FİİLLER

ŞİMDİKİ ZAMAN-GENİŞ ZAMAN


İspanyolca ders: fiiller de yeni fiiller öğreniyoruz ve konuyla ilgili örnekler ve konuyla ilgili test yapıyoruz.


  • İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 13, İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 15

Ders içindeki edatlar…

İleconand

Türkçe’de fiillerin önündeki -mek,-mak mastar ekleri önünde kökleri vardır.
mak , kökü ‘uç’ tur.
İşte burdaki gibi ‘mek,mak’ yerine ‘ar,er,ir) çıkartınca ortada kalan fiilin köküdür.


Fiillerimiz


içmek (to drink)
görmek (to see)
çalışmak (to work)
gitmek (to go)
gelmek (to come)
yazmak ( to write)
okumak (to read)
açmak (to open)
bakmak (to look)
beber
ver
trabajar
ir
venir
escribir
leer
abrir
mirar

Korkmaya gerek yok. Herşey karışık geliyor biliyorum ama bizim dilimiz de ona bakarsanız karışık.
Şahıslara göre ek alıyor. işte tam burda söylemem gereken İspanyolca’da da şahıslara ve zamanlara göre fiiller belli ekler alıyorlar.

İspanyolca ders: fiiller sonundaki alıştırmalar dersimizi kolaylaştıracak.
Aşağıda verdiğim tablo geniş zaman tablosudur.
Şimdiki zaman için gerundio kullanmamız lazım.(kısaca-yor eki)


Öncelikle


Şahıslara göre aldıkları eklere bakalım.
Ama fiiller konusunda anlatıldığı gibi üç çeşit fiil var.
-ar,-er,-ir ile bitenler.

ERARIR
o
es
e
emos
éis
en
O
As
A
Amos
Áis
An
O
es
e
Imos
ís
en

trabajar(çalışmak)ir (gitmek)düzensiz
trabajo(ben çalışırım)
trabajas(sen çalışırsın)
trabaja(o çalışır)
trabajamos(biz çalışırız)
trabajáis (siz çalışırsınız)
trabajan(onlar çalışırlar)
voy (ben giderim)
vas (sen gidersin)
va (o gider)
vamos (biz gideriz)
vais (siz gidersiniz)
van (onlar giderler)
mirar (bakmak) leer (okumak)
miro(ben bakarım)
miras(sen bakarsın )
mira(o bakar)
miramos(biz bakarız)
miráis(siz bakarsınız)
miran(onlar bakarlar)
leo(ben okurum)
lees(sen okursun)
lee(o okur)
leemos(biz okuruz)
leéis(siz okursunuz)
leen (onlar okurlar)
ver (görmek)düzensizabrir (açmak)
veo(ben görürüm)
ves(sen görürsün)
ve( o görür)
vemos(biz görürüz)
veis(siz görürsünüz)
ven(onlar görürler)
abro (ben açarım)
abres(sen açarsın)
abre (o açar)
abrimos (biz açarız)
abrís (siz açarsınız)
abren(onlar ararlar)
beber (içmek) escribir (yazmak)
bebo(ben içerim)
bebes(sen içersin)
bebe(o içer)
bebemos(biz içeriz)
bebéis (sizler içersiniz)
beben(onlar içerler)
escribo(ben yazarım)
escribes(sen yazarsın)
sescribe(o yazar)
escribimos(biz yazarız)
escribís (sizler yazarsınız)
escriben(onlar yazarlar)
venir (gelmek) düzensiz
vengo(ben gelirim)
vienes(sen gelirsin)
viene(o gelir)
venimos(biz geliriz)
venís(sizler gelirsiniz)
vienen(onlar gelirler)

Şimdiki zaman için gerundio eki koyalım. ( ingilizcedeki -ing…Türkçedeki – yor..ekleri)

ser + fiil kökü +gerundio (ando(ar)-endo(er,ir)

Bunun için ‘ser’ fiili kullanmalıyız.
To be fiili ispanyolca ‘da iki tanedir ‘ser’ ve ‘estar’ ser estarı ne zaman kullanacağız…daha önce bahsetmiştim.
Neydi…estar : fiilin devamı yoksa kullanılır. Ağlamak..hep ağlamıyorsun. Gibi
 

şahıs zamirleriSER(to be)estar(to be)
yosoyestoy
eresestás
él/ella/ustedesestá
nosotrossomosestamos
vosotrossoisestáis
ellas/ellos/ustedessonestán

İspanyolca ders: fiiller

bakmak.
MİRAR MİRANDO

Él mira con binocular
 O dürbün ile bakar


görmek VER /VERENDO
göz (un OJO)

él ve con sus ojos – 
O gözleri ile görür.


