İspanyolca ders 13 :soru zamiri ne zaman?


Quando? When?
Ne zaman?


İspanyolca ders 13: soru zamiri ne zaman?….öncelikle konu içersinde öğreneceğimiz yeni kelimelere bakalım.

  • İspanyolca ders 13
  • İspanyolca ders 13, İspanyolca ders 15

Quando? When?
Ne zaman?

Sorunun anlamından da anlaşıldığı gibi zamanı sormak için kullanırız. Ne zaman gelecek? Ne zaman gitti?

Doğum günün ne zaman?
¿Cuando es tu cumpleaños?
When is your birthday?

Film ne zaman?
¿Cuándo es la película?
When is the movie?


Olumsuz cevaplar

Şimdi de sorularımıza olumsuz cevap verelim.

‘no’ ‘hayır’ kullanıyoruz.

Mutlaka olumsuzluk eki olan no kullanılmalıdır. Bir önceki dersimizde verdiğimiz olumlu cevapların tersine olumsuz cevapları bu ‘no’ eki ekleyerek yapıyoruz.


İspanyolca ders 13: soru zamiri ne zaman? Olumsuz cevaplar


Okul büyük müdür? Hayır,okul büyük değildir.

¿Es escuela grande? No, la escuela no es grande.

Bu bir bisiklet midir? Hayır,bu bir bisiklet değildir.

¿Es esto una bicicleta? No, no es una bicicleta.

Bunlar resimler midir? Hayır,bunlar resimler değillerdir.

¿Son estas las imágen? No,no son estas las imágenes?

Bu bir köpek midir? Hayır,bu köpek değildir.

¿Es esto un perro? No, este no es un perro.

Çatallar pahalı mıdır? Hayır,çatallar pahalı değildir.

¿Son los tenedores caros? No, los tenedores no son caros.

Otomobil yeşil midir? Hayır ,otomobil yeşil değildir.

¿Los autos son verdes? No, el auto no es verde.

Dolap yeni midir? Hayır dolap yeni değildir.

¿Es el armario nuevo? No es el armario nuevos.


olumsuz cevaplar devam…


Kuş beyaz mıdır? Hayır,kuş beyaz değildir.

¿Es el pájaro blanco? No, el pájaro no es blanco.

pencereler kapalı mıdır? Hayır,pencereler kapalı değildir.

¿Las ventanas están cerradas? No, las ventanas no son cerradas.

Kalem uzun mudur. ? Hayır,kalem uzun değildir.

¿Es La pluma larga ? No,la matita no es largo.

Bunlar gömlekler midir? Hayır, bunlar gömlekler değildir.

¿Son estas camisas? No,estos no son camisas.

Bu bir defter midir? Hayır,bu bir defter değildir.

¿Es esto un cuaderno? No, no es un cuaderno.

Kız öğrenciler yorgun mudur? Hayır,kız öğrenciler yorgun değildir.

¿son las Estudiantes cansadas? No,las Estudiantes no son cansadas.

Çocuk akıllı mıdır? Hayır,çocuk akıllı değildir.

¿Es el niño intelligente? No, el niño no es intelligente.

Anna aptal mıdır? Hayır,Anna aptal değildir.

¿es Anna estúpida? No,Anna no es estúpida.

Bunlar radyolar mıdır? Hayır,bunlar radyo değillerdir.

¿Son estas radios? No, estas no son radios.

Bu bir okul mudur? Hayır,bu bir okul değildir?

¿Es esta la escuela? No,esta no es escuela.

Otobüsler eski midir? Hayır,otobüsler eski değildir.

¿Los autobuses son viejos? No, los autobuses no son viejos.

Şapka sarı mıdır? Hayır,şapka sarı değildir.

¿Es el sombrero amarillo? No, el sombrero no es amarillo.

Saat pahalı mıdır? Hayır,saat pahalı değildir.

¿Es el reloj caro? . No,el reloj no es caro.

Bu bir bardak mıdır? Hayır ,bu bir bardak değildir.

¿Es este un vaso? No,este no es vaso


Bu da değişik olumsuz ve olumlu cevapların bir arada kullanımıdır.


Elma yeşil midir? Hayır,elma yeşil değildir. Elma kırmızıdır.

¿Es la manzana verde? No, la manzana no es verde. la manzana es rojo.

Bu sandalye midir? Hayır,bu sandalye değildir.Bu bir masadır.

¿Es esta silla? No,esta no es silla.Esta es la silla.


İspanyolca ders 13: soru zamiri ne zaman? ile ilgili test


ALIŞTIRMALAR
A.Aşağıdaki sorulara olumsuz ve olumlu cevaplar veriniz.

1.é questa una gatta?
2.sono queste le porte?
3.Sono questi il vaso?
4.é questa una borsa?
5.é questa una stanza?
6.Sono questi cappotti economico?
7.é quest’armadio caro?
8.Sono questi cucchiaio?
9.é questo un giornale?
10.Sono questi frigo caro?

B.Soru cümlelerini parantez içindekilerle cevap veriniz.

1.é questa palla caro?(si)
2. é questo cappotto economico?(no)
3. é quest’autobus vecchio?(no)
4. é questo bambino stupido?(si)
5.é quest’uovo bianco.?(si)
6. é questa forchette pulito.?(no)
7. é questo medico intelligente?(si)
8 é questo bicicietta piccolo?(no)
9. é questa camicia giallo?(si)
10.é questo cavollo giovane?(no)

C.Cümleleri Türkçe ‘ye çeviriniz.

1é questa forchetta nuovo?
2.é questa bicicietta blu?
3.si,questo frigo freddo?
4.No,questo medico non é stanco.
5.No,questo giornale non é caro.
6.quest!uomo é stupido?
7.questa porta é chiuso?
8.no,questa casa non é caro.
9.si,questo tavolo é nero.
10.No, questo quaderno non é piccolo.

CEVAPLAR

A.
1.Si,questa é una gatta
No,questa non é gatta.
2.Si,queste sono porte.
No,queste non sono porte.
3.Si,questi sono vaso.
No,questi non sono vaso.
4.Si,questa é unaborsa.
No,questa non é borsa.
5.Si,questa é una stanza
No,questa non é stanza.
6.Si,questa cappotti é economico
No,questa cappotti non é economico
7.Si,quest’armadio é caro.
No,quest’armadio non é caro.
8.Si,questi sono cucchiaio.
No,questi non sono cucchiaio.
9.Si,questo un giornale.
No,questo non é giornale.
10.Si,questi frigo é caro.
No,questi frigo non é caro

B.
1.si, questa palla é caro
2.no,questo cappotto non é economico
3.no,quest’autobus non é vecchio
4.si,questo bambino é stupido
5.si,quest’uovo é bianco
6.no,questa forchette non é pulito.
7.si,questo medico é intelligente
8.no,questo bicicietta non é piccolo
9.si, questa camicia é giallo
10.no,questo cavollo non é giovane.

C.
1.Çatal yeni midir?
2.Bisiklet mavi midir?
3.evet,buzdolabı soğuktur.
4.hayır,doktor yorgun değildir.
5.hayır,gazete pahalıdır.
6.Adam aptal mı?
7.kapı kapalı mı?
8.hayır,ev pahalıdır.
9.evet,masa siyahtır.
10.hayır,defter küçüktür.

DERS 12-Ne kadar?DERS 14-Şahıs zamirleri