İspanyolca dönüşlü zamirler

DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER

reflexive pronouns,
myself,yourself,himself…


Özne ve nesne aynı kişi yada eşya ise,o eylem dönüşür.Nesne zamirleri ile karıştırmamak lazım.
Özne ile nesne aynı ise kullanılır.

kendimi kestim.
I cut myself
corté me

Özne vurgulanmak istendiğinde kullanılır.
Dönüşlü zamirler ,dönüşlü fiillerle bir araya gelirler.Eylem konunun üzerinde kendini yansıtır.
Dönüşlü fiillerin sonuna eklenir.


İspanyolca zamir ‘de dönüşlü zamir kuralları

1. tekil şahıs


me(kendim)-YO
Me lavo.
Kendimi yıkıyorum


1.tekil şahıs (resmi)


seUSTED
Se lava.
Kendini(zi) yıkıyorsun.


2.tekil şahıs (resmi olmayan)


te(kendini)-
Te lavas.
Kendini yıkıyorsun.


3.tekil şahıs


se(eril,dişil,cinsiyetsiz)-ÉL,ELLA
Se lava.
Kendini yıkıyor.


1.çoğul şahıs


nosNOSOTROS
Nos lavamos.
Kendimizi yıkıyoruz.


2.çoğul şahıs


seUSTEDES
Se lavan.
Siz (hepiniz) kendinizi yıkayınız.


2.çoğul şahıs (resmi olmayan)


osVOSOTROS
Os laváis.
Siz (hepiniz) kendinizi yıkayınız.


3.çoğul şahıs


seELLOS,ELLAS
Se lavan.
Kendilerini yıkıyorlar.


Dönüşlü fiiller


To believe 
To call -oneself
To dare
To dedicate
To feel-oneself
To find 
To find out
To get into
To get together
To get married
To get up
To give (oneself)
To imagine
To leave
To make yourself
To mean
To put on
To remember
To say (to oneself)
To stay
To see -oneself
To sit down
To take notice
To worry
To wonder
Creerse
Llamarse
Atreverse
Dedicarse
Sentirse
Encontrarse
Enterarse
Meterse
Reunirse
Casarse
Levantarse
Darse
Imaginarse
Irse
Hacerse
Referirse
Ponerse
Acordarse
Decirse
Quedarse
Verse
Sentarse
Fijarse
Preocuparse
Preguntarse
İnanmak
Kendinizi aramak için
Cesaret etmek
Adamak
Kendini hissetmek
Bulmak
Öğrenmek için
İçine almak için
Biraraya gelmek
Evlenmek
Kalkmak
Vermek (kendini)
Hayal etmek
Ayrılmak
Kendine yapmak 
Demek istediğim
Giymek
Hatırlamak
Söylemek (kendine)
Kalmak
Görmek – kendini
Oturmak
Dikkat çekmek için
Endişelenmek
Merak etmek

 3. Şahıs  Dönüşlü  zamirlerVurgusuz şahıs zamirleri
-i haliSe(onu)Me-te-lo-la-nos-os-los-las
-e haliSe(ona)Me-te—-la-nos-os-les-se
in hali 
-i haliOnun,onu,ona.. 
-e hali  
Hal hali  
BeraberlikConsigo