İngilizce zarf

Adverbs


İngilizce zarf görevi nedir…sıfatları..fiilleri…zarfları nitelemek. Bunları yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteler.

Cümlenin eylemine sorulan bazı soruları cevaplar. Bunlar…
ne zaman, nereye, neden , ne kadar ve nasıl

Aynı zamanda sıfatlara gelen eklerle (ly-ily) : zarf oluşur.


Zarf çeşitleri

niteleme zarfları (adverbs of manner)


GENELLİKLECÜMLE SONUNDA YER ALIR.
BAZENORTADA YER ALIR.

Olayın nasıl yapıldığını (how?) ifade etmek için kullanırız.

Eğer sıfatın sonunda y harfi varsa :
sıfat(-)y +ily ( sıfat sonundaki y gider)

sıfatzarf
slow
quick
careful
loud
silent
sad
easy
mad
crazy
sudden
slow-ly
quick-ly
careful-ly
loud-ly
silent-ly
sad-ly
eas-ily
mad-ly
craz-ily
sudden-ly
Yavaşça
Hızlıca
dikkatlice
yüksek sesle
sessizce
üzüntülü
kolayca
delice
çılgınca
aniden

Bu sonuna -ly alan zarflar eğer ismin önüne gelirse : SIFAT oluyor.

Odanın içerisine yavaşça girdim.
I slowly entered the room. (Zarf)

Benim izlediğim dizi aylık.
The series I watched is monthly.(zarf)

Bu aylık bir TV dizisidir.
This is a monthly TV series.(sıfat)

Doğadan gelen haberler her zaman haftalıktır.
The news from nature is always weekly.(zarf)

Her zaman haftalık haberleri okurum.
I always read weekly news.

bazı -ly ile biten sıfatlar

Öğrendiğimize göre..sonu -ly ile bitenler zarftı.
Fakat bazı -ly ile bitenler kalıplaşmış sıfatlardır. Birkaç tanesine bakalım.

motherly
fatherly
brotherly
manly
friendly
sickly
ana gibi
baba gibi
kardeşçe
erkekçe
arkadaşça
hastaca

Gene de bu sıfatları zarf olarak kullanmak isteyebiliriz …o zaman sonuna bazı kelimeler ekleriz..

zarf
in a friendly + manner
in a manly + way
dostça
erkekçe

Hem sıfat ..hem zarf olanlar

İngilizce zarf içersinde anlamları aynı olan bu tablodaki kelimeler..sıfat olanın sonuna isim gelir ve cümlenin sonunda kullanılmaz, hem isim hem de zarf olarak kullanılır.

all day
all right
big
clean
cold
dear
dirty
early
easy
everyday
far
fast
fine
hard
high
inside
late
low
outside
quick
right
slow
thin
thick
weekly
well
wrong
tüm gün
tamam
büyük
temiz
soğuk
Sayın
kirli
erken
kolay
her gün
Uzak
hızlı
Hoş,iyi
zor
yüksek
içeride
geç
düşük
dışarıda
hızlı
Doğru
yavaş
ince
kalın
haftalık
iyi
yanlış

O bütün gün oynadı.
He played all day.(zamir)

Bu tüm gün süren bir oyundur.
This is a all day game.(sıfat)

O yanlış bir karar verdi.
He make a wrong decision.(sıfat)

Onun verdiği karar yanlış.
The decision he make is wrong.(zamir)

Sıfat ya da zamir manaları aynı olanlar

dear/dearly
first/firstly
cheap/cheaply
close/closely
fine/finely
quite/quitely
slow/slowly
loud/loudly
sevgili / samimiyetle
Önce / öncelikle
ucuz / ucuza
yakın / yakından
ince / incecik
Sessiz / sessizce
yavaş /yavaşça
Gürültülü / gürültüyle

Sıfat ya da zamir manaları farklı olanlar

wide/widely
direct/directly
hard/hardly
just/justly
real/realy
short/shortly
high/highly
Geniş / yaygın
Doğrudan / açıkça
Sıkı / güçlükle
Sadece / adilce
Gerçek / sahiden
Kısa / kısaca
Yüksek / son derece

Kullanımı

FİİL ÖNCESİ NESNE SONRASICÜMLE BAŞINDA

Fiil öncesi

O Sessizce geldi.
He quietly came.

