İspanyolca alfabe

alfabe


İspanyolca alfabe ile İspanyolca grammer konularına başlayalım. İspanyolca’da sesler çok önemlidir. Genelde çoğu ses gırtlaktan konuşulur.


İspanyolca alfabe ‘de sesler çok önemlidir. Genelde çoğu ses gırtlaktan konuşulur.

  türkçe okunuşu
Aaa
BBeb ve v sesi karışımı dudak tam kapanmaz be derken
CCePeltek ‘th’ yada k
ChCheç
DDed
EEe (kapalı e)
FEfef
GGeH yada g diye okunur.
HHacheokunmaz
İİ latinai
İİ latinai
İİ latinai
JjotaH
KkaK
LelleL
MemeM
NeneN
Ñeñeny
OoO
PpeP
QcuK
RErreR
SEseS
TTeT
UUU
VUveB
WUve dobleV
XEquisKs veya s
Yİ griegaİ,y
ZZedaPeltek ‘th’

Ses


K SESİ


yazılışı
C=(a,o,u ve sessiz harfler önce)/casa /kasa
Q=Ortada u olacak(e,i den önce )bazen de k ile yazılır. quitar /kitar
K=bazen/kilo

k sesi+s sesi =X


B SESİ


​Bu ses İspanyollara özeldir.Dudaklar tam olmamak şartıyla birleşir.
Türkçe’de b ve v harflerinin karışımıdır.
Cümle başındaysa,ya da M,N harflerinden sonra= B (türkçedeki gibi)

bueno : bueno (good,nice) iyi,güzel..


D SESİ


​Bu ses de İspanyollara özeldir.Diş,hava,dil arasından dar bir şekilde geçer.Peltekmiş gibi çıkar.
Cümle başındaysa ya da L,N seslerinden önce=D(türkçedeki gibi)
bazen d harfi yutulur.


G SESİ


G=(a,o,u ve sessiz harflerden önce)/gato
G+u(e,i )bazen de k ile yazılır
aradaki u okunmaz,okunacak ise bizim Ü gibi yazılırken üstüne nokta konur.


Y SESİ


Bizim y gibi okunmaz.Daha dar bir dudak aralığından geçer ve dilin ucu alt dişlere değerken üstü damağa değer bazı yerlerde C harfini andırır.
ve anlamındaki ‘y’ Türkçedeki gibi telafuz edilir.
Yazılırken,bazen cümle başındaysa ‘hi’ diye yazılır.


Z SESİ


Bazen C,bazende Z ile yazılır bu ses.
peltek s (ingilizce ‘deki th gibi)
İspanyolca daki =peltek s gibidir.

cine=thìne


J SESİ


Türkçe’deki ‘h’sesi.
J harfiyle ya da G+(e,i seslileriyle)


R ve RR SESİ


iki sesli harf arasındadır.
Normal R=herzaman sözcük ortasındadır ve N,L,S harflerinden sonra gelmez.
RR=Sözcüklerin başında ya da N,L,S harflerinden sonra okunur.


LL SESİ


Y ya da LY ‘ye benzer ama kendine özgüdür.
bazı yerlerde -li ve -lo ile başlayan kelimelerin arasında yer alır.
L ve Y harflerinin karışımıdır.


Ñ SESİ


Ny karışımıdır.


CH SESİ


Bizim ç harfi gibidir.


İspanyolca da sesli hafler Türkçe’deki gibi telafuz edilir.
İtalyanca’ya çok benzer kelimeleri var


İspanyolca alfabe

casa kása ispanyolca

Casa İtalyanca

ev


İspanyolca alfabe

gatto  İtalyanca

Gáto İspanyolca

kediHECE/HECELEME
la silaba/silabeo


İspanyolca alfabe ‘ de iki tür heceleme vardır.1.serbest hece
-tek sesli harf hecesi
a-ma süt anne
-çift sesli harf hecesi
duel-lo duello
-bir sesli,bir sessiz harf hecesi
ca-sa ev
2.bileşik hece
sessiz harf ile biten hecedir.


HECELEME


1. İki sesli arasında =tek sessiz var ise;
BABA =2. sesli ile birleşir. ba-ba

2.iki sesli arasında 2 aynı yada farklı harften önceki =sesliyle / 2. Si öteki sesliyle birleşir.

ENFERM<yoastmark class=’yoast-text-mark’>O</yoastmark> =en-fer-mo

cr,el,gr,gl,pr,pL,br,bL,fr,fL,dr bu sessizler =2. sesli ile birleşir.
ABRAZAR = 2. sesli ile a-bra-zar

3. üç sessiz harften; ilk 2 sesli=1. sesli ile
3. Sesli=2. sesli ile birleşir.
cr,el,gr,gl,pr,pL,br,bL,fr,fL,dr bu sessizler
HAMBRE =ham-bre 1.sessiz önceki sesli ile
2. sessiz sonraki sesli ile

4. 4 sesli harf var ise ;ikisi 1. sesli
ikisi 2. sesli ile birleşirler.

