İngilizce ders 2 : Tanım edatları (articles)

Tanım edatları (articles)


İngilizce ders 2 : Tanım edatları (articles)  de  definite – indefinite articles başka deyişle tanım edatlarını ve konuyla beraber yeni kelimeler öğreniyoruz.
Dersler sadece başlangıç seviyesi içindir… konuların özetlerinden ibarettir. Konularda ayrıntılı olarak çalışın.


  • İngilizce ders 2
  • İngilizce ders 2
  • İngilizce ders 2
  • İngilizce ders 2

Tanım edatlarının tekil kelimelerin önüne geldiğini tanım edatları konu anlatımında öğrenmiştik.

Dersimizin başında eski kelimelere ek olarak birkaç yeni kelime daha öğrendik. Şimdi bunlara tanım edatları ekleyelim.


Belirsiz tanım edatı 

indefinite articles 
a,an

otomobil,arabaan automobile
a car
saat
kol saati
an hour
a watch
pencerea window
köpeka dog
sandalyea chair
Arabaa car
dolma kalema pen
eva house,home
masaa table
kitapa book
kurşun kalema pencil
kadına woman
çiçeka flower
kedia cat
kapıa door
cetvela ruler

Gördüğümüz gibi artikeller tekil kelimelere geldi ve çoğunlukla ‘a’ çünkü a artikeli kelimenin ağızdan çıkma telafuzuna göre değişiklik gösteriyor.

Hangisi farklı : otomobil ve saat :

otomobil : audomobil gibi…sesli harfle başlıyor.o yüzden.
hour :auvır telafuzu sesli harfle başlıyor. O yüzden.


a , anasla çoğul kelimelerin önüne gelmez. a flowers (fılavırs) olmaz

Sayılabilen tekil kelimelerin önüne gelir.
a sugar(şugır),a water(Votır),a air ( eyır)...olmaz.
Kelimenin okunuşu önemlidir.
asesli harflerle başlayanların önüne gelir.
ansessiz harflerle başlayanların önüne gelir.

Tablomuz bu .. örnek olarak ..daha iyi bir kelime daha öğrenelim.


İngilizce ders 2 Bir kaç örnek…

a windowherhangi bir pencere
a rulerherhangi bir cetvel
a chairherhangi bir sandalye
an automobileherhangi bir otomobil
a penherhangi bir dolmakalem
a househerhangi bir ev
a womanherhangi bir kadın
a doorherhangi bir kapı
a tableherhangi bir masa
a bookherhangi bir kitap
a pencilherhangi bir kurşun kalem
a dogherhangi bir köpek
a catherhangi bir kedi
a flowerherhangi bir çiçek

Belirli tanım edatı 
definite articles
The


The’ artikeli belirli bir isme gelir. İsminden de anlaşıldığı gibi bir belirli bir ismi …. eşi benzeri olmayan isimleri ifade etmek için kullanılır. Kullanımına bir bakın.

The sun is yellow.
Güneş sarıdır.

The moon is white.
Ay beyazdır.


İngilizce ders 2 kelime testiKELİME TESTİ

Sözcüklerin ingilizcelerini bulun

1-PENCERE

window

car

door

table

2-SAAT

kalem

kapı

dolmakalem

araba

3- KEDİ

chair

home

woman

cat

4-CETVEL

door

book

ruler

cat

5-KÖPEK

home

dog

cat

moon

KELİME TESTİ

Sözcüklerin türkçelerini bulun

1-RULER

cetvel

araba

kapı

kedi

2-SUN

kadın

cetvel

ay

güneş

3- MOON

ev

sandalye

pencere

ay

4-WOMAN

kedi

kapı

kadın

kurşunkalem

5-WİNDOW

sandalye

pencere

ev

kedi

ARTİKEL TESTİ

Doğru artikeli bulun

1-…..man is sleeping

the

a

a

2-….sun is shining

an

a

the

3- Linda is…..teacher

the

an

a

4-There is…….window

The

a

an

5-……. window is yellow

the

a

anBir Cevap Yazın