Nesne sonrası

İngilizce zarf

Onun son derece büyük bir kafası var.
He have heavily big head.

Cümle başında

Ben gerçekten uyuyacağım.
Really,I am going to sleep

Yer zarfları

İngilizce zarf Çeşitlerinden yer zarfları ‘where’ ‘ nerede’ sorusuna cevap veren kelimelerdir.

Yön zarfı + niteleme zarfı + zaman zarfı.
Niteleme zarfı + yer zarfı + zaman zarfı

away
back
in
out
here
there
left
right
far
above
ahead
anywhere
everywhere
forwards
backwards
nearby
downstairs
abroad
uzakta
geri
içinde
dışında
buraya
Orada
Sol
sağ
Uzak
yukarıda
önde
herhangi bir yer
her yerde
ileri doğru
geriye doğru
yakında
alt katta
yurt dışı

Benim evim postanenin sol tarafında.
My home is left side of the post office.

He want to stay away from me.
Benden uzakta durmak istiyor.

Az önce yurt dışından geldim.
I just came from abroad.

Bu zarflar birleşerek de kullanılabilir.

Eşim benden çok uzaklara gidiyor.
My wife is going far away from me.

Zaman zarfları


GENELLİKLECÜMLE SONUNDA YER ALIR.
BAZENCÜMLE BAŞINDA YER ALIR.
last month
last week
last day
today
now
already
then
tonight
tomorrow
0n monday/…
yesterday
soon
later
geçen ay
geçen hafta
Geçen gün
bugün
şimdi
zaten
sonra
Bu gece
yarın
pazartesi günü/ …
dün
yakında
sonra

Definite adverbs(belirli zarflar)

Bu zarflar da bir soruya cevap verirler. ‘When’ ‘ne zaman’ verilen cevap : zaman zarfıdır. Bu zarflar kesin bir zamanı belirtir.

Genelde cümle sonunda ,cümle başında yer alır. Sıralama..

saat + gün + tarih + yıl


11 Mayıs 2011 Pazartesi günü saat 3’te New York’tan geldi.
He came from New York at 3 o’clock on Monday May 11th 2011.

Onlar bugün bütün gün okulda kalıyorlar.
They are staying all day (nitelik)in the school (yer zarfı) today(zaman)

İndefinite adverbs(belirsiz zarflar)

İngilizce zarf Çeşitlerinden belirsiz zaman zarfları ‘Be’ olmak fiilinden sonra kullanılır. Ya da cümle baş sonu değişir.

early
lately
recently
yet
soon
at last
at once
still
immediately
already
since
erken zamanda
son zamanlarda
son günlerde
Henüz, daha
yakında
sonunda
bir kerede
hâlâ
hemen
çoktan,zaten
dan beri

Still

Bu belirsiz zaman zarfı genelde şimdiki zamanda kullanılır. Devam eden eylemlerle kullanılır.

kullanımı

FİİLDEN ÖNCEBE’ FİİLLİNDEN ÖNCEOLUMSUZ CÜMLEDE

Hala seninle konuşmak istiyorum.
I still want to talk with you.(fiilden önce)

O hala seninle konuşmaya çalışıyor.
He is still trying to talk with you.(be fiilinden sonra)

O hala seninle konuşmak istemiyor.
He is still doesn’t want to talk with you.( olumsuz cümle de : üzgün bir ifade var– ya da şaşkın) ..aaa niye seninle hala konuşmuyor anlamadım der gibi.

Already

Bu zarf fiillerle aynı still gibi kullanılır. Olumsuz cümlelerde kullanılmaz.

O çoktan gitti.
He is already gone.(be sonrası)

Ona zaten senden bahsettim.
I already told him about you.(fiil öncesi)

Bu filmi daha önce izledim.
I have already seen this film.(present perfect)

Yet

Henüz evi temizleyemedim.
I couldn’t clean the house yet.

Ben henüz oyunda 1. seviyeyi geçemedim.
I have not passed the 1st level in the game yet.

