İspanyolca dilbilgisi


İspanyolca dilbilgisi

İspanyolca dilbilgisi :dersler ve alıştırmalarla sizlere faydalı olacağını düşündüğüm bir içerik hazırladım.
İspanyolca dilbilgisi öğrenmeye konu başlıklarımızla başlamamız gerekli , zamanla artacak olan derslerimiz ve uygulamalarımız ile konuları pekiştirebilirsiniz.
Derslerimizle beraber bir çok yeni kelime öğreneceğiz. Kelimeleri öğrenirken mutlaka tanım edatları ile öğrenmemiz gerek mektedir.
Latince dillerde bulunan bu artikeller tekil-çoğul…dişil-eril…şeklinde değişmektedir.


Alfabe


K SESİyazılışı
C=(a,o,u ve sessiz harfler önce)/casa
Q=Ortada u olacak(e,i den önce )bazen de k ile yazılır. quitar
K=bazen/kilok sesi+s sesi =X

tıkla

Tanım edatları


Eğer cinsiyet belirtmek gerekirse,los gatos(kediler) dendiğinde bir gruptan bahsedilir.Bu grupta bir dişi olabilir.
el cuchillo
the knife-bıçak

tıkla


İsimler


tekli-toplu
özel-cins
sayılabilir-sayılamaz
canlı-cansız
basit
(sustantivos primitivos)kök halindeki isimler.

tıkla

Zamirler


La mujer (kadın)
La vi (onu gördüm)değiştir örnekleri
Las mujeres (kadınlar)
Las mande (onları gönderdim)
El hombre(adam)
El viene (o geliyor)

tıkla


Sıfatlar


İspanyolca sıfatlar : Sıfatlar isimlerin yada sıfatların önüne gelerek onları renk,konum..gibi yönlerden tanımlar.

ispanyolca da sıfatlar ikiye ayrılır.
1-niteleme sıfatları (renk,durum..)siyah kuş

tıkla

Bağlaçlar


İspanyolca bağlaçlar cümleleri de birleştirir.
Aşağıda çünkü edatı ile cümle birleştiriliyor.

Adam yürüyor çünkü köpek yürümek istiyor
El hombre está caminando porque el perro quiere caminar

tıkla


Edatlar


Hareketi gösterir.
okula gitmek
ir a la escuela

Yer ,zamanda bildirir.
Kediyi okula getirdim.
Traje el gato a la escuela

tıkla

Zarflar


İspanyolca zarflar birbirleriyle ilişkileri bakımından:soru,işaret ,ilgi diye ayrılır
soru:fiilin yaptığı olayla ilgili /yer,zaman,durum,miktar soruları sorar
işaret:bu soruları cevaplar
ilgi.yer,zaman,durum,miktar belirten cümleleri,ana cümleye bağlar.

tıkla


Fiiller


İspanyolca fiil de her yabancı dilin fiili gibi çekimlenir ve Anlam ve kullanış bakımından ve türleri bakımından gruplara ayrılır. 
Bu hareketleri belirtmek için ne zaman olduğu hakkında bilgi vermemiz gerekir.
Bu süreçte zaman kavramı işin içine giriyor.

tıkla

Yardımcı filler


estar (olmak)(to be)
-İspanyolca fiil anlam/kullanış İçersinde Yardımcı fiiller çoğunlukla fiillere yardımcı olarak adlandırılır ve

fiil ifadeleri oluşturmak için…

tıkla


Zaman


Haber kipleri : yapmış mı..? Yapıcak mı?..yapıyor mu?…devam etmiş mi?..

