İspanyolca ders 11

İSPANYOLCA SORU CÜMLELERİ


İspanyolca ders 11 de öğrendiğimiz cümle tipleriyle soru cümleleri yapalım.

Sadece tekil yada çoğul ,es ve son fiillerini cümlenin başına getirmek yeterli.


Soru cümlelerimizden bu derse kadar öğrendiklerimiz.


¿Que es esto? Bu nedir?

¿ke es esto?

¿Quién es? Bu kimdir?

¿kien es?

¿Como es eso? Bu nasıl?

¿komo es eso?


  • İspanyolca ders 11
  • İspanyolca ders 11
  • İspanyolca ders 11
  • İspanyolca ders 11

‘Ser’ geniş zaman çekimini hatırlayalım.


ben
sen
o
biz
siz
onlar
soy
eres
es
somos
sois
son

İspanyolca ders 11 ‘ e başlayalım.


Bu bir elmadır. Bu bir elma mıdır?
Esta esunamanzana ¿Es esta una manzana?


özne + fiil +nesne(isim) fiil + özne + isim?


Bunlar otomobillerdir. Bunlar otomobiller midir?
Estos son Los automóviles ¿Son estos los automóviles?
 
Alberto çalışkandır. Alberto çalışkan mıdır?
Alberto es trabajador ¿Es Alberto trabajador?

Öğrenciler akıllıdır. Öğrenciler akıllı mıdır?
Los estudiante son İnteligentes ¿Son los estudiante intelligentes?


Görüldüğü gibi sadece ‘ser’ fiili 1.tekil,3.çoğul (es ve son) cümlenin başına geliyor.Geçelim denemelerimize.


 Bu bir yumurtadır. Bu bir yumurta mıdır.?
Este es un huevo. ¿Es este un huevo?
 
Bunlar öğrencilerdir. Bunlar öğrenciler midir?
Estos son los estudiantes ¿son estos los estudiantes?

Bu bir okuldur. Bu bir okul mudur?
Esta es una escuela. ¿Es esta una escuela?

Bunlar ağaçlardır. Bunlar ağaçlar mıdır?
Estos son los árboles ¿son estos los árboles?
 
Bu bir anahtardır. Bu bir anahtar mıdır?
Esta es una llave ¿Es esta una llave?
 
Bunlar kuşlardır. Bunlar kuşlar mıdır?
estos son los pájaros ¿son estos los pájaros?


Boris gençtir. Boris genç midir?
Boris es joven. ¿Es Boris joven?


Kız öğrenci aptaldır. Kız öğrenci aptal mıdır?
La estudiante es estúpida. ¿Es la estudiante estúpida.?
 
Pencereler küçüktür. Pencereler küçük müdür?
Las ventanas son pequeña. ¿ son las ventanas pequeña?
 
Sandalye eskidir. Sandalye eski midir?
La silla es viejo ¿ Es la silla viejo?

Odalar ucuzdur. Odalar ucuz mudur?
las habitaciones son barata. ¿son las habitaciones barata?
 
Top mavidir. Top mavi midir?
La bola es azul ¿Es La bola azul ?
 
Otomobiller pahalıdır. Otomobiller pahalı mıdır.?
Los automóviles son caro. ¿ son Los automóviles caro.?

Okul büyüktür. Okul büyük müdür.?
La escuela es grande ¿Es La escuela grande?
 
Anahtar beyaz değildir. Anahtar beyaz değil midir?
la llave no es blanco. ¿No es la llave blanco?


nasıl gidiyor?


 Bu bir yataktır. Bu bir yatak mıdır?
Esta es una cama. ¿Es esta una cama?
 
Bunlar sandalyelerdir. Bunlar sandalyeler midir?
Estas son las sillas ¿Son estas las sillas ?
 
Bu bir çataldır. Bu bir çatal mıdır?
Este es un tenedor ¿Es este un tenedor ?
 
Çantalar eski değildir. çantalar eski değil midir?
Estas bolsas no son viejo. ¿no son Estas bolsas viejo.?