Eve ulaştın mı ? henüz değil.
Did you get home ? not yet.

Just

Devam ediyorsa eğer eylem : will ile beraber yakın zamanda olacakları bildirir.

Sadece yemeğe gelecekler.
They will just come to dinner.(gelecek zamanda olacak)

Daha yeni eve geldi.
She have just come home.(present perfect)(demin geldi anlamında)

Süre zarfları


GENELLİKLECÜMLE SONUNDA YER ALIRLAR

İngilizce zarf çeşitlerinden süre zarflarında…Bir olayın ne zamana kadar devam ettiğini…ne zaman olduğunu…ne kadar süre önce olduğunu…how long? When? Sorularına cevap veren zarflardır.

ago
since
for
by
during
not any more
any more
any longer
not any longer
no more
no longer
throughout
to
till
until
from
önce
dan beri
için
tarafından
sırasında
Daha fazla değil
Daha fazla
artık değil
artık değil
daha fazla yok
Bundan böyle
Boyunca
için
kadar
a kadar
itibaren

Ago

Bu zarf bir eylemin zaman aralığından sonra kullanılır.

Onu 3 yıl önce gördü.
She saw him 3 years ago.

Since

şimdiye kadar devam ediyorsa bu süreç…

18 yaşından beri gitar çalmıyorum.
I haven’t play guitar since 18 years old.( şu ana kadar devam etmiş. Şu an yaşı 20…yakın geçmişte olmuş…Bu yüzden present perfect kullanılır)

For

ne kadar ? Sorusuna cevap verir. Ago..zaman aralığından sonra kullanılıyordu. For…zaman aralığından önce kullanılır.

3 dakika konuş.
Speak for 3 minutes.

Üç hafta için tatile gittiler.
They went on vacation for three weeks.

Bu evde iki haftadır yaşıyorum.
I’ve been living in this house for two weeks.(halen oturuyor.)

Bu evde iki hafta yaşadım.
I lived in this house for two weeks.(artık oturmuyor.)

Bu evde iki hafta yaşayacağım.
I will live in this house for two weeks.(daha yaşayacak

Dolayısıyla kullanılan zamana göre anlam da değişiyor.

Not…any more,not any longer,not any longer,no longer

Bu zarfları …anlattığımız eylem artık olmuyorsa..durmuşsa kullanıyoruz.

İngilizce isimler (nouns), İngilizce zarf

Bu evde daha fazla yaşayamayacağım.
I cannot live any more in this house.


İngilizce zarf

Açsızlığa daha fazla dayanamıyorum.
I can’t stand hunger anymore.


By

Bu zarf zaman diliminden önce kullanılır. Gelecek zamanda tamamlanmamış geçmiş zamanı anlatmak için kullanılır.(future perfect tense)

Resmi bu haftanın sonuna kadar bitirmiş olacaklar ..
They will have finished the picture by the end of this week..

All…long

Olay belli bir gece…gün…ay…devam etmektedir.

Komşumun bebeği bütün gece ağladı.
My neighbor’s baby cried all night (long)

Bütün hafta yağmur yağdı.
It rained all week.

From…to.
From…till/until

Olay bir zamandan…başka bir zamana devam etmektedir.

Pazartesi’den Pazar gününe kadar yağmur yağdı.
It rained from Monday till/until Sunday.

During

Bu zarf olan eylemin bütün bir süresini anlatmak için kullanılır ve isimden önce gelir.

Hastalığım esnasında ailemi hiç görmedim.
I have never seen my family during my illness.

Throughout

Bu zarfı ..bir eylemin devam ettiğini ve başından sonuna kadar geçen zamanı bildirmek için kullanırız.
During ..eylem esnasında neler oluyor onu vurgular.
throughout…Belli bir zaman boyunca ki eylemi vurgular.

Tüm yıl boyunca spor yaptım.
Throughout the whole year I practiced sports.

Ay boyunca birçok kitap okudum.
I read to many books throughout the month.

Sıklık zarfları

GENELLİKLECÜMLE ORTASINDA
BAZENÖNE VE EN SONDA BULUNABİLİR.

