İspanyolca ders 3

İŞARET ZAMİRİ


İspanyolca ders 3 ‘ de konumuz işaret zamirleri . İşaret zamirlerini konularımız arasında ayrıntılı olarak anlatmıştık. Şindi konuyla ilgili hem yeni kelimeler öğreniyoruz hem de cümleler kuruyoruz.


  • İspanyolca ders 3
  • İspanyolca ders 3
  • İspanyolca ders 3

este,esta,aquel,aquella

Bu bölümde yavaş yavaş cümlelere geçiyoruz.

en basit cümle ‘’ BU BİR…DİR’’

bölümünde gördüğümüz gibi,

Bu bir sandalyedir.(sandalye-la silla)

Esta es una silla

This is a chair


Dişil yada eril ismlerin eklerini önceki derslerimizde görmüştük.Böylece ön bilgilerimizle burayı daha rahat anlayabiliriz.Yukarıda gördüğümüz gibi

sandalye – dişil – f -la silla -bir sandalye – una silla.

Bir anlamına gelen ‘un,una’ ders 1 ‘de ve tanım edatlarında anlatmıştık.


şimdi cümlelerimizi kuralım.


Bu bir çiçekdir çiçek(f)la flor esta es una flor

bu bir evdir. ev (f) la casa esta es una casa

Bu bir kitaptır. kitap(m)el libro esta es un libro

Bu bir kedi(f)dir. kedi (f) la gata esta es una gata

Bu bir kapıdır. kapı (f)la puerta esta es una puerta

Bu bir masadır. masa (f) la mesa esta es una mesa

Bu bir köpek(m)dir köpek(m)el perro esta es un perro

Bu bir kuşdur. kuş (m) el pájaro esta es un pájaro

Bu bir yatakdır. yatak(f) la cama esta es una cama

Bu bir saatdir. saat(f) la hora esta es una hora

Bu bir radyodur. radyo (f) radio esta es una radio

Bu bir cetveldir. cetvel (f) la regla esta es una regla

Bu bir vazodur. vazo (m) el florero esta es un florero


Birazda çoğul yapalım.


Onlar vazolardır

Aquellos son los florero

Those over there are vases

Şunlar radiolardır

Aquellos son las radios

Those over there are radios

İşte bu kadar kolay…

İspanyolca ders 3 ile ilgili test:


ALIŞTIRMALAR

A. Aşağıdaki sözcüklerle örnekte gösterilen tipte cümleler yapınız.
kitap / libro
esta es un libro

1 . ev
2- kapı
3. kuş
4. yatak
5. saat
6.cetvel
7.masa

B. Bu cümlelerin okunuşlarını yazınız.
1. este es un perro
2- c pájaro
3- esta es Una hora
4- esta es Una cama
5- esta es una mujer
6- esta es una puerta

C- Boş bırakılan yerlere questo,quest’,questa sözcüklerinden uygun olanını yazınız.
1. ……es una flor
2……..es una casa
3……..es una perra
4……..es una mesa
5……..es un lápiz
6……..es un gato

D- Bu cümlelerin Türkçe’lerini yazınız.
1.esta es una silla
2.esta es una hora
3.esta es una radio
4.esta es una gata
5.esta es un lápiz

E-Aşağıdaki cümlelerin İspanyolca’larını yazınız.
1.Bu bir köpek(m)
2.Bu bir cetvel
3.Bu bir yatak
4.Bu bir kuş
5.Bu bir ev
6.Bu bir çiçek

CEVAPLAR

A. esta es una casa
esta es una puerta
esta es un pájaro
esta es una cama
esta es una hora
esta es una regla
esta es una mesa
B.Este es un perro
Este es un paharo
Este es un ora
Este es un kama
Este es un muher
Este es un puerta
C. 1. esta.es una flor
2 esta es una casa
3..esta es una perra
4..esta es una mesa
5…esta es un lápiz
6…este.es un gato
D -Bu bir sandalyedir
Bu bir saattir
Bu bir radyodur
Bu bir dişi kedidir
Bu bir kurşun kalemdir
E .
este es un perro
esta es una regla
esta es una cama
este es un pájaro
esta es una casa
esta es una flor


Tanım edatları

Bu nedir?