İspanyolca ders 17 :edat zamirleri

FİİLLER İLE CÜMLELER

Zamirler


İspanyolca ders 17 :edat zamirleri Dersimizde yeni kelimeler öğreniyor ve bu kelimelerle beraber hem vurgulu-vurgusuz şahıs zamirlerini görüyoruz hem de yeni fiiller öğreniyoruz.


Yeni kelimeler


  • İspanyolca ders 17
  • İspanyolca ders 17
  • İspanyolca ders 17
  • İspanyolca ders 17
  • İspanyolca ders 17
  • İspanyolca ders 17

Park etmek : estacionar / estacionando
dinlemek : escuchar / escuchando


Öncelikle şahıs zamirlerinin girdikleri şekillerine göre gözlemleyelim.

YOyalın hal (sadece)ben
MEi-hali
e-hali
beni
bana
i-hali
e-hali
in-hali
koşullu tamamlayıcı
Beni
bana
benim
benim için,bensiz
conmigoberaberlikbenimle beraber
yalın hal
hitap hali
Sen
TEi-hali
e-hali
seni
sana
Tii-hali
e-hali
in-hali
koşullu tamamlayıcı
Seni
sana
senin
senin için,sensiz
Contigoberaberlikseninle beraber

Üçüncü tekil şahıs zamirleri

él (eril)yalın hal O
lo,lei-haliOnu
le,see-haliOna
Ella (dişil)yalın halO
Lai-halionu
Le,see-haliona
Ello (nötr)yalın halO
Loi-haliOnu

Dönüşlü 3. Şahıs zamirleri

Sei-hali
e-hali
Onu
Ona
i-hali
e-hali
in-hali
koşullu tamamlayıcı
Onu
Ona
Onun
Onun için,onsuz
ConsigoBeraberlikonunla beraber
Nosotrosyalın hal Biz
Nosi-hali
e-hali
Bizi
bize
Nosotros
nosotras
i-hali
e-hali
in-hali
koşullu tamamlayıcı
Bizi
Bize
Bizim
Bizim için,bizsiz
Vosotrosyalın hal Siz
Osi-hali
e-hali
Sizi
size
Vosotros
Vosotras
i-hali
e-hali
in-hali
koşullu tamamlayıcı
Sizi
Size
Sizin
Sizin için,sizsiz


Üçüncü çoğul şahıs zamirleri

Ellas (dişil)yalın hal Onlar
Lasi-haliOnları
Les.see-haliOnlara
Ellos (eril)yalın halonlar
Losi-halionları
Les,see-halionlara

Edat zamirleri


Vurgulu şahıs zamirleri (edat zamirleri)

Herzaman fiilden SONRA kullanılır. Bir de aksanlı aksansız çoğu ekin karıştırılmamalıdır.

NOT

El,la,lo,las
Bu şahıs zamirleri , tanım edatları ile karıştırılmamalıdır. 
Mesela él (şah.z)ve el (tanım ed.) karıştırılmamalı.
las (çoğul tanım ed.)…las vurgusuz şahıs zamiri
Tanım edatı: ismi belirtir
Şahıs zamirleri:fiil ile beraber o fiilin öznesinin yerine geçer.

bana,beni,bendeMí
sana,seni,sendeTi
ona,onu,ondaél, ella
usted
ello
Sí
Bize,bizi,bizdenosotros
Sizi,size,sizdeVosotros
Onları,onlara,onlardaellas/os
usted

Edatlar ile birlikte kullanılır.

Con…para…de gibi.
(istisna) entre (arasında), excepto (dışında), incluso (dahil) , menos (az), salvo (dışında), según (göre). Edatları ile Mí ve ti yerine : yo ve tú kullanılır.

Vurgulu şahıs zamirleri -con(edat) ile birleşmesi aşağıdaki tabloda yer alyor.

benimleConmigoWith me
seninleContigoWith you
con usted
onunlaConsigoWith him
bizimleCon nosotroswith us
sizinleCon VosotrosWith you
onlarlaConsigo
Con ellas
Con ellos
With them

Arabayı benim için park ediyor.
estacionando el auto para mi.
parking the car for me

Arkadaşım benimle yürüdü.
Mi amigo camini conmigo 

Kedi seninle geldi
El gato vino contigo 

Arkadaşım sana geldi.
Mi amigo vino a ti. 

Ali bizimle birlikte çalışıyor
Ali trabaja con nosotros


Vurgusuz şahıs zamirleri


İspanyolca ders 17 :edat zamirleri (Vurgulu şahıs zamirleri) bir de vurgusuz şahıs zamirleri var. Bunlar hem fiilden önce..hemde sonra kullanılabiliyorlar.
emir kipi(imperativo) , ulaç (gerundio)ve mastar hallerindeki (infinitivo)…fiillerinden SONRA
Diğer bütün fiil çekimlerinde ÖNCE kullanılır.

bana,beniMebize,biziNos
sana,seniTesize,siziOs

Beni dinlemek
Escucha(mastar fiili) –me / Escúchame

Seni çizerek
Dibujando-te /Dibujándote

Onları çizerek
Dibujando(dibujar fiilinden ulaç-dibujando) –los

Beni çizerek
Dibujando-me


La mujer (kadın)
La vi (onu gördüm)

Las mujeres (kadınlar)
Las mande (onları gönderdim)

El hombre(adam)
Él viene (o geliyor)


Bazen cümlede özne ya da tümleç yerine de şahıs zamirleri kullanılır.