Geniş zamanlar

Bileşik zamanlar

Bu dersimizin devamında Türkçe dilbilgisinde..

tıkla

Geçmiş zaman


ispanyolca 3 adet geçmiş zaman var

simple past (pretérito)(fiil 2. çekim)( I did)

imperfect( I did)

present perfect (have, has + verb 3. çekim (I have done)

tıkla


Gelecek zaman


İspanyolca geniş zamanlar ‘da gelecek zaman : İlerki zamanda olacak bir eylemi ,zamanını belirtilmeden tanımlamak için kullanılan zaman kalıbıdır.
Fakat eylem heniz bitmemiştir.Bir emir,istek,rica,tahmin bildiren cümlelerde de kullanılır.

tıkla

Emir kipi


KİP
Yapılması ve emredilen eylemi ifade eden kip
ZAMAN
Sadece şimdiki zamanda: Sadece tekil-çoğul ikinci şahıslar (sen ve siz)
Dilek kipi :öteki şahıslar
ŞAHIS

tıkla


Dilek kipi


Konuşanın konuştuğu ana yakın, geçmiş olayların ve tamamlanmış olan olayları ifade etmek için kullanılır. Konuşulan olay günümüzde de geçerlidir.Duygu ve arzuları ifade eden bazı kelimeler içeren cümlelerde kurulabilir.
olayların yapılması bir isteğe bağlıdır.

tıkla

Şart kipi


İspanyolca şart kipi / Condition mood ,Olay şarta bağlı bir isteğe bağlıdır.

basit şart

bileşik şart

tıkla


Diyaloglar


Where is metro?Metro nerede?

¿Dónde está el metro?İs there a metro near here

Buraya yakın bir metro var mı

¿Hay un metro cerca de aquí?

tıkla

Günlük sorular


adınız ne? 
¿Cuál es su nombre?
Benim adım..
Mi nombre es …
Memnun oldum.
satisfecho

Tıkla


Var olma


İspanyolca var olma : ‘haber fiili’ :
-iki tane anlamı var :  ‘sahip olmak’ ; to have+ verb3 (yardımcı fiil)
ella ha mirado / she has watched. / o izledi.

tıkla


DERSLER


ispanyolca dilbilgisi konularının test ve alıştırma Bölümü..


Başlangıç


Amacım bu derslerde yeni kelimeler öğrenerek konuları pekiştirmenize yardımcı olmak.ispanyolca ders 1 de birkaç kelime öğrenerek başlayalım.
Anasayfa’da bulunan konuları tanım edatları çalışmış olduğunuzu düşünerek

tıkla

Tanım edatları


pencere.
cam f la ventana Las ventanas(pencereler) una ventana (bir pencere)
köpek erkek
m El perro Los perros(köpekler) un perro (bir köpek)

tıkla


İşaret zamirleri


Bu bölümde yavaş yavaş cümlelere geçiyoruz.
en basit cümle ‘’ BU BİR…DİR’’
bölümünde gördüğümüz gibi,
 
Bu bir sandalyedir.(sandalye-la silla) 
Esta es una silla

tıkla

Bu nedir?


Bu nedir? ¿Qué es esto? 
Esta es una flor. Bu bir çiçektir.
Esta es una mesa. Bu bir masadır.
Esta es una casa Bu bir evdir.
Esta es una bolsa Bu bir çantadır.
Esta es un sombrero Bu bir şapkadır.

tıkla


Bu kimdir?


Este es un maestro
Este es un hijo
Esta es una hija
Este es un estudiante
Esta es una mujer
Este es un hombre

tıkla

Sıfatlar


İspanyolca ders 6 ile Sıfatlar konusunu tekrarlıyoruz. Sıfatlar konusunda baktığınız sıfatların çoğu ile alıştırmalar yapalım.
İsimlerin niteliklerini belirten sözcüklerdir.
uzun,kısa,yaşlı,genç…sözcükleri gibi.Sayfa sonundaki uygulamalarınızı yapınız.

tıkla


Bu nasıl?


¿Cómo es está la señorita Adriana?
Bayan Adriana nasıldır(ne gibi,neye benziyor)?
 
