İspanyolca ders 15

FİİLLER

ŞİMDİKİ ZAMAN-GENİŞ ZAMAN


İspanyolca ders 15 de fiiller konusuyla ilgili örnekler ve konuyla ilgili test yapıyoruz.


  • İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 13, İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 15

Türkçe’de fiillerin önündeki -mek,-mak mastar ekleri önünde kökleri vardır.
mak , kökü ‘uç’ tur.


Fiillerimiz


içmek
görmek
çalışmak
gitmek
gelmek
yazmak
okumak
açmak
bakmak
beber
ver
trabajar
ir
venir
escribir
leer
abrir
mirar

Korkmaya gerek yok. Herşey karışık geliyor biliyorum ama bizim dilimiz de ona bakarsanız karışık.
Şahıslara göre ek alıyor. işte tam burda söylemem gereken İspanyolca’da da şahıslara ve zamanlara göre fiiller belli ekler alıyorlar.

İspanyolca ders 15 sonundaki alıştırmalar dersimizi kolaylaştıracak.
Aşağıda verdiğim tablo geniş zaman tablosudur.
Şimdiki zaman için gerundio kullanmamız lazım.(kısaca-yor eki)


Öncelikle


Şahıslara göre aldıkları eklere bakalım.
Ama fiiller konusunda anlatıldığı gibi üç çeşit fiil var.
-ar,-er,-ir ile bitenler.

ERARIR
o
es
e
emos
éis
en
O
As
A
Amos
Áis
An
O
es
e
Imos
ís
en

trabajar(çalışmak)ir (gitmek)düzensiz
trabajo(ben çalışırım)
trabajas(sen çalışırsın)
trabaja(o çalışır)
trabajamos(biz çalışırız)
trabajáis (siz çalışırsınız)
trabajan(onlar çalışırlar)
voy (ben giderim)
vas (sen gidersin)
va (o gider)
vamos (biz gideriz)
vais (siz gidersiniz)
van (onlar giderler)
mirar (bakmak) leer (okumak)
miro(ben bakarım)
miras(sen bakarsın )
mira(o bakar)
miramos(biz bakarız)
miráis(siz bakarsınız)
miran(onlar bakarlar)
leo(ben okurum)
lees(sen okursun)
lee(o okur)
leemos(biz okuruz)
leéis(siz okursunuz)
leen (onlar okurlar)
ver (görmek)düzensizaprir (açmak)
veo(ben görürüm)
ves(sen görürsün)
ve( o görür)
vemos(biz görürüz)
veis(siz görürsünüz)
ven(onlar görürler)
abro (ben açarım)
abres(sen açarsın)
abre (o açar)
abrimos (biz açarız)
abrís (siz açarsınız)
abren(onlar ararlar)
beber (içmek) escribir (yazmak)DÜZENSİZ 
bebo(ben içerim)
bebes(sen içersin)
bebe(o içer)
bebemos(biz içeriz)
bebéis (siz içersiniz)
beben(onlar içerler)
escribo(ben yazarım)
escribísvo(sen yazarsın)
sescribe(o yazar)
escribimos(biz yazarız)
escribís (siz yazarsınız)
escriben(onlar yazarlar)

Şimdiki zaman için gerundio eki koyalım.


Bunun için ‘ser’ fiili kullanmalıyız.
 
ser (olmak)
1.tekil soy
2.tekil eres
3.tekil es
1.çoğul somos
2. şoğul sois
3. çoğul son
-are = ando
-ere,-ire = iendo
 

cümle kalıbı

ser + fiil kökü +gerundio

bakmak.
MİRAR MİRANDO

Él lo mira con binoculares. 
 O dürbün ile bakar


görmek VER
göz (un OJO) VERENDO

él ve con sus ojos – 
O gözleri ile görür.


yazmak ESCRİBİR.
(una pluma)ESCRİBİENDO

Él escribe con la pluma
O dolmakalem ile yazar.


içmek BEBER.
( café-kahve) BEBERENDO

él bebe café
O kahve içer.


İspanyolca ders 10

gitmek İR.
(El autobús-otobüs) YENDO

Él va en autobús
O otobüs ile gider


İspanyolca ders 10

gelmek VENİR.
(El autobús-otobüs) VİNİENDO

Él viene en autobús 
O otobüs ile gelir.


açmak APPİR.
(kapı-la puerta)(l’uscio) APRİENDO

él abre la puerta.
O kapıyı açar.


okumak LEER.
(Kitap-EL libro) LEYENDO

Él es leyendo un libro.
O kitap okuyor.


çalışmak TRABAJAR.
(ders-lección)TRABAJANDO

Él es trabajando lección.
O ders çalışıyor.


Geniş zaman ve şimdiki zaman ile ilgili cümle örnekleri..


geniş zamangeniş zaman
Hakan escribe.
Él ve.
El maestro lee.
La gata bebe
Las perras bebe
los pájaros bebe
La policía viene
Las horas trabaja
El abre.
Nosotros miramos
Vosotros bebéis
Hakan yazar.
O görür.
Öğretmen okur.
Kedi içer.
Köpekler içer.
Kuşlar içer.
Polis gelir.
Saatler çalışır.
O açar.
Biz bakarız.
Siz içersiniz.

şimdiki zamanşimdiki zaman
Hakan escribeHakan yazıyor.
el maestro está leyendoÖğretmen okuyor.
El gato está bebiendoKedi içiyor.
Los perros están bebiendo.Köpekler içiyor.
Los pájaros  están yendo.Kuşlar gidiyor.
El policía viene.polis geliyor.
Los relojes están funcionando.saatler çalışıyor.
Él está abriendo.O açıyor.
Estamos buscandoBiz bakıyoruz.
Estas bebiendo.Siz içiyorsunuz.
El hombre es bebiendo aguaAdam su içiyor.

 İspanyolca ders 15 ile ilgili test:


ALIŞTIRMALAR

A.Cümleleri ispanyolca’ya çeviriniz.

1.Yazıyorum.

2.Yazıyorlar.

3.Yazarsınız.

4.Öğrenciler çalışıyor.

5.Yaşlı adam okuyor.

6.Tembel çocuklar geliyor.

7.Terzi açar.

8.Polis bakar.

9.Diş doktoru içer.

10.Yorgun doktor içiyor.

B.Cümleleri Türkçe’ye çeviriniz

1.la gata ver.

2.El gato es viendo.

3.El automóvil es trabajando.

4.La ventana es aprendo.

5.la perra mira.

6.las mujers son bebiendo.

7.El pajáros son viniendo.

8.El maestro escribe.

9.La niña es vamos.

10.El hombre es bebiendo café.

CEVAPLAR

A.

1.estoy escribiendo

2.Ellos son escribiendo

3.tu escribes

4.Los estudiantes son trabajando.

5.El viejo es leyendo.

6.Los niños perezosos es viniendo

7.el sastre abre.

8.La policía mira.

9.al dentista bebe.

10.El doctor cansado es bebiendo.

B.

1.Kedi görür

2.(erkek) kedi görüyor.

3.Otomobil çalışıyor.

4.Pencere açılıyor.

5.Köpek bakar.

6.Kadınlar içiyor.

7.Kuş geliyor.

8.Öğretmen yazar.

9.Kız çocuk gidiyor.

10.Adam kahve içiyor.


Şahıs zamirleri

Fiiller ile cümleler