Öğretmenler benim için hediye alıyor.
Las maestras están comprando regalos para mi.
Teachers are buying gifts for me

O,onu bana alıyor.
Él me lo están llevando. 
He is taking it to me.


Dolayısıyla hepsi fiilden önce dizildi. Böyle olduğunda tümlecin ,öznenin yerine geçen bütün şahıs zamirleri ard arda dizildi.


Fiiller ile şu ana kadar bir kaç türde cümle yaptık.Daha önceki derslerimizde olumlu olumsuz ,sıfatlarla cümleler yapmıştık .Şimdi fiilleri kullanarak olumsuz cümleler yapalım.

Bildiğimiz gibi;

hayır=no

evet=si

Ve cümle içersinde olumsuzluk eki olan ‘non’ kullandık.


İspanyolca ders 17 :edat zamirleri dersimizde fiillerle beraber örnekler yapalım.


Polis bir mektup yazıyor.
La policía está escribiendo una carta.

Polis bir mektup yazmıyor.
La policía no está escribiendo una carta.

¿Por qué la policía no escribe una carta?
Neden polis bir mektup yazmıyor?
Why doesn’t the police write a letter?


Öğretmen bir pencere açıyor.
El maestro está abriendo una ventana.

Öğretmen bir pencere açmıyor.
El maestro no está abriendo una ventana.

Neden öğretmen pencereyi açmıyor?
¿Por qué el profesor no abre la ventana?
Why doesn’t the teacher open the window?


Allan bir gazete yazıyor.
Allan está escribiendo un periódico.

Allan bir gazete yazmıyor.
Allan no está escribiendo un periódico.

Allan’ın gazetesi nerede?
Where’s Allan’s newspaper?
¿Dónde está el periódico de Allan?


Çocuklar bisiklet ile geliyorlar.
Los niños están viniendo con las bicicletas.

Çocuklar bisiklet ile gelmiyorlar.
Los niños no están llegando con las bicicletas.

Hangi çocuklar bisiklet ile geliyorlar?
¿Qué niños están viniendo con bicicletas?
Which children are coming on bicycles?


Ben iki kuş görüyorum.
Yo soy viendo los pájaros.

Ben iki kuş görmüyorum.
Yo no soy viendo dos pájaros.

Senin gördüğün kuşlar ne renk?
¿De qué color son los pájaros lo ves?
What color are the birds you see?

Kadın bir tabak ve iki çatal getiriyor.
La mujer está trayendo un plato y dos tenedores.

Kadın bir tabak ve iki çatal getirmiyor.
La mujer no está trayendo un plato y dos tenedores.

Kadın neden dört çatal getirdi?
Why did the woman bring four forks?
¿Por qué la mujer trajo cuatro tenedores?

Selam,ben bir kahve getiriyorum.
Hola, Estoy trayendo un cafe.

Selam,ben bir kahve getirmiyorum.
Hola, no estoy trayendo un cafe.

Hayır , sana kahve değil çay getiriyorum.
No, te traigo té, no café.
No , ı bring to you tea, not coffee.

Olumsuz cümleler


Benim babam bir bisiklet satın alıyor.
Mi papá está comprando una bicicleta.

Benim babam bisiklet satın almıyor.
Mi papá no está comprando una bicicleta.

Öğrenci bir durağı gösteriyor.
El estudiante está mostrando una parada.

Öğrenci bir durağı göstermiyor.
El estudiante no está mostrando una parada.

Öğrenciler kitap satın almıyorlar.
Los estudiantes no están comprando ningún libro.

Adam babası ile gelmiyor.
El hombre es no viniendo con su padre.

Babam bir hediye ile gelmiyor.
Mi papá viniendo con un regalo.

Çocuk deftere yazmıyor.
El niño no está escribiendo un libro..

Kadın koltukta oturmuyor.
Ella(la mujer) no está sentándose en el sillón.

Yaşlı adam araba ile gelmiyor.
El viejo no está llegando en coche.

Genç doktor buzdolabı satın almıyor.
El joven doctor no está comprando un refrigerador..

Gençler kahve içmiyor.
Los jóvenes no están bebiendo café.


İspanyolca ders 17 Soru cümleleri;


Ali dürbün ile bakıyor.
Ali dürbün ile bakıyor mu?

El campo está mirando los binoculares.
¿Estás mirando binoculares?

Adam araba ile geliyor.
Adam araba ile geliyor mu?

El hombre está viniendo en auto.
¿está el hombre viniendo en auto?

Çocuk yumurta yiyiyor.
Çocuk yumurta yiyiyor mu?

El niño está comiendo huevos.
¿Está el niño comiendo huevos?

Çocuk resim çiziyor.
Çocuk resim çiziyor mu?

El niño está dibujando.
¿Está el niño dibujando?


İspanyolca ders 17 konuyla ilgili test


DERS 16-FiillerDERS 18-Sahip olma