¿Cómo es está la camisa?

tıkla

İsmin çoğulları


kurşun kalem(f) El lápiz kalemler ,Los lápices sandalye(f) la silla sandalyeler ,las sillas ev la casa evler ,las casas 
dolma kalem La pluma kalemler ,las plumas

tıkla


Çoğul cümleler


Bu bir masadır. /Esta es una mesa
Bunlar masalardır. /Estas son las tablas.
Şu bir cekettir. Esa es una chaqueta.
Bunlar ceketlerdir- / Esas son las chaquetas
Bu bir kuştur./Este es un pájaro.

tıkla

çoğul cümleler


Bu bir gömlektir. Bu bir gömlek değildir.
Esta es una camisa Esta no es una camisa.
Bu bir kedidir. Bu bir kedi değildir.
Esta es una gata Esta no es una gatta
Bunlar gömleklerdir.

tıkla


Soru cümleleri


Bunlar otomobillerdir. Bunlar otomobiller midir?
Estos son Los automóviles ¿Son estos los automóviles?

Alberto çalışkandır. Alberto çalışkan mıdır?
Alberto es trabajador ¿Es Alberto trabajador?

tıkla

Olumlu cümleler


Bu bir kitap mıdır? Evet,bu bir kitaptır.
¿es este el libro? si,este es el libro.

Erkek öğrenci çalışkan mıdır? Evet,erkek öğrenci çalışkandır.
¿Es el estudiante trabajador ? Sí, el estudiante es trabajador.

tıkla


olumsuz cümleler


Şimdide sorularımıza olumsuz cevap vermek için ‘no’ ‘hayır’ kullanıyoruz.
Mutlaka olumsuzluk eki olan non kullanılmalıdır.
Okul büyük müdür? Hayır,okul büyük değildir. 
é scula grande? No,la scuola non é grande.
Bu bir bisiklet midir? Hayır,bu bir bisiklet değildir. 
é questa una bicicietta? No,questa non é bicicietta.

tıkla

şahıs zamirleri


Ben doktorum /Yo soy doctor.

Ben terziyim. / yo soy sastre.

Sen diş doktorusun. / Tú eres dentista.

O(f) bir öğretmendir. / Ella es el maestro

O erkek öğrencidir.él es studente.

O erkek öğrenci değildir.él  no es estudiante.

tıkla


Fiiler ve

şimdiki zaman


Şahıslara göre aldıkları eklere bakalım.
Ama fiiller konusunda anlatıldığı gibi üç çeşit fiil var.
-ar,-er,-ir ile bitenler.

tıkla

Fiiler ile cümleler


Çocuk fareden korkuyor.
el niño tiene miedo del mouse.

Adam bardaktan su içiyor.
El hombre bebe agua de la bardo

öğretmenler geliyorlar
Maestros vienen.

tıkla


fiiller ile cümleler


Selam,ben bir kaşık getiriyorum
Selam,ben bir kaşık getirmiyorum.
Hola, Estoy trayendo una cuchara.

Hola, no estoy trayendo una cuchara.
 
Benim babam bir bisiklet satın alıyor.
Benim babam hiçbir bisiklet satın almıyor.
Mi papá está comprando una bicicleta.

tıkla

Sahip olma fiili


Doktorun bir arabası yoktu
Odanın bir penceresi ve bir kapısı yoktu.
Adamın bir paketi yoktu
Bizim bir çatalımız yoktu
Onların bir odası yok.
Bayan Alan’ın kırmızı bir ruju yoktu.
Bay Albert’in yeşil bir kol saati yoktu.
Peter’ın büyük bir evi yoktu.
Çocuğun mavi bir çantası yoktu.

tıkla


Sormak fiili,

şimdi edatı


ser ve estar fiili
soy ve estoy /es ve está: I am / ben
soy : kalıcı durumlarda kullanılır.
estoy : geçici durumlarda kullanılır

ben dükkandayım :geçici / (Yo) estoy en la tienda
Ben bir anneyim : kalıcı / (yo) Soy una madre.

tıkla

iyelik zamir ve sıfatlarıBu,onun erkek kardeşidir.
Este es su hermano.
 
