İspanyolca ders: şahıs zamirleri

şahıs zamirleri


İspanyolca ders: şahıs zamirleri konusuna biraz değinmiştik. Şimdi şahıs zamirleriyle cümleler kuralım ve yeni kelimeler öğrenelim.


  • İspanyolca ders 14
  • İspanyolca ders 14
  • İspanyolca ders 14
  • İspanyolca ders 12

özne olarak kullanılanlar


Ben
Sen

Biz
Siz
Onlar
yo

él/ella-usted
nosotros
vosotros
ellos/ellas-ustedes
I
YOU 
HE,SHE 
WE
YOU
THEY

ser (olmak) fiilinin geniş zaman çekimiyle olumlu,olumsuz soru cümleleri kuralım.(bir de ‘estar’ (olmak-to be) var daha sonra değineceğiz.)


Ben
sen
o
biz
siz
onlar
Yo

él/ella-usted
nosotros
vosotros
ellos/ellas-u
soy
eres
es
somos
sois
son
I am
you are
he/she/it is
we are
You are
they are

Üçüncü şahıs zamirleri

Tekil

dişilerilnötr
yalın hal (o)ellaélello
i-hali ( onu)lalo,lelo
e-hali ( ona)le,sele,se

Çoğul

dişileril
yalın hal (onlar)ellasellos
i-hali (onları)laslos
e-hali ( onlara)Les.seLes,se

göndermek fiilinin geniş zaman ve geçmiş zaman çekimlerine bir bakalım. Bu fiil (mandar)istisna olmayan bir fiildir. Dolayısıyla çekimler istisna olmayanlarda hep aynı olcaktır. Enviar fiili ise istisna fiillerdendir. Sadece i harfine aksan gelir. í

göndermek : to send – mand-ar
göndermek : to send – envi-ar

Mand-arPRESENTPAST
yomand-omand-é
mand-asmand-aste
él/ella/Ud.mand-amand-ó
nosotrosmand-amosmand-amos
vosotrosmand-áismand-asteis
ellos/ellas/Uds.mand-anmand-aron
Envi-arPRESENTPAST
yoenv-íoenv-íe
env-íasenv-iaste
él/ella/Ud.env-íaenv-ió
nosotrosenv-íamosenv-iamos
vosotrosenv-íáisenv-iasteis
ellos/ellas/Uds.env-íanenv-iaron

Ona çiçek gönderdim.
Le envié flor.
I sent her flower.

Ben doktorum /Yo soy médico/a.

Ben terziyim. / yo soy sastre.

Sen diş doktorusun. / Tú eres dentista.

O bir kadındır. / Ella es mujer

O bir adamdır/él es hombre.

 Onlar terzilerdir. /Ellos son sastres.

Sen polissin. /Tú eres policía

 Siz yaşlısınız. /Vosotros sois viejos

Onlar çalışkandırlar. /Ustedes son trabajadores

O (f) polistir./ Ella es policía

O bir sandalyedir. / Ello es una silla.

sen çalışkansın./ Tú eres trabajador

Şunlar radyolar./ esas son radios

Sizler diş doktorusunuz./ Vosotros sois dentistas

O bir sandalyedir./ ello es una silla.

O eskidir./ ello es viejo.

O pahalı mıdır?/ ¿Es caro?

O bir resim midir?/¿Es una pintura?

Biz yaşlıyız./Nosotros somos viejos.

Onlar genç./ Ustedes son Joven

sen aptalsın./ tú eres estúpido.

Ben akıllıyım./ yo soy intelligente.


İspanyolca ders: şahıs zamirleri ile ilgili testler


Test 1

Boş yerleri doldurunuz.

dentista
Cevap

eres


Yo niño
Cevap

soy


Es silla?
Cevap

una


Ustedes mujeres
Cevap

son


Yo trabajador
Cevap

soy


intelligente
Cevap

eres


Vosotros cansado
Cevap

sois


Ustedes policía
Cevap

son


Vosotros doctores
Cevap

sois


Yo estúpido
Cevap

soy

soy

soy

Test 2

Boş yerlere gelecek şahıs zamirlerini yazınız.

soy hija
Cevap

Yo


eres estúpido
Cevap


somos estúpido
Cevap

Nosotros


sois Doctores
Cevap

Vosotros


son sastres
Cevap

ellas/ellos-ustedes


es niño
Cevap

Ella


es niña
Cevap

Ella


Sıfatlar

İyelik zam.sıfat