İspanyolca ders 5


¿quien es este?/Bu kimdir?

kien es este


İspanyolca ders 5 ‘de soru cümlelerine devam ediyoruz. Sorular ve cevapları konumuzda da soru cümlelerinden bahsetmiştik.

Öncelikle konuları gözden geçirmeniz daha iyi olur.


  • İspanyolca ders 5
  • İspanyolca ders 5
  • İspanyolca ders 5
  • İspanyolca ders 5

¿quien es este?


Bu kim? / Bu kimdir?

Este es un maestrobu bir öğretmendir
Este es un hijoBu bir erkek çocukdur.
Esta es una hijabu bir kız çocuktur.
Este es un estudianteBu bir öğrencidir.
Esta es una mujerBu bir kadındır.
Este es un hombreBu bir adamdır.
Este es señor AlfredoBu bay Alfredo’dur.
Esta es señorita AdrianaBu bayan Adriana’dır.

İspanyolca ders 5 ile ilgili test:


ALIŞTIRMALAR

A. Aşağıdaki cümleleri iyelik zamiri haline getiriniz.

Bu benim arabamdır

esta es mi casa

Bu seninki

Esta es mio

1.Bu senin çiçeğin/bu onunki

2.Şu onun gömleğidir./bu benimki

3.Bu onların kedileridir./bu sizinkiler

4.Bu dükkan benimdir./bu seninki

5.Bu sizin dükkanınızdır./bu benimki

6.O bizim köpeğimizdir./bu sizinki

7.Şu senin yatağındır./bu benimki

B.Boşlukları çoğul ya da tekil olarak doldurunuz.

1.Esta es ….gata/benim

2.Esa es ….. puerta/senin

3.este es …..libros/benim

4.Este es ….perros/senin

5.Esta es … radio/onun

6.Esta es … gata./bizim

7.Esta es … gatas/bizim

CEVAPLAR

A.

1.Esta es mi flor/esta es  suya

2.Esa es tu camisa/esta es mia

3.Estos son sus gatos/esta es vuestro

4.Esta es mi tienda/esta es tuyo

5.Esta es vuestro tienda/esta es mio

6.Aquella es nuestro perra/esta es nuestra

7 Esa es tu cama/esta es mia

B.

1.Esta es mi gata/benim

2.Esa es  tu puerta/senin

3.este es  mis libros/benim

4.Este es tus perros/senin

5.Esta es su radio/onun

6.Esta es nuestro gata./bizim

7.Esta es nuestros gatas/bizim


Bu nedir?

Sıfatlar