Bu,onun kız kardeşidir.
Esta es su hermana.
 
Bu onun evidir.

tıkla


ispanyolca dilbilgisi İsimler ve nesneler


selamlaşmalar

Günaydın buenos días
İyi günler Buen día
İyi akşamlar Buenas tardes
İyi geceler Buenas noches
Güle güle Adiós
Hoş geldin Bienvenida (bienvenida)
Alo! solo!

tıkla

sayılar ve organlar


Bir kitap: un libro
İki kitap: dos libros
Üç kitap: tres libros
Kere,kez,defa
1 kere: una vez
2 kere: dos veces
10 kere: diez veces …
 

Tıkla


aile bireyleri,
yaş sorma


Arkadaşımın ikizleri var.

Mi amigo tiene gemelos.(tiene-has-vardır anlamında)

Bu imdir.

esta es mi esposa

Senin yanındaki kadın, senin kızın mı?

La mujer cerca de ti, ¿es tu chica?

tıkla

renk ve şekiller


kare
altıgen
daire
üçgen
dikdörtgen
beşgen
oval
küp
küre
silindir
koni
sekizgen

tıkla


ülke isimleri


Bu adam nereli?  
¿De dónde es este hombre? 
Where is this man from?

Sen nereden geldin?  
¿De donde vienes? 
Where did you come from?

tıkla

banyo eşyaları


Gözün üzerinde göz farı var.
Hay un sombra de ojos en el ojo.
Gözün üzerinde gözkalemi var.
Hay un delineador en el ojo.
Kirpiğimin üzerinde rimel var.
Hay rímel en mi pestaña.

tıkla


doğa isimleri


Toprağa tohum ekersen, filizlenir ama güneşe ihtiyacı vardır.
Si plantas semillas en el suelo brotan pero necesitan sol.
If you plant seeds in the soil it sprouts but it need sun.
 
Pasifik Okyanusu‘nu tatildeyken görmek istiyorum.
Quiero ver el océano pacífico en mis vacaciones.

tıkla

etrafınızdaki yerler


üniversiteye gidiyorlar.
Estos jóvenes van a la universidad.
These young people are going to college.

Bu üniversite öğrencileri haftasonları dans ediyor.
Estos estudiantes universitarios están bailando en el fin de semana.
These college students are dancing at the weekend.

tıkla


özel günler


Pazartesi iş günüdür.
El lunes es el día hábil.
Monday is the business day.
 
Cumartesi, pazar tatil günleridir.
Saturday, Sunday are vacation days.
Sábado, domingo son vacaciones.

tıkla

giyim eşyaları


yağmurluğumu giydim çünkü yağmur yağıyor.
Me estoy vistiendo mi impermeable azul porque está lloviendo.
I wore my blue raincoat because it is raining.

Yağmur yağmaya başlayınca şemsiyemi açtım.
Cuando empezó a llover, abrí mi paraguas.

tıkla


hayvan isimleri


Kedinin üzerindeki kuşsiyah ve beyazdır.(edatlar)
El pájaro sobre el gato está en blanco y negro.(renkler)
The bird over the cat is in black and white.

tıkla

müzik aletlerimiz


müzik çocuğun stresini azaltıyor.
music reduces the child’s stress.
La música reduce el estrés el niño.
 
müzik ile çocuğun konsantrasyonu artırıyor.

tıkla


Sebze ve meyveler


Bu kahvaltıda soğan,sarımsak yok.
No hay cebolla, ajo en este desayuno.There is no onion, garlic in this breakfast

Soğan ve sarımsak alerjilere neden oluyor.
La cebolla y el ajo me hacen alergias.
Onions and garlic make me allergies.

tıkla


İspanyolca dilbilgisi konularına alfabe ile başlayalım.

Arzu ederseniz ispanyolca dilbilgisi konuları ile değil…derslerle başlayabilirsiniz.


İtalyanca öğrenALFABE