İspanyolca edatlar


EDATLAR


İspanyolca edatlar ;birbiriyle alakası olmayan iki sözcüğü bağlayarak aralarındaki ilişkiyi ifade eder.

Bağlaçlar Aynı görevde olan ya da anlamca ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından ilgili cümleleri bağlayan sözcüklerdir.

  • İfade ederken lokasyon,zaman içersideki yerini belirtir.
  • İsmin önüne eklenirler.
  • fiil-isim,isim-isim,sıfat-isim şeklinde olabilir.

İspanyolca edatlar birkaç gruba ayrılır.


İspanyolca edatlar

Okul (escuela ) ve gelmek (venir )

Edat kullanarak birbiriyle ilişkisi olmayan bu iki kelimeyi anlamlı hale getireceğiz
Okul-dan geliyorum-Yo vengo de la escuela
Okul-a geliyorum-Yo voy a la escuela
Okul-a doğru geliyorum-Voy a la escuela
Okul-un içinden geçip geldim.-Vine a través de él en la escuela


Ayrılabilenler ve ayrılamayanlar diye ikiye ayrılır.


İspanyolca edatlar da ayrılabilenler ,bir kelime ile birleşmez tek başlarına kullanılabilirler.
A,ante,bajo,…gibi


A EDATI + EL(tanım edatı) = AL
DE EDATI + EL(tanım edatı) = DEL
De + la
de + las
de + los
a + la
a + las
a + los hiçbiri birleşmezler.!!!

A edatı.

to, at, from, by, on, for, upon(amaç)(-e,-ye)


1. Hareketi gösterir.
okula gitmek
ir a la escuela

2. Yer ,zamanda bildirir.
Kediyi okula getirdim.
Traje el gato a la escuela

Çoğunlukla ismin e ,a ekini alır.Nereye,kimi ,nezaman …sorularına cevap verir.
 


De edatı.

of(nın-nin), about (hakkında) on, with(ile), because of, by, at(-in,-den)


 İsmin de,den,in hallerinde kullanılır.
Sahiplik gösteren konularda
‘Ali’nin arabası’ derken,
‘ El coche de Ali.’
‘Ali’s car ‘derken ki gibi

Miktar bildirirken,

Bir parça et…
Un pedazo de carne

Nereden geldiğini,nereli olduğunu belirtirken
Banyodan çıktı-Él salió del baño.(de+el:del)
İtalyadan geldi-Él vino de Italia.
İtalyadan-from İtaly-de italia.

Zaman belirtirken,
pazardan pazartesiye-De domingo a lunes-from sunday to monday
 


En edatı -in, on, at (de,içinde)


 Biryerde bulunmayı gösterir.
arabada-en el coche
evde-en la casa
banyoda -En el baño

zaman
kışın-in winter-en el invierno​

Sessizce konuşmak(sessizlik içinde)
talk in silence-
Hablar en silencio


Hacia edatı-towards, to, at about or around(-e doğru)


​hacía-aksanlı(imperfect tense 3.tekil) ile hacia yı karıştırmayın
Sözcüklerin önünde kullanılır.
eve doğru-hacia casa

down-aşağı-hacia abajo
forward-ileri-hacia adelante
up-yukarı-hacia arriba
back-geriye-hacia atrás


con-with-(ile)


​Köpeği ile yürüyor.
Él está caminando con su perro.
He walks with his dog.


Para-(için)-for


ismin -e haliyle kullanılır.
for you-para ti-senin için

Yön ,amaç varsa=PARA
Film seyretmeye (seyretmek için) geldim
Vine para ver películas


por-by-(tarafından)


yerzaman(belirli değil)
Yolda zıplıyor.
está saltando por el camino

onun tarafındanpor élby her(-dan)
Pasta annem tarafından yapıldı
El pastel lo hizo mi mamá

bileşik zarflar ile
bu sebepten
por eso

sebep
havadan dolayı hastalandı.
Él está enfermo por el aire.

Eğer bir şey uğruna-
bir şey-den dolayı
iyilik için
karşılık için yapılıyorsa=POR


ante(s)-(-den önce)(before)


Yağmurdan önce geldi.
Él vino antes de la lluvia.


bajo-(-in altında)(under)


Yağmurun altında yürüdü.
Él caminó bajo la lluvia.


contra-(-e karşı)(against)


Yağmura karşı yürüdü.
Él caminó contra la lluvia.


tras-(sonra)(after)


Yağmura karşı yürüdü.
Él caminó contra la lluvia.


detrás-(arkasında)(after)


Yağmurun arkasında yürüdü.
Él caminó detrás de la lluvia.


sobre-(üstünde,üzerinde)(on,over)


Kitap masanın üstünde.
El libro está sobre la mesa.


entre-(arasında)(between)


kalem kitap arasındadır.
la pluma está entre el libro.


hasta-(-e doğru)(to)


Kapıya(e doğru) yürüyorum.
Camino hasta la puerta.


desde-(-den beri)(since)


Yağmur durduğundan beri yürüyorum.
Camino desde que dejó de llover.


según-(-e göre)(according)


Ona göre ben zekiyim.
Según él, soy inteligente.


DÖNÜŞLÜ ZAMİRBAĞLAÇ

Bir Cevap Yazın