İspanyolca ders 10

İspanyolca Olumsuz cümleler


İspanyolca ders 10 ‘ da amaç olumsuz anlam içeren cümle yapmak.Sadece fiilin önüne ‘NO’ eklenir.

Bu ders okadar zor değil.Biliyorum zorlandık biraz ama sabretmek lazım sonunda bir yabancı dilimiz olacak.


  • İspanyolca ders 10
  • İspanyolca ders 5, İspanyolca ders 10
  • İspanyolca ders 10
  • İspanyolca ders 10

Buraya kadar ki derslerimizde öğrendiğimiz

‘Bu bir masadır.’ ‘Esta es la mesa’


Birde ne öğrendik.İsim ve sıfattan oluşan cümleler.


‘Pencere kapalıdır.’ ‘ La ventana es cerrada’ yada

Bu pencere kapalıdır.’ ‘Esta ventana es cerrada’


ÖRNEK

Çanta küçüktür.
La bolsa es pequeña.no +fiil+sıfat
Çanta küçük değildir.
La bolsa no es pequeña


İspanyolca ders 10 da cümlelerle devam edelim.


 olumlu olumsuz


Bu bir gömlektir. Bu bir gömlek değildir.
Esta es una camisa Esta no es una camisa.
Bu bir kedidir. Bu bir kedi değildir.
Esta es una gata Esta no es una gatta
Bunlar gömleklerdir. Bunlar gömlekler değildir.
Estas sono las camisas Estas no son camisas
Bunlar kedilerdir. Bunlar kediler değildirler.
Estas sono las gatas Estas no son gatas
Bu bir çocuktur. Bu bir çocuk değildir.
Esta es una Hija Esta no es una hija.
Bunlar bardaklardır. Bunlar bardaklar değillerdir.
Estes son los vasos . Estes no son vasos
Bu bir defterdir. Bu bir defter değildir.
Este es un cuaderna. Este no es cuaderna.
Bu bir çantadır. Bu bir çanta değildir.
Esta es una bolsa. Esta no es bolsa.
Bunlar kuşlardır. Bunlar kuşlar değillerdir.
Estes son los pájaros. Questi non sono uccelli.


Bunlar dolaplardır. Bunlar dolaplar değildir.
Estes son los armario. Estes no son los armario

Bu bir kaşıktır. Bu bir kaşık değildir.
Esta es una cuchara Esta no es una cuchara
Bu bir otobüstür. bu bir otobüs değildir.
Este es un autobús Este no es un autobús
Bu bir radyodur. Bu bir radyo değildir.
Esta es una radio Esta no es una radio
Bu bir çiçektir. Bu bir çiçek değildir.
Esta es una flor Esta no es una flor
Bunlar cetvellerdir. Bunlar cetveller değildir.
Esta es una regla Esta no es una regla
Bu bir cekettir. Bu bir ceket değildir.
Esta es una chaqueta Esta no es una chaqueta
Bu bir vazodur. Bu bir vazo değildir.
Este es un florero Este no es un florero
Bu bir toptur. Bu bir top değildir.
Esta es una bola Esta no es una bola
 


Şimdi sıfatlı cümlerle olumsuz cümleler oluşturalım.Bir farkı yok.


Çanta siyahtır. Çanta siyah değildir.
la bolsa es negra. la bolsa no es negra.
Dolap kapalıdır. Dolap kapalı değildir.
El armario es cerrado. El armario no es cerrado.
Çatallar pahalıdır. Çatallar pahalı değildir.
Los tenedores son costoso. Los tenedores no son costosos.
Otobüs yenidir. Otobüs yeni değildir.
El autobús es nuevo. El autobús no es nuevo.
Çocuklar çalışkandırlar. Çocuklar çalışkan değillerdir.
Los niños son trabajan Los niños son trabajanas


Kitap ucuzdur. Kitap ucuz değildir.
El libro es barato. El libro no es barato.

Kalem uzundur. Kalem uzun değildir.
El lápiz es largo. El lápiz no es largo.
Kaşıklar küçüktür. Kaşıklar küçük değillerdir.
Las cucharas son pequeñas Las cucharas no son pequeñas
Resim güzeldir. Resim güzel değildir.
La imágen es bello. La imágen no es bello
Elma kırmızıdır. Elma kırmızı değildir.
la manzana es roja. la manzana no es roja.
Öğretmen yaşlıdır. Öğretmen yaşlı değildir.
El maestro es viejo. El maestro no es viejo.
Dolap büyüktür. Dolap büyük değildir.
El armario es grande El armario no es grande


İspanyolca ders 10 ile ilgili test:


ALIŞTIRMALAR

A .Aşağıdaki cümleleri olumsuz hale getiriniz.
1.Este es un vaso
2.Estes son autobúses
3.Esta es una bolsa.
4.Esta es una habitación
5.Estas son las manzanas

B.Aşağıdaki cümleleri olumsuz hale getiriniz.
1-El cuaderno es barato
2-El niño es bello
3-Las bolsas son grandes
4-Adriana es perezoso
5-Los sombreros son amarillo

C-Olumsuz cümleleri ,olumlu yapınız.
1.La gata no es pequeña
2.Esta no es regla
3.este no es lápiz
4-Los armario no es negro
5-El niño no es trabajador
6.La mujer no es joven
7.Este no es tenedor
8.Esta no es estudiante
9.El sombrero no es nuevo
10-Esta no es cama

D-Bu cümleleri Türkçe’ye çeviriniz
1.Esta no es imagen
2.Este vaso no es caro
3.Este lápiz no son largo
4.Estas no son perras
5.Este no es cucharo

E.Aşağıdaki cümleleri İspanyolca’ya çeviriniz.
1.Bu bir dolap değildir.
2.Adam yaşlı değildir.
3.Bunlar dolma kalemler değillerdir.
4.Evler eski değildir.
5.Resim güzel değildir.

CEVAPLAR

A
1.Este no es un vaso
2.Estes no son autobúses
3.Esta no es una bolsa.
4.Esta no es una habitación
5.Estas no son las manzanas
B
1-El cuaderno no es barato
2-El niño no es bello
3-Las bolsas no son grandes
4-Adriana no es perezoso
5-Los sombreros no son amarillo
C
1.La gata es pequeña
2.Esta es regla
3.este es lápiz
4-Los armario es negro
5-El niño es trabajador
6.La mujer es joven
7.Este es tenedor
8.Esta es estudiante
9.El sombrero es nuevo
10-Esta es cama
D
1.Esta no es imagen
2.Este vaso no es caro
3.Estes lápices no es largo
4.Estas/es no es gatas/es
5.Este no es cuchara
E.
1.Este no es armario
2.El hombre no es viejo
3.Estas no son plumas
4.Ls casas no es viejo
5.La imagen no es bella


Çoğul cümleler

Soru cümleleri