İspanyolca etrafınızdaki yerler

Belediye binası nerede?

Dove si trova il municipio?

İspanyolca etrafınızdaki yerler dersimizde etrafınızda bulunan yerler hakkında çalışmalar yapıyoruz.
Öğrendiğiniz yeni kelimeleri, yavaş yavaş etrafınızda gördükleriniz ile alıştırmalar…basit cümleler kurarsanız daha iyi öğrenirsiniz.


ahır
anıt
avlu
bakanlık
bakkal
banka
bank
bar
belediye binası
bina
cadde
Sokak
cami
çeşme
çiftlik
dükkan
eczane
elçilik
ev
fabrika
fırın
garaj
hastane
havaalanı
hayvanat bahçesi
iskele
istasyon
kafe
kaldırım
kale
kasap
katedral
kışla
kilise
kitapçı
konsolosluk
köşe
köprü
köy
kule
kulube
liman
mezarlık
sinema
rıhtım
şehir merkezi
kuru temizlemeci
otel
mağara
kütüphane
market
meydan
müze
saray
park
postane
hapishane
restaurant
okul
sinagog
stadyum
süpermarket
tapınak
tiyatro
şehir
trafik lambası
üniversite
yaya geçidi
yol
el establo
El monumento
El patio
El ministerio
tienda de comestibles
banco/a
el Banco
El bar
Edificio municipal
El edificio
La calle
El camino
El mezquita
la fuente
la granja
la tienda
la farmacia
la embajada
la casa
la fábrica
el horno
el garaje
el hospital
El aeropuerto
el zoo
el muelle
la estación
El café
el acera
el Castillo
el carnicero
la catedral
el cuartel
La iglesia
librero/a
el consulado
la esquina
El puente
el pueblo
la Torre
la choza
el Puerto
el cementerio
el cine
el muelle
centro de la ciudad
el tintorero
el hotel
la cueva
la librería
Marketplace
la plaza
el Museo
el Palacio
el parque
el correros
la cárcel
Restaurante
la escuela
la sinogoga
el estadio
El süpermercado
el templo
el Teatro
la ciudad
el semáforo
La universidad
el paso cebra
el camino

Örnekler

İspanyolca etrafınızdaki yerler ile ilgili cümleler kuralım.
Basit cümleler ile başlayalım ve zorlaştıralım.
Buraya kadar geldiğinize göre konuları çalışmayı bitirdiğinizi ve dersler de tekrar ettiğinizi umuyorum.

Etrafınızdaki yerler

Ali dükkana gitti. 
Ali fue a la tienda.
Ali went to the store.

Ayşe bakkala gitti.
Ayşe fue a la tienda de comestibles.
Ayşe went to the grocery store


Etrafınızdaki yerler

Bu çocuklar okula gidiyor.
Estos niños van a la escuela.
These kids are going to school.

Bu çocuklar trafik ışığı kurallarını takip etmişlerdir
Estos niños han seguido las reglas del semáforo.
These children have followed the rules of the traffic light.

Etrafınızdaki yerler

Bu gençler üniversiteye gidiyorlar.
Estos jóvenes van a la universidad.
These young people are going to college.

Bu üniversite öğrencileri haftasonları dans ediyor.
Estos estudiantes universitarios están bailando en el fin de semana.
These college students are dancing at the weekend.

Bu tatilde gittiğimiz otel şehir merkezindeydi.
El hotel al que fuimos en estas vacaciones estuve en el centro de la ciudad.
The hotel we went to on this vacation was in the center of the city.


Bu tapınak ünlü Narita tapınağıdır.
Este templo es el famoso templo de Narita.
This temple is the famous temple of Narita.


Merhaba
!ola!
Adresini söyler misin? Sana gelmek istiyorum.
¿Puedes decirme tu dirección? Quiero venir a ti.
Can you tell me your address? I want to come to you.
 
Tiyatronun yakınındayım.
Estoy cerca del teatro.
I’m near the theater.
 
Hangi tiyatro?
cual teatro
Which theater?
 
Sen biliyorsun , evim caminin yanındaki belediye binasının arkasındaki 5. caddede.
tu sabes , mi casa está en la quinta calle detrás del ayuntamiento al lado de la mezquita.
You know , my home is on the 5th street behind the town hall next to the mosque.


İspanyolca etrafınızdaki yerler ile ilgili mini test

DOĞA İSİMLERİGİYSİLER