İngilizce ders 3 : İşaret zamirleri ve sıfatları


İşaret zamirleri ve sıfatları


İngilizce ders 3 ‘de : bir şeyin ne olduğunu tanımlıyoruz. Bu nedir? Sorusunu cevaplandırıyoruz. Daha fazla kelime öğrenmek için etrafınızdaki eşyalarla başlayabilirsiniz ve bu şudur…bu budur diye çalışabilirsiniz. İşaret zamirleri ve sıfatları Dersimize yeni kelimelerle başlayalım.


 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 2, İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3

Renkler


 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3
 • İngilizce ders 3

İşaret zamirleri ve sıfatları

This= bu (yakın) this is a..
That=şu (uzak) that is a..
These= bunlar. These are…
Those=şunlar. Those are…


Bu bölümde yavaş yavaş cümlelere geçiyoruz. İşaret zamirleriyle ve işaret sıfatlarıyla ilgili oluşan bir cümleler..

En basit cümle ‘’ BU BİR…DİR’’This is a/an…

İŞARET ZAMİRİ bölümünde gördüğümüz gibi,


BU BİR çiçektir.
Çiçek : flower
Bu:This/that
dır:is

This is a flower

Bu bir çiçektir.


This


Bu bir çiçekdir
bu bir evdir.
Bu bir kitaptır.
Bu bir kedidir.
Bu bir kapıdır.
Bu bir masadır.
Bu bir köpekdir
Bu bir kuşdur.
Bu bir yatakdır.
Bu bir saatdir.
Bu bir radyodur.
Bu bir cetveldir.
Bu bir vazodur.
çiçek
ev
kitap
kedi
kapı
masa
köpek
kuş
yatak
saat
radyo
cetvel
vazo
This is a flower
This is a house
This is a book
This is a cat
This is a door.
This is a table.
This is a dog.
This is a bird(börd)
This is a bed.
This is an hour.(auvır)
This is a radio(redio)
This is a ruler
This is a vase.(veys)

These


Bunlar çiçeklerdir.
Bunlar evlerdir.
Bunlar kitaplardır.
Bunlar kedilerdir.
Bunlar kapılardır.
Bunlar masalardır.
Bunlar köpeklerdir.
Bunlar kuşlardır.
Bunlar yataklardır.
Bunlar saatlerdir.
Bunlar radyolardır.
Bunlar cetvellerdir.
Bunlar vazolardır.
çiçek
ev
kitap
kedi
kapı
masa
köpek
kuş
yatak
saat
radyo
cetvel
vazo
These are flowers
These are houses
These are books
These are cats
These are doors
These are tables
These are dogs
These are birds
These are beds
These are hours
These are radios
These are rulers
These are vases

That

işaret sıfatlarını zamirlerden ayıran tek şey…önüne isim gelmesidir.

That is a car. (uzak)
Şu arabadır.


This pencil is light blue.
Bu kalem açık mavidir.


This pencil is yellow.
Bu kalem sarıdır.


İngilizce sıfat(adjectives)

Bu kalemler pembedir.
These pencils are pink.(yakın)


Şu kalemler pembedir.
Those pencils are pink.(uzak)


Bunlar kadınlar.
These are women.(iş.zam)

This woman is a teacher.
Bu kadın öğretmendir.

İngilizce ders 3 test:


BOŞLUKLARA PARANTEZ İÇİNDEKİ KELİMELERİN İNGİLİZCELERİNİ YAZINIZ.
This is a (ev)
This is a (kuş)
This is a (yatak)
This is an (saat)
This is a (cetvel)
This is a (masa)
BOŞLUKLARA CÜMLELERİN TÜRKÇESİNİ YAZINIZ.
This is a woman
This is a house
This is a window
This is a radio.
This is an hour.
This is a table.
This is a door.
This is a car.
Kelimelerin çoğullarını yazın.
Pencil
Table
Car
Teacher
Woman
Window
Door
Ruler
cevaplar
DERS 2-TANIM EDATLARIDERS 4-BU NEDİR?

Bir Cevap Yazın