İngilizce ders 3 : İşaret zamirleri ve sıfatları

İngilizce ders 3 : İşaret zamirleri ve sıfatları


İşaret zamirleri ve sıfatları


İngilizce ders 3 ‘de : bir şeyin ne olduğunu tanımlıyoruz. Bu nedir? Sorusunu cevaplandırıyoruz. Daha fazla kelime öğrenmek için etrafınızdaki eşyalarla başlayabilirsiniz ve bu şudur…bu budur diye çalışabilirsiniz. İşaret zamirleri ve sıfatları Dersimize yeni kelimelerle başlayalım.


 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 2, İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3

Renkler


 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3

İşaret zamirleri ve sıfatları

This= bu (yakın) this is a..
That=şu (uzak) that is a..
These= bunlar. These are…
Those=şunlar. Those are…


Bu bölümde yavaş yavaş cümlelere geçiyoruz. İşaret zamirleriyle ve işaret sıfatlarıyla ilgili oluşan bir cümleler..

En basit cümle ‘’ BU BİR…DİR’’This is a/an…

İŞARET ZAMİRİ bölümünde gördüğümüz gibi,


BU BİR çiçektir.
Çiçek : flower
Bu:This/that
dır:is

This is a flower
Bu bir çiçektir.


This


Bu bir çiçekdirçiçekThis is a flower
bu bir evdir.evThis is a house
Bu bir kitaptır.kitapThis is a book
Bu bir kedidir.kediThis is a cat
Bu bir kapıdır.kapı This is a door.
Bu bir masadır.masaThis is a table.
Bu bir köpekdirköpekThis is a dog.
Bu bir kuşdur.kuş This is a bird(börd)
Bu bir yatakdır.yatakThis is a bed.
Bu bir saatdir.saatThis is an hour.(auvır)
Bu bir radyodur.radyo This is a radio(redio)
Bu bir cetveldir.cetvelThis is a ruler(rulır)
Bu bir vazodur.vazoThis is a vase.(veys)

These


Bunlar çiçeklerdir.çiçekThese are flowers
Bunlar evlerdir.evThese are houses
Bunlar kitaplardır.kitapThese are books
Bunlar kedilerdir.kediThese are cats
Bunlar kapılardır.kapı These are doors
Bunlar masalardır.masaThese are tables
Bunlar köpeklerdir.köpekThese are dogs
Bunlar kuşlardır.kuş These are birds
Bunlar yataklardır.yatakThese are beds
Bunlar saatlerdir.saatThese are hours
Bunlar radyolardır.radyo These are radios
Bunlar cetvellerdir.cetvelThese are rulers
Bunlar vazolardır.vazoThese are vases

That

işaret sıfatlarını zamirlerden ayıran tek şey…önüne isim gelmesidir.

That is a car. (uzak)
Şu arabadır.


This pencil is light blue.
Bu kalem açık mavidir.


This pencil is yellow.
Bu kalem sarıdır.


İngilizce sıfat(adjectives)

Bu kalemler pembedir.
These pencils are pink.(yakın)


Şu kalemler pembedir.
Those pencils are pink.(uzak)


Bunlar kadınlar.
These are women.(iş.zam)

This woman is a teacher.
Bu kadın öğretmendir.

İngilizce ders 3 test:


ALIŞTIRMA 1

BOŞLUKLARA PARANTEZ İÇİNDEKİ KELİMELERİN İNGİLİZCELERİNİ YAZIP KONTROL EDİNİZ.


This is a (ev) 

CEVAP House

This is a (kuş)

CEVAP Bird

This is a (yatak)

CEVAP Bed

This is an (saat) 

CEVAP Hour

This is a (cetvel)

CEVAP Ruler
ALIŞTIRMA 2

BOŞLUKLARA CÜMLELERİN TÜRKÇESİNİ YAZIP KONTROL EDİNİZ.

This is a woman 

CEVAP Bu bir kadındır.

This is a house 

CEVAP Bu bir evdir. 

This is a window 

CEVAP Bu bir penceredir. 

This is a radio. 

CEVAP Bu bir radyodur.

This is an hour. 

CEVAP Bu bir saattir.
ALIŞTIRMA 3

Kelimelerin çoğullarını boşluklara yazıp kontrol ediniz

Pencil pencils
Table tables
Car cars
Teacher teachers
Woman women
Window windows
Door doors
Ruler rulers

Pencil

CEVAP Pencils

Table

CEVAP Tables

Car

CEVAP Cars

woman

CEVAP Women


Bir Cevap Yazın