İngilizce zarf çeşitlerinden sıklık zarfı adındanda anlaşılacağı gibi ‘Ne sıklıkla’ ‘how often?’ Sorularına cevap veren kelimelerdir.

Belirli sıklık zarfları

Genelde cümlenin sonunda yer alırlar.

twiceiki defa
three times…etc.üç defa…v.b.
once a month.ayda bir
once a week…etc.haftada bir…v.b.
once a daygünde bir kez
hourlysaatlik
monthlyaylık
YearlyYıllık
dailygünlük
annualyyılda
constantlysürekli
every dayher gün
every week…etc.her hafta…v.b.
on MondayPazartesi gününde
on Friday…etc.Cuma gününde…v.b.

She sleep twice a day.
Günde iki kez uyuyor.

Her sabah köpeğini gezdiriyor.
She takes her dog around every morning.

Her ay borcunu ödüyor.
He pays his debt every month.


Belirsiz sıklık zarfları

Ne kadar sıklıkla..sorusuna cevap verirler.

Zaten olumsuz olan Never, rarely, hardly not ile kullanılmazlar.
Not (olumsuzluk kelimesi)+Generally ,always ,usually ,often,normally
Frequently ,sometimes + not

Cümle olumsuzsa ..soru cümlesiyse ; cümle ortasında kullanılır.

tek fiil ‘be’ iseözne+be+zarf
birden fazlaysa fiilözne+yardımcı fiil+zarf+ana fiil…
be haricinde tek fiil varsaözne+zarf+fiil…
soru cümlelerinde…özne+zarf+…
used.to(alışkın)
ought.to(Yapmalı)-
have to(zorunda)
bunlardan önce kullanılır.
always , neveremir cümlelerinde ; cümle başında kull.
oftensoru ve olumsuz cümlede ; cümle sonunda kullanılır.
everherhangi bir zamanda anlamında ; soru cümlelerinde kull.
eğerli (if) cümlelerde olumlu olarak kull.
always’ebediyen’ anlamındaysa;cümle sonunda kull.
sometimes
usually
generally
normally
frequently
cümleye bir vurgu vermek istiyorsak ya da anlattığımızın tam tersi bir eylemse ;
cümle başında kull.

always
usually
once
generally
rarely
occasionally
sometimes
not…ever/never
amost never
frequently
often
her zaman
genelde
bir Zamanlar
genellikle
seyrek
bazen
ara sıra
değil … Hiç / asla
hiçbir zaman
sık sık
sıklıkla

Onlar genellikle otobüsle gelirler.
They usually come with bus.

O her zaman caz dinler.
She always listen jazz.

Ben evi sık sık temizliyorum.
I frequently clean the house.

Derecelendirme

İngilizce zarf da derecelendirme yapmak istersek…Günlük konuşmalarımızı yaparken anlattığımız eylemi bir şekilde derelendirmek isteriz. Bu derecelendirme ile anlattığımız konuya anlam , gerçeklik katmaya çalışırız.
Hangi sorunun cevabını verirler o zaman : ne ölçüde?

Bu zarflar genelde derecelendirdikleri kelimenin(sıfat-zarf-fiil) önüne gelirler.

awfully
a bit
altogether
almost
absolutely
barely
hardly
scarcely
completely
deeply
extremely
quite
enough
fairly
fully
highly
just
little
less
much
most
rather
somewhat
too
so
totally
very
well
çok
biraz
tamamen
neredeyse
kesinlikle
zar zor
zorlukla
hemen hemen
tamamen
derinden
son derece
epeyce
yeterli
oldukça
tamamen
büyük ölçüde
sadece
küçük
az
çok
çoğu
Oldukça
biraz
çok
yani
bütünüyle
çok
iyi

Hava çok soğuk.
The weather is very cold.

fairly..quite..

anlamlar aynı( olumlu sıfatlar.zarflar ile kullanılır.)

Fairly + sıfat
Sen oldukça sevimlisin.
You are fairly cute.(çok sevimli değil-eh işte)

Fairly + sıfat + isim
Sen oldukça sevimli bir çocuksun.
You are fairly cute girl.

quite + sıfat
The film is quite fantastic.
Film oldukça harika.

quite + zarf
Oldukça erken.
It is quite early.