Ceket yeşildir. Ceket yeşil midir?
Esta chaqueta es verde. ¿es esta chaqueta verde?
 
Elmalar pahalıdır. Elmalar pahalı mıdır?
Estas manzanas es cara. ¿es Estas manzanas cara?
 
Bu bir otobüs değildir. Bu bir otobüs değil midir?
este no es un autobús ¿No es este un autobús?

Bu bir kadındır. Bu bir kadın mıdır?
Esta es una mujer. ¿Es esta una mujer?
 
Radyo ucuzdur? Radyo ucuz mudur?
La radio es barata . ¿Es la radio barata?


ispanyolca ders 11 ile ilgili test:


ALIŞTIRMALAR

A.Aşağıdaki cümleleri soru haline getiriniz.

1. Esta es una clave.

2. Esta es una escuela.

3. Estos son huevos.

4. Es un auto.

5. Este florero.

6. Estos son gatos.

B.Bu cümleleri soru haline getiriniz.

Esta manzana es roja

es esta manzana roja?

1. Los libros están cerrados

2. Este sombrero no es azul

3. Estas radios son caras

4. Esta casa es grande

5. Esta pájaro no es hermosa.

6. Esta pájaro es amarilla.

C.Aşağıdaki soru cümlelerini olumlu cümle haline getiriniz

1. ¿Son estos gabinetes?

2. ¿Es este niño inteligente?

3. ¿Ayşe es joven?

4. ¿Estas puertas están cerradas?

5. ¿Es esta casa nueva?

6. ¿Es esta llave cerrada?

7. ¿Es esto un jarrón?

8. ¿Es este hombre viejo?

D .Bu cümleleri Türkçe ‘ye çeviriniz.

1. Kuş sarı mı?

2. Bu gömlekler beyaz mı?

3. Bu bir yumurta mı?

4. Masalar büyük müdür?

5. Oğlun akıllı mı?

1. ¿El pájaro es amarillo? 2. ¿Son blancas estas camisas? 3. ¿Es esto un huevo? 4. ¿El escritorio es grande? 5. ¿Tu hijo es inteligente?

E.Bu cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız.

1 ….. esta cuchara?

2 …… ¿gatos jóvenes?

3 ….. este perro?

4 ….. estas mesas blancas?

5 ….. ¿Este gran pájaro?

F.Bu cümleleri İspanyolca ‘ya çeviriniz.

1.Kız öğrenci güzel midir?

2.Bunlar toplar mıdır?

3.Bu bir ağaç mıdır?

4.Cetveller pahalı mıdır?

5.Bu bir bardak mıdır?

CEVAPLAR

A.

1. ¿Es esta una clave.?

2. ¿Es esta una escuela.?

3. ¿Son estos huevos.?

4. ¿Es un auto.?

5. ¿Este florero.?

6. ¿Estos son gatos?.

B

1. ¿Los libros están cerrados?

2. ¿No es este sombrero azul?

3. ¿Es esta radio costosa?

4. ¿Es esta casa grande?

5. ¿No es hermoso este pájaro?

6. ¿Es este pájaro amarillo?

C.

1. Estos son armarios.

2. Este niño es inteligente.

3. Ayşe es joven.

4. Estas puertas están cerradas.

5. Esta casa es nueva.

6. Esta llave está cerrada

7. Esto es un jarrón

8. Este hombre es viejo.

D.

1. Kuş sarı mı?

2. Bu gömlekler beyaz mı?

3. Bu bir yumurta mı?

4. Masalar büyük müdür?

5. Oğlun akıllı mı?

E.

1 ¿Es esta cuchara?

2 ¿Son gatos jóvenes?

3 ¿Es este perro?

4 ¿Son estas mesas blancas?

5 ¿Es este gran pájaro?

F.

1. ¿Es estudiante buena ?

2. ¿Son estas bolas?

3. ¿Es esto un árbol?

4. ¿Los reglas son caros?

5. ¿Es esto un vaso?


Çoğul cümleler

olumlu cümleler