Future perfecto

gelecekte geçmiş zaman-haber kipi

future perfecto

Spanish future

tamamlanmış


İspanyolca bileşik zamanlar içersinde future perfecto ,geçmişteki…gelecek zamanı tanımlar. Bu zaman kalıbının dilek kipi de bulunmaktadır.

Gelecekte yapılacak bir olaydan önce bitmiş olan olayı anlatır.

haber(gelecek zaman çekimli)+participio pasado(ortaç)
ar çekimli kelime-Ado
-er veya ir çekimli kelime-İdo

haber (gelecek zaman çekimli)
ben
sen
o
biz
siz
onlar 
habré
habrás
habrá
habremos
habréis
habrán

Şimdi teker teker bu zaman dilimi için cümle kalıbımızı örnek ile yapalım.

participio pasado(ortaç) : miş yapılı ortaçdır.(past particible)

haber 
(gelecek zaman çekimli)
beber(içmek)
participio pasado(ortaç)
habré
habrás
habrá
habrémos
habréis
habrán
bebido
bebido
bebido
bebido
bebido
bebido

will have drinked(içeceğim)Yo habré bebido
you will have drinked(içeceksin)Tú habrás bebido
he/she will have drinked(içecek)usted/él/ella habrá bebido
We will have drinked(içeceğiz)Nosotros habremos bebido
You will have drinked(içeceksiniz)Vosotros habréis bebido
They will have drinked(içecekler)ustades/ellos/as) habrán bebido

I will have drinked my medicine before I sleep

Habré bebido mi medicina antes de dormir

Uyumadan ince ilacımı içeceğim.

Future perfecto ,İspanyolca ders 19

Geldiğinde ödevimi bitirmiş olacağım.

Cuando vengas habré terminado mi tarea.

When you come ı will have finished my homework.


Future imperfecto

SİMPLE FUTURE

tamamlanmamış


Gelecekte yapılacak olayları ifade etmekte kullanılır.

İmperfecto kelimesi zaten bize tamamlanmadığını ifade eder. Bir haber kipi olan bu zaman dilimi için kullanacağımız kalıplara ve örneklere bakalım.

İspanyolca geniş zamanlar ‘da gelecek zaman : İlerki zamanda olacak bir eylemi ,zamanını belirtilmeden tanımlamak için kullanılan zaman kalıbıdır.

 

beber(içmek)
Future imperfecto çekimi
ben
sen
o
biz
siz
onlar 
yo

él/ella/usted
nosotros/as
vosotros/as
ellas/ellos/ustedes
beberé
beberás
beberá
beberemos
beberéis
beberán

Yarın sinemaya gideceğim.
iré al cine mañana (iré – future çekimi)

Ben gitar çalacağım.
I will play guitar
Tocaré la guitarra

she will buy a cat
o bir kedi alacak
ella comprará un gato


Emir ,zorunluluk bildirir.Bu emir soru şeklindeyken ‘rica’ anlamındadır.

Yarın okula geleceksin.
Mañana vendrás a la escuela.

Yarın okula gelecek misin?
¿Vendrás a la escuela mañana?

Tahmin ederken :

Sabah gelecek..sabah gelecek olsa gerek.
él vendrá por la mañana.

Öğleden sonra kar yağacak.
Nevará por la tarde.
It will snow in the afternoon.This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.