Bazı sıfatlar, fiiller ,üstünlük isimleri…‘quite’ zarfına bir başka anlam katabilir. Oldukça olan anlamı…bir kesinlik kazanabilir.

araba oldukça iyi bir araba.
the car is quite the best car.(kesinlikle iyi..)

Rather

Genelde olumsuz ifade eden sıfat ..zarflar ile kullanılır.
Olumlu sıfat ve zarflarla ; şaşırmışlık hissi verir.

Sen oldukça kabasın.
You are rather rude.(olumsuz)

Oldukça gerginim.
I’m rather nervous.(olumsuz)

Film oldukça iyi.
The movie is rather good.( aslında filmi kötü bekliyordu. Seyredince şaşırdı)

Much

Much zarfının başına ‘how?’ Koyarak soru cümlesi yaparız. Derecelendirmede de kullanılır.

Ne kadar vaktimiz var?
How much time do we have?

a bit/a little/a little bit

fiil,zarf,sıfat,üstünlük ile kullanılır.

Bu ders biraz kolay.
This lesson is a bit easy.

Very…too..

Too zarfında bir şeyin aşırılığı söz konusudur ve eylem sonuçlanmıştır. tek bir fiil ile kullanılabilmesi için sonuna…much ekleyerek ancak kullanabiliriz.
Very sadece bir şeyin çok olduğunu ifade eder.

Derse çok geç geldi.
She came to the lesson too late.

Çok dans ettiler.
They danced too much.

Bazıları hep olumsuzluk ifade eder. Cümlenin anlamı ne olursa olsun..cümle olumsuz anlam taşır. Hardly,barely..gibi

Zorlukla yürüyor
He hardly walking

Tam niteleyen zarflar

İngilizce zarf İçerisinde …cümle başında ya da ortasında…eylemi kim anlatıyorsa onun düşüncelerini ifade eden zarflar vardır ve bazıları kesinlik katar.

surely
probably
actually
certainly
definitely
perhaps
really
in fact
obviously
possibly
elbette
muhtemelen
aslında
kesinlikle
kesinlikle
belki
Gerçekten mi
aslında
belli ki
belki

aslında hiçbir yere gitmek istemiyorum.
actually, ı don’t want to go anywhere.( bir ihtimal çıkabilir)

şüphesiz ben hiçbir yere gitmek istemiyorum.
certainly, ı don’t want to go anywhere. ( hiç istemiyor)

Cümlenin öğesini vurgulayanlar

Neyi vurgulamak istiyorsa onun önünde bulunur.

simply
too
as
even
really
as well
only
basitçe
çok
gibi
hatta
Gerçekten mi
ayrıca
bir tek

Sadece linda böyle şarkı söyleyebilir.
Only linda can sing like this. ( demek ki linda çok güzel şarkı söylüyor.)

-de..-da anlamı verenler

Also
too
as well
either
Ayrıca
çok
ayrıca
ya

O da yüzebilir.
She can swim too.

O da şarkı söyleyebilir.
She can sing as well.

Anlamı güçlendiren zarflar

İngilizce zarf İçersinde vurgulanmak istenen güçlü ya da zayıf şekilde vurgulanabilir.

Hisleri iyi.
Her feelings are good.

Hisleri çok iyi.
Her feelings are very good.(güçlü)
Her feelings are quite good.(zayıf)

Seni çok seviyorum.
I love you very much. (Cümle sonunda)
I love you much ( olmaz-yalnız kullanılamaz)

The exam is very simplified.
Sınav çok basitleştirilmiş( geçmiş ortaç ile)

Müzik çok heyecan verici.
Music is very exciting.( şim.zam.ortacı)

Okuduğum en kötü kitap.
It is the very worst book ı ever read. ( the very ; en üstünlük ile kullanılır.)

Bu kitap diğerinden çok daha iyi.
This book is very much better than the other.( very much ; üstünlük ile kullanılır)


ZAMİRLER

Bir Cevap Yazın