İngilizce ders 2 : Tanım edatları (articles)

Tanım edatları (articles)


İngilizce ders 2 : Tanım edatları (articles)  de  definite – indefinite articles başka deyişle tanım edatlarını ve konuyla beraber yeni kelimeler öğreniyoruz.
Dersler sadece başlangıç seviyesi içindir… konuların özetlerinden ibarettir. Konularda ayrıntılı olarak çalışın.


  • İngilizce ders 2
  • İngilizce ders 2
  • İngilizce ders 2
  • İngilizce ders 2
  • İngilizce ders 2
  • İngilizce ders 2

Tanım edatlarının tekil kelimelerin önüne geldiğini tanım edatları dersimizde öğrenmiştik.

Dersimizin başında eski kelimelere ek olarak birkaç yeni kelime daha öğrendik. Şimdi bunlara tanım edatları ekleyelim.


Belirsiz tanım edatı 

indefinite articles 
a,an

otomobil,arabaan automobile
a car
saatan hour
a watch
pencere
köpek
cetvel
sandalye
Araba
dolma kalem
ev
masa
kitap
kurşun kalem
kadın
kedi
çiçek
kapı
a window
a dog
a ruler
a chair
a car
a pen
a home
a table
a book
a pencil
a woman
a cat
a flower
a door

Gördüğümüz gibi artikeller tekil kelimelere geldi ve çoğunlukla ‘a’ çünkü a artikeli kelimenin ağızdan çıkma telafuzuna göre değişiklik gösteriyor.

Hangisi farklı : otomobil ve saat :

otomobil : audomobil gibi…sesli harfle başlıyor.o yüzden.
hour :auvır telafuzu sesli harfle başlıyor. O yüzden.


a , anasla çoğul kelimelerin önüne gelmez. a flowers (fılavırs) olmaz

Sayılabilen tekil kelimelerin önüne gelir.
a sugar(şugır),a water(Votır),a air ( eyır)...olmaz.
Kelimenin okunuşu önemlidir.
asesli harflerle başlayanların önüne gelir.
ansessiz harflerle başlayanların önüne gelir.

Tablomuz bu .. örnek olarak ..daha iyi bir kelime daha öğrenelim.


Bir kaç örnek…

a window
a ruler
a chair
an automobile
a pen
a house
a woman
a door
a table
a book
a pencil
a dog
a cat
a flower
herhangi bir pencere
herhangi bir cetvel
herhangi bir sandalye
herhangi bir otomobil
herhangi bir dolmakalem
herhangi bir ev
herhangi bir kadın
herhangi bir kapı
herhangi bir masa
herhangi bir kitap
herhangi bir kurşun kalem
herhangi bir köpek
herhangi bir kedi
herhangi bir çiçek

Belirli tanım edatı 
definite articles
The

The’ artikeli belirli bir isme gelir. İsminden de anlaşıldığı gibi bir belirli bir ismi …. eşi benzeri olmayan isimleri ifade etmek için kullanılır. Kullanımına bir bakın.

The sun is yellow.
Güneş sarıdır.

The moon is white.
Ay beyazdır.


İngilizce ders 2 kelime testi


Sözcüklerin Türkçe’lerini yazınız.
Sözcüklerin İngilizcelerini yazınız.
Boşlukları a,an ve the ile doldurun.
man is sleeping
sun is shining.
Linda is teacher.
math teacher is woman.
yellow car is my car.(sarı araba benim arabam.
dog bit (ısırdı) me
There is(var) window.
window is yellow.
cevaplar

Başlangıç

işaret zamir ve sıfatlarBir Cevap Yazın