İspanyolca ders: fiiller

yazmak ESCRİBİR. /ESCRİBİENDO
(La pluma)

Él escribe con pluma
O dolmakalem ile yazar.


İspanyolca ders: fiiller

içmek BEBER./BEBERENDO
( café-kahve)

él bebe café
O kahve içer.


İspanyolca ders 10, İspanyolca ders: fiiller

gitmek İR. /YENDO
(El autobús-otobüs)

Él va con autobús
O otobüs ile gider


İspanyolca ders 10

gelmek VENİR. /VİNİENDO
(El autobús-otobüs)

Él viene con autobús 
O otobüs ile gelir.


açmak ABPİR. /ABRİENDO
(kapı-la puerta)

él abre la puerta.
O kapıyı açar.


okumak LEER. /LEYENDO
(Kitap-EL libro)

Él está leyendo un libro.
O kitap okuyor.


çalışmak (work)TRABAJAR. /TRABAJANDO
(ders-lección)

ders çalışmak (study)
ESTUDİAR/ESTUDİANDO

Él está estudiando.
O ders çalışıyor.


Geniş zaman ve şimdiki zaman ile ilgili cümle örnekleri..


geniş zamangeniş zaman
Hakan escribe.Hakan yazar.Hakan writes.
Él ve.O görür.She /he sees.
El maestro lee.Öğretmen okur.The teacher reads.
La gata bebeKedi içer.The cat drinks.
Los perros beben.Köpekler içer.The dogs drink.
los pájaros beben.Kuşlar içer.The birds drink.
La policía vienePolis gelir.The police comes.
Los relojes trabajan.Saatler çalışır.The clocks work.
Él abre.O açar.He opens.
Nosotros miramosBiz bakarız.We look
Vosotros bebéisSiz içersiniz.You drink

şimdiki zamanşimdiki zaman
Hakan está escribiendo.Hakan yazıyor.Hakan writes.
el maestro está leyendoÖğretmen okuyor.The teacher is reading.
El gato está bebiendoKedi içiyor.The cat is drinking.
Los perros están bebiendo.Köpekler içiyor.The dogs are drinking.
Los pájaros  están yendo.Kuşlar gidiyor.The birds are leaving.
El policía está viniendo.polis geliyor.the police are coming.
Los estudiantes están trabajando.Öğrenciler çalışıyor.The students are working.
Él está abriendo.O açıyor.He’s opening it.
Estamos buscandoBiz bakıyoruz.We are looking.
tú estás bebiendo.Sen içiyorsun.You are drinking
El hombre es bebiendo aguaAdam su içiyor.The man is drinking water.

 İspanyolca ders: fiiller ile ilgili test:


Test 1

Cümleleri ispanyolca’ya çeviriniz.


Ben yazıyorum.
Cevap

Yo estoy /es escribiendo


yazıyorlar.
Cevap

Ellos/as están/son escribiendo


sen yaz.
Cevap

tu escribes


Öğrenciler çalışıyorlar.
Cevap

Los estudiantes están trabajando.


kötü adam okuyor.
cevap

el malo hombre esta leyendo


Tembel çocuklar geliyor.
Cevap

Los niños perezosos es viniendo


Terzi açar.
Cevap

el sastre abre.


polis bakar
Cevap

La policía mira.


Diş doktoru içer.
Cevap

La dentista bebe.


Yorgun doktor içiyor.
Cevap

El doctor cansado es bebiendo.

Test 2

Cümleleri Türkçe’ye çeviriniz


la gata ver.
Cevap

Kedi görür


El gato es viendo..
Cevap

(erkek) kedi görüyor.


El coche es trabajando.
Cevap

Araba çalışıyor.


La ventana es aprendo.
Cevap

Pencere açılıyor.


la perra mira.
cevap

Köpek bakar.


las mujers son bebiendo.
Cevap

Kadınlar içiyor.


El pajáros son viniendo.
Cevap

Kuş geliyor.


El maestro escribe.
Cevap

Öğretmen yazar.


La niña es vamos.
Cevap

Kız çocuk gidiyor.


El hombre es bebiendo café.
Cevap

Adam kahve içiyor.


Niye?

Fiiller ile cümleler