İspanyolca ders 20


iyelik zamirleri,iyelik sıfatları


İspanyolca ders 20 ‘ de iyekil zamirleri ve iyelik sıfatları kullanarak cümleler kuruyoruz.


  • İspanyolca ders 20
  • İspanyolca ders 20
  • İspanyolca ders 20
  • İspanyolca ders 20

TEYZE tía/tías


iyelik zamirleri


İyelik sıfatları


dişil/tekil
Bu araba benimdir.Esta es mi auto
Bu araba senindir.Esta es tu auto
Bu araba onundur.Esta es su auto
Bu araba bizimdir.Esta es nuestro auto
Bu araba sizindir.Esta es su auto
bu araba onlarındır.Esta es su auto. 
eril/çoğul
Bu benim arabalarımdır.Estos son mis carros
Bu senin arabalarındır.Estos son tus carros
Bu onun arabalarıdır.Estos son sus carros
Bu bizim arabalarımızdır.Estos son nuestros carros
Bu sizin arabalarınızdır.Estos son vuestros carros
bu onların arabalarıdır.Estos son sus carros

TEKİLÇOĞUL
Benim
mi / mis
benim kovam.
mi cubo
benim kovalarım
mis cubos
Senin
tu / tus
senin dükkanın
tu tienda
senin dükkanların
tus tiendas
Sizin (tekil)
su / sus
Sizin dolmakaleminiz
Su pluma
 Sizin dolmakalemleriniz
Sus plumas
Onun
su / sus
Onun dolmakalemi
Su pluma
Onun dolmakalemleri
Sus plumas
Bizim
nuestro / a
nuestros / as
Bizim bahçemiz
Nuestro jardín
Bizim bahçelerimiz
Nuestros jardínes
Sizin
vuestro / a
vuestros / as
sizin gömleğiniz
Vuestra camisa 
sizin gömlekleriniz
Vuestras camisas
Sizin
su / sus
 Sizlerin vazosu
Su florero
 Sizlerin vazoları
Sus floreros
Onların
su / sus
onların vazosu
Su florero
onların vazoları
Sus floreros

Bu,onun erkek kardeşidir.
Este es su hermano.

Bu,onun kız kardeşidir.
Esta es su hermana.
 
Bu onun evidir.
Esta es su casa.
 
Bu bizim yatağımızdır.
Esta es nuestra cama
 
Bu onların bisikletidir.
Esta es su bicicleta
 
Bu benim teyzemdir.
Esta es mi tía.
 
Bu sizin sandalınızdır.
Este es vuestro barco


İyelik zamirleri


İspanyolca ders 20 konumuz iyelik zamirlerinden örnekler yapalım.

Benimki »
el mío / la mía
los míos / las mías
Bu,onun erkek kardeşidir.
Este es su hermano.
Buda benimki
Este es mío
Seninki
el tuyo / la tuya
los tuyos / las tuyas
Bu,benim kız kardeşimdir.
Esta es mi hermana
Buda seninki
Esta es tuyo
Sizinki (tekil resmi)
el suyo / la suya
los suyos / las suyas
  
Onunki
el suyo / la suya
los suyos / las suyas
Bu senin evindir.
Esta es tu casa
Buda onunki
Esta es suyo
Bizimki
el nuestro / la nuestra
los nuestros / las nuestras
Bu onların bisikletidir.
Esta es su bicicleta
Buda bizimki
Esta es nuestra
Sizinki
el vuestro / la vuestra
los vuestros / las vuestras
Bu sizlerin sandalınızdır.
Este es vuestro barco
Buda benimki.
Este es mío
Sizinki (çoğul resmi)
el suyo / la suya
los suyos / las suyas
Bu bizim yatağımızdır.
Esta es nuestra cama
Buda sizinki.
Esta es vuestroesta es suyo (resmi)
Onlarınki (eril, dişi)
el suyo / la suya
los suyos / las suyas
Bu benim teyzemdir.
Esta es mi tía.
Buda onların teyzesidir.
Esta es mi tía.

Bu benim arabamdır.
esta es mi carro.


Bu senin arabandır.
Esta es tu carro.
Buda seninki.
Esta es tuyo


O onun arabasıdır.
Aquel es su auto.
ordaki onunki
Esa es suyo


İspanyolca ders 20 test


ALIŞTIRMALAR
A.Aşağıdaki sorulara parantez içinde gösterilen sözcükleri kullanarak cevap veriniz.

Örnek=  ¿quien es este?(hijo)

              Este e un hijo

1. ¿quien es este? (donna)

2- ¿quien es este? (adam)

3- ¿quien es este? (Alfredo)

4- ¿quien es este? (kız öğrenci)

5- ¿quien es este? (öğretmen)

6- ¿quien es este? (Ayşe)

7- ¿quien es este? (erkek öğrenci)

8- ¿quien es este? (Adriana)

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız.

1.¿quien ……..?

2-este es……hombre

3——–es La señora Adriana.

4-esta es ……..mujer

5-este es…..hijo.

C-Bu cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.

1.¿quien es este?

2-esta es una bolsa.

3-este es El señor Alfredo.

4-esta es un estudiante

5.este es un maestro.

D.Bu cümleleri İspanyolca’ya çeviriniz.

1.Bu Adriana’dır.

2.bu nedir?

3.Bu bir resimdir.

4.Bu bir kitaptır.

5.Bu bir kuştur.

6.Bu bir adamdır.

CEVAPLAR

A.1.esta es una mujer

   2. este es un hombre

   3. este es El señor Alfredo

   4. este es El estudiante

   5. esta es un maestro

   6.esta es La señora Ayşe

   7 esta es una studente

   8.Questa es La señora Adriana

B.1.¿quien es este?

   2.Este es un hombre.

   3.Esta es La señora Adriana

   4.Esta es una mujer

   5.Este es un hijo

C.1.Bu kimdir?

   2.Bu bir çantadır.

   3.Bu bay Alfredo’dur

   4.Bu bir öğrencidir.

   5.Bu bir öğretmendir.

D.1.Esta es La señora Adriana.

   2.¿quien es este?

   3.Esta es la imagen

   4.Esta es un libro.

   5.Esta es un pájaro

   6.Este es un hombre.


Sormak fiili

Selamlaşmalar