İspanyolca ders 6

Sıfatlar


  • İspanyolca ders 6
  • İspanyolca ders 6
  • İspanyolca ders 6

İspanyolca ders 6 ile Sıfatlar konusunu tekrarlıyoruz. Sıfatlar konusunda baktığınız sıfatların çoğu ile alıştırmalar yapalım.

İsimlerin niteliklerini belirten sözcüklerdir.

uzun,kısa,yaşlı,genç…sözcükleri gibi.Sayfa sonundaki uygulamalarınızı yapınız.

Türkçe’de ‘adam yaşlıdır.-Kadın güzeldir.’ gibi cümlelerde isim en başta ,bu ismin nasıl olduğunu belirten sıfat ise en sondadır.


Adam yaşlıdır.El hombre es viejo
Pencere kapalıdır.La ventana es cerreda
Bay Alfredo kötüdürEl señor Alfredo es malo

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi ,cümle El hombre,La ventana, El señor Alfredo isimleriyle başlamış ve yaşlı,kapalı,kötü sıfatlarıyla devam etmiştir.


Bu kapı kapalıdır.
Esta puerta esta cerrada.


Çanta küçüktürLa bolsa es pequeña
Oda büyüktürLa habitación es grande
Kadın yaşlıdır.La mujer es vieja.
Cetvel uzundur.la regla es largo
Pencere açıktır.La ventana es abierto
Ev büyüktür.La casa es grande
Otomobil eskidir.El automóvil es viejo
Kuş küçüktür.El pájaro es pequeña
Yatak büyüktür.La cama es grande
Öğretmen gençtir.El maestro es joven
Alfredo tembeldir.El señor Alfredo es perezoso
Sandalye pahalıdır.La silla es cara
Kalem uzundur.El lápiz es largo

İşaret zamirini katarak cümle yapalım.


o benden daha zekidir.ella es menos inteligente que yo.
Bu kitap seninkinden daha iyi.Este libro es mejor que el tuyo.
Ev eski evimden daha kötüymüşLa casa è peggiore della mia vecchia casa
Şeker yeterliel azúcar es suficiente
Bu pasta çok lezzetliEste pastel es tan delicioso
Bu sınav çok basitdi.Este examen fue muy simple.
Ayşe’nin yaşı büyüktür.Ayşe es mayor.
Şapkalar eskidir.Los sombreros son viejos
Öğretmenler yaşlıdır.Los maestrosson viejos
Resim eskidir.La imagen es viejo
Ev küçüktür.La casa es pequeña
Bay Ali tembeldir.El señor Ali es perezoso
Öğretmen yaşlıdır.El maestroes viejo
Bayan Ayşe gençtir.La señora Ayşe es joven
Masa büyüktür.La mesa es grande
Radyo küçüktür.la radio es pequeña
Şapka eskidir.El sombrero es viejo
Kız çocuk tembeldirLa hija es perezoso
Erkek çocuk çalışkandırEl hijo es trabajador

İspanyolca ders 6 ile ilgili test:


ALIŞTIRMALAR

A. Aşağıdaki isimlerle sıfatları örnekte gösterilen şekilde bir cümleye tamamlayınız.

örnek=El florero ,limpiar

           El florero es limpiar

1-el maestro,viejo

2-la habitación,azul

3-La bolsa,roja

4-La pluma ,viejo

5-el libro ,limpiar

6-La ventana ,cerrado

7-La puerta,grande

8-la gata,amarillo

B-Aşağıdaki sıfatların İspanyolcalarını ve ispanyolca  zıt anlamlarını yazınız.

1.çalışkan

2.büyük

3.açık

4.tembel

5.yaşlı

C.Bu cümlelerdeki boş yerleri doldurunuz.

1…..imagen … amarillo.

2  …hombre es viejo

3……ventana es cerrado

4……lápiz es  largo

5…..profesor   es  joven

D- Bu cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.

1   la radio  es viejo

2. La señora Adriana es joven

3. La mujer es   viejo(vieho)

4. El pájaro  es  pequeño (pegenyo)

5. el perro   es   grande

E. Bu cümleleri İspanyolca ‘ya çeviriniz

1.Bu bir odadır

2.Oda büyüktür.

3.At yaşlıdır.

4.Kitap kapalıdır.

5.Masa küçüktür.

CEVAPLAR

A. 1-el maestro es viejo

    2-la habitación es azul

    3.La bolsa es roja

    4.La pluma es viejo

    5-el libro es limpiar

    6-La ventana es cerrado

    7-La puerta es gran

    8-la gata es amarillo

B-1-trabajador/tembel.perezoso

   2-gran/küçük.pequeño

   3.claro/kapalı.cerrado

   4.perezoso/çalışkan.trabajador

   5.viejo/genç.joven

C.1.La,es

    2.el

    3.La

    4.el

    5.el

D.1.Bu radyo eskidir.

    2.Bayan Adriana gençtir.

    3.Kadın yaşlıdır.

    4.Kuş küçüktür.

    5.Köpek büyüktür.

E.1.esta es una habitación

    2-La habitación es gran

    3-El caballo es vejio

    4-El libro es cerrado

    5-La mesa es pequeño


Bu kimdir?

Bu nasıl?