İngilizce ders 4 : Soru zamir ve sıfatı-what?

İngilizce ders 4 : Soru zamir ve sıfatı-what?


Soru zamir ve sıfatı-what?


İngilizce ders 4 : Basit alıştırma derslerimizde ..Soru zamir ve sıfatı-what? …soru cümleleri ile cümleler kuruyoruz.
Zamirler konu anlatımına da bakabilirsiniz.

Yavaş yavaş kelime ezberlemeye devam…işte yeni kelimelerimiz..


  • İngilizce ders 4
  • İngilizce ders 4
  • İngilizce ders 4
  • İngilizce ders 4
  • İngilizce ders 4
  • İngilizce ders 4
  • İngilizce ders 4

What /NE?

Bu nedir?What is this? – TEKİL İSİM SORUSU…


Bu sorunun cevabını bir önceki derste öğrendik. Tekrarlayalım..Alttaki tabloda işaret zamirleri ile cevap verdik.


This is a flower/bu bir çiçektir.
This is a table/sBu bir masadır.
This is a house/sbu bir evdir.
This is a bag/sbu bir çantadır.
This is a hat/sbu bir şapkadır.
This is a cat/sbu bir kedidir.
This is a radio/sbu bir radyodur.
This is a tree/sbu bir ağaçtır.
This is a vase/sBu bir vazodur.
This is a horse/sbu bir attır.
This is a clock/sBu bir saatdir.
This is a window/sbu bir penceredir.
This is a chair/sBu bir sandalyedir.
This is a pen/sBu bir dolma kalemdir.
This is a automobile/sbu bir otomobildir.

Şimdi işaret sıfatlarının soruları nasıl olacak ona bakalım.
İşaret sıfatı neydi..önüne bir isim gelecek ve onu niteleyecekti.

Soru şekli de aynı olmalıdır. Soru kalıbından sonra ..o ismin neyini soracağımıza göre değişir. Sormak istediğimiz niteliğini genelde sorudan sonra kullanırız.

Rengini öğrenmek istiyorsak..

What color is this bag?
Bu çanta ne renk?

This bag is red.
Bu çanta kırmızıdır.

Gördüğümüzün ne olduğunu sormak için…

İngilizce ders 4

What is this?.
Bu nedir?

This is a bag.
Bu bir çantadır.

This bag is blue.
Bu çanta mavidir.

İşini..ne yaptığını sorabiliriz…

fiilleri ilerde örnekleyeceğiz. Sadece bu kalıplar aklınızda kalsın.

What does she /he do?
O ne yapar?


Şeklini sorabiliriz.


ŞekillerWhat shape is this?
Bu ne şeklidir?

Bu bir karedir?
This is a square.


Bunlar ne? What are these? – çoğul isim sorusu

İngilizce sıfat(adjectives)

What are these?
Bunlar nedir?

These are pencils.
Bunlar kalemlerdir.


What are these?
Bunlar nedir?

Bunlar çantalardır.
These are bags.


İngilizce ders 4 test:


ALIŞTIRMA 1

WHAT İS THİS?’ SORUSUNU CEVAPLAYIN. THİS İS A/an/the …

örneğin; table

This is a table.


woman

CEVAP This is a woman 

Hour

CEVAP this is an hour

tree

CEVAP This is a tree

teacher

CEVAP This is a teacher.

sun

CEVAP This is the sun.

moon

CEVAP This is the moon.

pen

CEVAP This is a pen. 

Chair

CEVAP this is a chair


Bir Cevap Yazın