¿Cuál? Hangisi?
Which?


İspanyolca ders: soru zamiri hangisi? soru zamirlerine devam ediyoruz.

  • İspanyolca ders 11
  • İspanyolca ders 11
  • İspanyolca ders 11
  • İspanyolca ders 11

¿Cuál? Hangisi? Şahıs yada eşyalar arası benzerlikleri sorar.

Cual
Which?
CualesHangi?
Şahıs+eşya İçin kull.

¿cuál es caro?
which one is expensive?
hangisi pahalıdır.?


Soru zamirlerinden bu derse kadar öğrendiklerimiz.


¿Que es esto? Bu nedir?

¿ke es esto?

¿Quién es? Bu kimdir?

¿kien es?

¿Como es eso? Bu nasıl?

¿komo es eso?


‘Ser’ ve ‘estar’ (to be;olmak) geniş zaman çekimlerine bir bakalım.

ser ve estar farklı durumlarda kullanılır. Ser-estar konu anlatımına bir bakın.


ben
sen
o
biz
siz
onlar
Yo

-el/ella
nosotros
vosotros
ellos/as
soy
eres
es
somos
sois
son
SERESTAR
benYo soyYo estoy
senTú eresTú éstas
oÉl /ella/ello esÉl /ella/ello ésta
biznosotros somos
ustedes son
nosotros estamos
ustedes están
sizvosotros soisvosotros estáis
onlarellos /ellas/ustedes sonellos están

İspanyolca ders: soru zamiri hangisi?


cuál bir isim ile devam etmez onun yerine Que kullanılır. Que’nin iki anlamı vardır. Hangi ve ne…

Hangi radyo eskidir?
Which radio is old?
¿cuál radio es vieja? Bu şekilde olmaz.
¿Que radio es vieja? Demeliyiz. Anlamı gene ‘hangi radyo eskidir?…

Hangisi genç?
Which one is young?
¿Cual es joven?

cuál de…(which of..)

hangisi ucuz?
which of them is cheap?
¿Cuál de ellos es barato?

Which of these vases are big?
Bu vazolardan hangisi büyük?
¿Cuáles de estos floreros son grandes?

which one?
¿cúal?
hangisi?

which ones?
¿cuáles?
hangileri?

Soru zamiri kullanmadan soru yapalım.

Bu bir anahtardır
This is a key
Esta es un llave


İs this a key?.
Bu bir anahtar mıdır?.
¿Es esta un llave?


özne + fiil +nesne(isim)

fiil + özne + isim?


Sadece tekil yada çoğul ,es ve son (olmak) fiillerini cümlenin başına getirmek yeterli.

Bunlar otomobillerdir. Bunlar otomobiller midir?
Estos son Los coches ¿Son estos los coches?
 
Alberto çalışkandır. Alberto çalışkan mıdır?
Alberto es trabajador ¿Es Alberto trabajador?

Öğrenciler akıllıdır. Öğrenciler akıllı mıdır?
Los estudiantes son İnteligentes ¿Son los estudiantes intelligentes?


Görüldüğü gibi sadece ‘ser’ fiili 1.tekil,3.çoğul (es ve son) cümlenin başına geliyor.Geçelim denemelerimize.


Bu bir yumurtadır. Bu bir yumurta mıdır.?
Éste es un huevo. ¿Es este un huevo?
 
Bunlar öğrencilerdir. Bunlar öğrenciler midir?
Estos son los estudiantes ¿son estos los estudiantes?

Bu bir okuldur. Bu bir okul mudur?
Esta es una escuela. ¿Es esta una escuela?

Bunlar ağaçlardır. Bunlar ağaçlar mıdır?
Estos son los árboles ¿son estos los árboles?
 
Bu bir anahtardır. Bu bir anahtar mıdır?
Esta es una llave ¿Es esta una llave?
 
Bunlar kuşlardır. Bunlar kuşlar mıdır?
estos son los pájaros ¿son estos los pájaros?


Boris gençtir. Boris genç midir?
Boris es joven. ¿Es Boris joven?


Kız öğrenci aptaldır. Kız öğrenci aptal mıdır?
La estudiante es estúpida. ¿Es la estudiante estúpida.?
 
Pencereler küçüktür. Pencereler küçük müdür?
Las ventanas son pequeñas. ¿ son las ventanas pequeñas?
 
Sandalye eskidir. Sandalye eski midir?
La silla es vieja ¿ Es la silla vieja?

Odalar ucuzdur. Odalar ucuz mudur?
las habitaciones son baratas. ¿son las habitaciones baratas?
 
Otomobiller pahalıdır. Otomobiller pahalı mıdır.?
Los automóviles son caro. ¿ son Los automóviles caro.?


nasıl gidiyor?


 Bu bir yataktır. Bu bir yatak mıdır?
Esta es una cama. ¿Es esta una cama?
 
Bunlar sandalyelerdir. Bunlar sandalyeler midir?
Estas son las sillas ¿Son estas las sillas ?
 
Bu bir çantadır. Bu bir çanta mıdır?
Ésta es una bolsa ¿es ésta una bolsa ?
 
Kapı yeşildir. Kapı yeşil midir?
Esta puerta es verde. ¿es esta puerta verde?
 
Dolma kalemler pahalıdır. Dolma kalemeler pahalı mıdır?
Las plumas es caros. ¿Son Estas plumas caros?

Bu bir kadındır. Bu bir kadın mıdır?
Esta es una mujer. ¿Es esta una mujer?
 
Radyo ucuzdur? Radyo ucuz mudur?
La radio es barata . ¿Es la radio barata?


İspanyolca ders: soru zamiri hangisi? ile ilgili test:


TEST 1

Aşağıdaki cümleleri soru haline getiriniz.

Ésta es una llave.

CEVAP

Es esta una llave


Ésta es una cama.

CEVAP

¿Es esta una cama?


Estos son huevos.

CEVAP

¿son estos huevos?

Éste es un coche.

CEVAP

¿Es éste un coche?

Éste un florero.

CEVAP

¿es éste un florero?

Estos son gatos.

CEVAP

¿son estos gatos?

TEST 2

Bu cümleleri Türkçe ‘ye çeviriniz.

¿El pájaro es amarillo? 

CEVAP

Kuş sarı mı?


¿Son blancas estas camisas?

CEVAP

Bu gömlekler beyaz mı?


¿Es esto un huevo?

CEVAP

Bu bir yumurta mı?

¿El escritorio es grande?

CEVAP

Masalar büyük müdür?

¿Tu hijo es inteligente?

CEVAP

Oğlun akıllı mı?

TEST 3

Bu cümleleri soru haline getiriniz.

Esta manzana es roja

es esta manzana roja?


Los libros están cerrados

CEVAP

 ¿Los libros están cerrados?


Este sombrero no es azul

CEVAP

¿No es este sombrero azul?


Estas radios son caras

CEVAP

¿Es esta radio costosa?

Esta casa es grande

CEVAP

¿Es esta casa grande?

Esta pájaro no es hermosa.

CEVAP

¿No es hermoso este pájaro?

Esta pájaro es amarilla.

CEVAP

¿Es este pájaro amarillo?

TEST 4

Bu cümleleri İspanyolca ‘ya çeviriniz.


Kız öğrenci güzel midir?

CEVAP

¿Es estudiante hermosa ?


Bu bir ağaç mıdır?

CEVAP

¿Es esto un árbol?


Cetveller pahalı mıdır?

CEVAP

¿Los reglas son caros?

Bu bir çanta mıdır?

CEVAP

 ¿Es ésta una bolsa?


Nasıl?

Ne kadar?