İspanyolca ders 6: sıfatlar

Sıfatlar


İspanyolca ders 6 ile Sıfatlar konusunu tekrarlıyoruz. Sıfatlar konusunda baktığınız sıfatların çoğu ile alıştırmalar yapalım.

  • İspanyolca ders 6
  • İspanyolca ders 6
  • İspanyolca ders 6
Yaşlı,eski/oldviejo/a
Kapalı/closedcerredo/a
açık/openabierto/a
Kötü/badmalo/a
küçük/smallpequeño/a
büyük/biggrande
uzun/longlargo/a
kısa/shortcorto/a
genç/youngjoven
tembel/lazyperezoso/a
pahalı/expensivecaro/a
ucuz/cheapbarata/o
lezzetli/deliciousdelicioso
Yeni/newnuevo/a

İsimlerin niteliklerini belirten sözcüklerdir.

uzun,kısa,yaşlı,genç…sözcükleri gibi.Sayfa sonundaki uygulamalarınızı yapınız.

Türkçe’de ‘adam yaşlıdır.-Kadın güzeldir.’ gibi cümlelerde isim en başta ,bu ismin nasıl olduğunu belirten sıfat ise en sondadır.

Sıfat o..a… ile biterse : Sıfatlar ismin dişi ya da eril olmasıyla … tekil ya da çoğul olmasıyla değişirler.

Fiil

Biraz ‘olmak’ ‘to be’ fiiline bakalım. İspanyolca’da iki türlü olmak fiili vardır. İngilizce ‘de ‘is’ ‘are’ İspanyolca’da ‘ser’ ve ‘estar’ şeklinde iki türlüdür.

Hangisini ne zaman kullanacağım?

çekimlerine bir bakalım.

SERESTAR
benYo soyYo estoy
senTú eresTú éstas
oÉl /ella/ello esÉl /ella/ello ésta
biznosotros somos
ustedes son
nosotros estamos
ustedes están
sizvosotros soisvosotros estáis
onlarellos /ellas/ustedes sonellos están

Bu iki tür ‘to be’ fiillerinden ; SER
Bahsettiğimiz şey her zaman olacak , kalıcı bir olay ise … ser kullanılır.

Ali uzundur.
Ali es largo. ( ali hep uzun kalacak. Sonradan boyu kısalmaz. Kalıcı bir durum)

Bay Alfredo kötüdür. El señor Alfredo es malo (alfredo kötü ve kötü kalacak..)

ESTAR

Bahsettiğiniz konu kalıcı değildir. Hasta olmak…hava durumu…bunlar kalıcı değildir.Kardeşimle hep kardeşiz (Ser) anne,baba hep senin annen baban olarak kalacak(ser)

Bay Alfredo kötüdür. El señor Alfredo estás malo ( alfredo şimdi kötü, ama iyi olma ihtimalini göz ardı etmeyelim. Belki sonra iyi olur )


Adam yaşlıdır.El hombre es viejo (kalıcı)
Pencere kapalıdır.la ventana está cerrada.(geçici)
Bay Alfredo kötüdürEl señor Alfredo es malo

İspanyolca ders 6 sıfatlar için örneklerde görüldüğü gibi ,cümle El hombre,La ventana, El señor Alfredo isimleriyle başlamış ve yaşlı,kapalı,kötü sıfatlarıyla devam etmiştir.


Bu kapı kapalıdır.
Esta puerta esta cerrada.

Birkaç örnek cümle


Ben yaşlıyım.yo soy viejo.
Onlar gençler.Ellos son jovenes
Çanta küçüktürLa bolsa es pequeña
Kapı büyüktürLa puerta es grande
Kadın yaşlıdır.La mujer es vieja.
Cetvel uzundur.la regla es larga
Pencere açıktır.La ventana està abierta
Ev büyüktür.La casa es grande
Otomobil eskidir.El coche es viejo
Kuş küçüktür.El pájaro es pequeña
Yatak büyüktür.La cama es grande
Köpek gençtir.El perro es joven
Alfredo tembeldir.El señor Alfredo es perezoso
Sandalye pahalıdır.La silla es cara
Kalem uzundur.El lápiz es largo

İşaret zamirini katarak cümle yapalım.


Bu vazolar eskidir.estos floreros son viejos.
Bu radyolar ucuzdur.Estas radios son baratas.
Şu resim eskidir.Ésa imagen es viejo
Bu ev küçüktür.Ésta casa es pequeña
Bay Ali tembeldir.El señor Ali es perezoso
Bu kek lezzetlidir.este pastel es delicioso
Bayan Ayşe gençtir.La señora Ayşe es joven
Bu masa büyüktür.Ésta mesa es grande
Bu radyo küçüktür.Ésta radio es pequeña
Bu masa eskidir.Ésta mesa es vieja.
Şu kedi(f) tembeldirÉsa gata es perezosa
Bu köpek(m) çalışkandırÉste perro es trabajador

İspanyolca ders 6: sıfatlar ile ilgili testlerDERS 5-KİM?DERS 7-NASIL?