SES HARF GRUPLARI
1.KUVVETLİ (a,e,o)
2.ZAYIF (i,u)
kuvvetli sesli +1-2 zayıf sesli =diptongo
2 zayıf sesli+bir kuvvetli=triptongo


VURGU


İspanyolca alfabe ‘de bazı hecelere vurgu yapılır.

el acento
Sadece a,e,i,o,u harflerinde olur.á,é,í,ó,ú.Bu vurgular kelimenin anlamını değiştirir.
Eğer .á,é,í,ó,ú. kelime içersinde var ise,vurgu o hecededir.

İspanyolca’da vurgu önemlidir.Konuşurken kelimelerdeki hecelerden bazıları vurgulanır.Bu vurgulanma uzun okumak ya da kuvvetli seslendirmek anlamındadır.

Vurgulu hece son hece ise=aguda
Vurgulu hece 2. hece=llana,grave
Vurgulu hece ortalardaysa(3. hece)=esdrújala

1.Sesli ya da n,s sessiz harfleriyle biterse=vurgulu hece son hece(aguda)
café-kahve
2.sessiz harflerle biten(n,s hariç)=Vurgulu hece 2. hece(grave)
3.iki sesli ile biterse=Vurgulu hece 2. hece(grave)
4.(Vurgulu hece ortalardaysa(3. hece)=esdrújala) .tüm esdrújala sözcükler vurgu ile yazılır.

Hecelerin vurguları fiillerin çekimlerine göre de farklılık gösterebilir.
Kelimelerin vurgulu olanlarını o şekilde ezberlememiz lazım ve eğer vurgulu bir kelimeyi ,vurgusuz şekilde yazarsak tamamen anlamı değişir.


Vurgulu olanlar


1-sesli harfle biten agudalar
Mamá. Anne

2. N ve S sessiz harfleriyle biten graveler
Más daha fazla

3. N ve S HARİÇ :sessizle biten graveler.
Carcél hapishane

4. İki sesli ile biten graveler
Fantasía fantezi

5. Vurgusu sondan 3. Hecede olan bütün sözcükler
música müzik

6. Solo sıfatı : zarf olarak sólo olur

7. Veya : o bağlacı iki rakam arasındaysa sıfır ile karışmaması İçin vurgulu yazılır.

8. Tú : 2. Teknik şahıs
Tu : iyelik zamiriyle karışmaması için

9. él: şahıs zamiri

El : tanım edatıyla karışmaması İçin

10. Bileşik sözcükler vurgulu yazılır.


Vurgusuz olanlar


İyelik zamirleri(ismin önündeki)
İyelik zamirleri
İlgi zarfları
Edatsız kullanılan şahıs zamirleri
Özel isim önündeki isimler
Aun,medio,tan zamirleri
Según dışındaki edatlar
Bağlaçlar


İspanyolca alfabe ‘deki vurgular bunun gibi bazı sıfat ve zamirler benzerliği karıştırılmaması için yazılır.

el (tanım edatı)the él (3.tekil şahıs zamiri)the
solo=yalnız sólo =yalnızca
tu= iyelik zamiri(senin) tú =2. tekil şahıs zamiri(sen)

o’ veya bağlacı
sıfır ile karıştırılmaması için rakamlar ile vurgulu yazılır.
mi=iyelik sıfatı mí =şahıs zamiri
mas=bağlaç,fakat más=zarf,daha fazla
de=edat,-den dé=vermek fiilinin 3.tekil şahıs dilek kipi
se=nesne zamiri(kendisi) sé=bilmek
adonde.. -a, -e ¿adónde?nereye?
como nasıl.., ..gibi ¿cómo?nasıl?
cual..-en, -diği ¿cuál?hangi?
cuando.. -dığında ¿cuándo?ne zaman?
cuanto(s).. kadar ¿cuánto(s)?ne kadar?
donde..-de, -da ¿dónde?nerede?
que.. -en, -diği ¿qué?ne, nasıl?
quien.. -en, -diği ¿quién(es)?kim, kimi, kime?
porque (tek kelime ve aksansız) Por qué? (iki kelime ve aksanlı)

¿-¡ = bu karakterler soru ve ünlem belirten cümlelerin hem başında hem sonunda kullanılır.İspanyolca klavye görüntüleyici indirirseniz kolayca yazabilirsiniz.


ANASAYFATANIM EDATLARI

Bir Cevap Yazın