Başlangıç


Amacım bu derslerde yeni kelimeler öğrenerek gramer konularını pekiştirmenize yardımcı olmak ve ingilizce ders 1 ‘ e birkaç kelime öğrenerek başlayalım.

Gramer konularına çalıştıktan sonra bu derslere test amaçlı bakabilirsiniz. Ya da bu basit testleri kelimeleri çocuklarınıza yaptırabilirsiniz. İnsanoğlunun görsel yeteneğine dayanarak bu resimleri koymayı düşündüm.

İngilizce üstüne düşülürse..öğrendikçe kitap …haber okursanız gelişir. Yabncı dil nankördür. Eğer tekrar etmezseniz her dil unutulmaya mahkum.

Sitemde bulunan diğer yabancı dillerden İspanyolca’da bazı gelimeler ingizce’ye benzerlik gösteriyor…beraber öğrenerek ilerleyebilirsiniz.

Başlangıç seviyesi dersleri yeni kelimeler ve testler içerir. Testler çok basit şekilde ayarlandı. Ama zamanla testler de cümleler de zorlaşacak.İngilizce ders 1 test: Ders 1 içeriği başlangıç olduğundan …biraz basit …dolayısıyla testimizde aynı şekilde basit içeriğe sahiptir.

Her derste yeni kelimeler öğreneceksiniz. Cümle kalıpları..olumlu..olumsuz..soru..


Kelimelerin Türkçelerini boşluklara yazın
Kelimelerin İngilizcelerini boşluklara yazın ve cevaplara sonra bakın…

Kelime testi


Car

araba

kitap

kedi

table

kapı

araba

masa

Masa

car

table

flower

Çiçek

door

flower

home

Ev

door

table

flower

house

car

Pen

dolmakalem

kalem

ev

çiçek

kapı

Pencil

çiçek

kitap

dolmakalem

kurşunkalem

araba

Flower

araba

kapı

masa

ev

çiçek

Tanım edatları