğa isimleri

Kelime testi

1-ayçiçeği

el girasol

la İsla

la heleda

el mar

el lago

2-doğa

La naturaleza

la onda

el granizo

el Planeta

la flor

3-gökyüzü

el sol

el trueno

el clima

el cielo

la ráiz

4-mağara

la cueva

el viento

El brote

El polvo

el heno

5-yeryüzü

la colina

el río

el árbol

el mes

la Tierra

6-mar rojo

kızıl deniz

yıldız

karadeniz

hint okyanusu

manzara

7-La lluvia

yıldız

tepe

yağmur

orman

zambak

8-la niebla

rüzgar

sahil

papatya

hava

sis

9-la tormenta

gölge

göl

fırtına

gül

gölet

10-la nieve

köpük

koy

kaya

kar

sahil

27-etrafımızdaki yerler

Kelime testi

1-kitapçı

librero/a

el cuartel

la Torre

el Puerto

el lago

2-liman

el cine

la cueva

la heleda

la cárcel

el Puerto

3-şehir

el camino

el acera

la ciudad

el cuartel

El puente

4-çiftlik

la tienda

la granja

la casa

el acera

la estación

5-kale

el girasol

el muelle

la catedral

el Castillo

el Puerto

6-el camino

yol

park

çiftlik

okul

saray

7-la plaza

müze

iskele

garaj

meydan

kafe

8-la embajada

eczane

cami

bina

çeşme

elçilik

9-El mezquita

bar

cami

anıt

müze

bina

10-el muelle

iskele

müze

market

saray

postane

28-giyim eşyaları

29-hayvan isimleri

30-ev eşyalarımız

31-müzik aletlerimiz

32-sebzeler ve meyveler

33-özel günler

34-ülke isiMleri

ispanyolca Nesneler ve isimler

İspanyolca kolay alıştırmalar içersinde gramer konularından sonra devam ettiğimiz bu nesne ve isimler konularının testleri çoğunlukla kelime testlerini içeriyor. Basit dersler ile yeni öğrenip gramer konularıyla yepyeni cümleler kurarak pratiğinizi arttırmayı unutmayın.

35-yemekler

36-spor dalları

37-yOlcuLuk araçları

38-iş ve okul araçları

DERSLER Konu anlatımları


Bir Cevap Yazın